Skip to main content

StadshubbsAlliansen har under 2018 vuxit med en kommun i veckan och välkomnar nu IT Norrbotten

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2018 13:57 CET

Sverige uppmärksammas på global nivå som en optimal testbädd för att tillvarata digitaliseringens möjligheter. LoRa har snabbt blivit den ledande tekniken för IoT över hela världen.

Öresundskraft är initiativtagare till StadshubbsAlliansen som samlar stadsnäten i en gemensam digital infrastruktur för IoT i ett samverkanskluster för hållbar digitalisering av det smarta samhället. I dagsläget finns 14 medlemmar som tillsammans erbjuder stadshubbar i över 40 kommuner. StadshubbsAlliansen har spridning över hela landet och är därmed på väg att bli en svensk infrastrukturstandard för Sakernas internet.

– Genom avtalet med StadshubbsAlliansen möjliggör IT Norrbotten att stadsnäten i Norrbotten kan bygga en öppen infrastruktur för IoT och att tjänsteleverantörerna genom detta kan erbjuda IoT-lösningar till kommunala verksamheter och näringslivet i Norrbotten. Kommunerna och Region Norrbotten kan också nyttja plattformen för eget bruk om man önskar interna lösningar. Med andra ord; IT Norrbotten gör länet smartare, säger Tony Blomqvist, VD på IT Norrbotten.

En stadshubb är en infrastruktur som genom radioteknik gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer. Sensorerna kan i princip monteras på vad som helst och det finns sensorer för att mäta i stort sett allt.

Radiotekniken kallas LoRaWANTM och är en standardiserad teknik som kännetecknas av lång räckvidd, låg energiförförbrukning och säker dataöverföring. LoRa (Long Range) har snabbt blivit den ledande tekniken för Internet of Things/IoT över hela världen.

En stadshubb utgör en viktig basinfrastruktur i ett smart samhälle och kompletterar det befintliga fibernätet. Den första stadshubben designades och byggdes i Helsingborg av Öresundskraft för drygt ett år sedan.

– Det är riktigt roligt att få hälsa IT Norrbotten välkomna in i StadshubbsAlliansen. De representerar ett stort geografiskt område och gör att StadshubbsAlliansen nu blir rikstäckande. Det säger Johan Nyström, ansvarig för Stadshubben och StadshubbsAlliansen på Öresundskraft.

– Det är glädjande att öppna stadshubbar nu etablerar sig som en gemensam svensk lösning för denna typ av infrastruktur. Att de befintliga, öppna stadsnäten kompletteras med en öppen infrastruktur för IoT skapar fantastiska förutsättningar för den digitala utvecklingen.

– Genom det täta samarbetet inom StadshubbsAlliansen skapar vi förutsättningar för erfarenhetsutbyte, vilket medför att goda exempel på tillämpningar snabbt sprids inom samarbetet. På så sätt gör vi det möjligt för smarta städer att snabbt utvecklas över hela Sverige, avslutar Johan Nyström.

Kontakt

Bo Lindberg, AO-chef Kommunikationslösningar Öresundskraft
Telefon: 070-418 33 10, Bo.Lindberg@oresundskraft.se

Johan Nyström, Ansvarig för Stadshubb & StadshubbsAlliansen
AO Kommunikationslösningar Öresundskraft
Telefon: 042-490 32 84, E-post: Johan.Nystrom@oresundskraft.se

Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten
Telefon: 070-386 70 40, E-post: Tony.Blomqvist@itnorrbotten.se

En Stadshubb är en regionstäckande trådlös infrastruktur för Internet of Things. Stadhubbarna är tillgängliga för alla och utgör en viktig basinfrastruktur i den smarta staden. Tillsammans med fibernäten skapar Stadshubbarna en helt unik öppen regional plattform för att snabbt och enkelt kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

StadshubbsAlliansen är ett snabbt växande kluster av Stadsnät som alla driver regionala Stadshubbar och samverkar såväl tekniskt som affärsmässigt.

StadshubbsAlliansen startades och drivs av Öresundskraft, ett komplett energibolag ägt till 100% av Helsingborgs stad. Öresundskraft är medlem i LoRa Alliance.