Skip to main content

Taggar

stadsmuseet

medeltidsmuseet

Stockholmia förlag

museilägenheter

utställning

millennium

skogskyrkogården

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Per Anders Fogelström 100 år under 2017
 • maria.avellone@stockholm.se
 • 08-508 316 01

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Presskommunikation, sociala medier, intern och extern kommunikation.
 • annagovoooat.bnyrodoldcevfjtfvpjspw.inzaiiinvsa@stlhpostocpjpckholhtm.se
 • 08-508 316 02
 • 076-123 16 02
Presskontakt för Stockholmia forskning och förlag och projektet Stadsmuseet på plats i Östberga.

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • press, media, kontakt
 • goebvhebjlapubilyqkpodyywawbsujdtiraown.kxevbersxoelzzfyius@drstockhheolm.se
 • 08-508 316 45
 • 076-1231645
Kontaktperson för Stadsmuseets och Medeltidsmuseets publika program och utställningar.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Extern och intern kommunikation för Stadsmuseet och Medeltidsmuseet
 • saobrarurjgv.ceklaognpesmmsoodn@wpkestockhbtolgcm.se
 • 08-508 31 609
 • 076-12 31 609
Kontaktperson för Stadsmuseets Millennievandring - i Stieg Larssons och Lisbeth Salanders fotspår på Södermalm i Stockholm.

 • Chef för Stadsmuseet och Medeltidsmuseet, stadsantikvarie och chef för avdelningen Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia.
 • anenehbqn-mqcharloldhhtfiktjtte.eebackubyxlundqxbezb@stocklokchonllmhdri.se
 • 08-508 315 60
 • 076-12 31 560

 • Programproducent
 • torvald.olsson-sundelin@stockholm.se
 • 08-508 31 638
 • 076-12 31 638
Kontaktperson för Stadsmuseets och Medeltidsmuseets stadsvandringar och programverksamhet.

 • Chef för utställningar på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Platschef för Stadsmuseet.
 • hans.ojmyr@stockholm.se
 • 08-508 31 631
 • 076-12 31 631
Kontaktperson för utställningar på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet samt för publik verksamhet på Stadsmuseet och Världsarvet Skogskyrkogården.

 • Chef för lärandeenheten på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Platschef för Medeltidsmuseet.
 • tina.rodhe@stockholm.se
 • 08-508 31 804
 • 076-12 31 804
Kontaktperson beträffande pedagogik och lärande samt medeltidshistoria.

 • Chef för Stadsmuseets dokumentationsenhet.
 • annalc.ulfedstsxsirandwarbiz@stockmyhopurhlm.slxe
 • 08-508 31 555
 • 076-12 31 655
Kontaktperson för arkeologi, etnologi, samtidsdokumentation och byggnadshistoria.

 • Forskningsledare Stockholmia - forskning och förlag.
 • fgjorebeomckjbgokpa.levjjoisnnfxkearsltsanvvsonrzgn@stockhvsolm.rese
 • 08-508 31 733
 • 076-12 31 733
Kontaktperson när det gäller forskning om Stockholm.

 • info.stockholmia@stockholm.se
 • 08-508 317 43

 • Chef för samlingsenheten på Stadsmuseet och Medeltidsmuseet.
 • gunilla.rehnstrom-olander@stockholm.se
 • 08-508 31 594
 • 076-12 31 594
Kontaktperson när det gäller frågor om samlingarna och Stockholms stads konst som är placerad på offentlig plats inom kommunen.

 • Antikvarie och biträdande chef för Stadsmuseets och Medeltidsmuseets samlingar.
 • annette.astrom@stockholm.se
 • 08-508 31 661
 • 076-12 31 661