Skip to main content

Taggar

stadsmuseet

medeltidsmuseet

Stockholmia förlag

museilägenheter

utställning

millennium

skogskyrkogården

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Per Anders Fogelström 100 år under 2017
 • makzyurilla.avxbelsapzloxnneqn@settocktchoxllm.se
 • 08-508 316 01

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Presskommunikation, sociala medier, intern och extern kommunikation.
 • anulnayocp.bihrodonaw.ininistizaina@spujkzzosttjockholm.se
 • 08-508 316 02
 • 076-123 16 02
Presskontakt för projektet Stadsmuseet på plats i Östberga.

 • Presskontakt
 • kommunikatör
 • press, media, kontakt
 • xiufgoebran.beharsefkseluanbwjczfkqaiuyis@zjstjtssockholwxm.se
 • 08-508 316 45
 • 076-1231645
Kontaktperson för Stadsmuseets och Medeltidsmuseets publika program och utställningar.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef och museichef Stadsmuseet Slussen
 • Extern och intern kommunikation för Stadsmuseet och Medeltidsmuseet
 • sara.claesson@stockholm.se
 • 08-508 31 609
 • 076-12 31 609
Kontaktperson för Stadsmuseets Millennievandring - i Stieg Larssons och Lisbeth Salanders fotspår på Södermalm i Stockholm. Chef för Stadsmuseet Slussen som öppnar åter 1 november 2018.

 • Stadsantikvarie och avdelningschef
 • ann-charlotte.backlund@stockholm.se
 • 08-508 315 60
 • 076-12 31 560
Har ansvar för Stockholms stads kulturmiljöfrågor i egenskap av stadsantikvarie samt chef för Stadsmuseiavdelningen, vilket är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning.

 • Programproducent
 • wctorvgpygseald.hzylolslqrsswsxjon-shoundeqkxonilijzn@stockholtem.nrse
 • 08-508 31 638
 • 076-12 31 638
Kontaktperson för Stadsmuseets och Medeltidsmuseets stadsvandringar och programverksamhet.

 • Chef för Samlingar kunskapsuppbyggnad.
 • hans.ojmyr@stockholm.se
 • 08-508 31 631
 • 076-12 31 631
Kontaktperson för byggandet av den permanenta stadshistoriska utställningen som kommer att öppna på Stadsmuseet 1 november 2018 samt chef för samlingarna och tillgängliggörandet av dessa.

 • Museichef Medeltidsmuseet.
 • tina.rodhe@stockholm.se
 • 08-508 31 804
 • 076-12 31 804
Kontaktperson beträffande pedagogik och lärande samt medeltidshistoria. Ansvarar för publik verksamhet i museilägenheterna/museimiljöerna... Visa mer

 • Enhetschef Stadsmuseets enhet Staden kunskapsuppbyggnad
 • anna.ulfstrand@stockholm.se
 • 08-508 31 555
 • 076-12 31 655
Kontaktperson för arkeologi, etnologi, samtidsdokumentation och byggnadshistoria.

 • Forskningsledare Stockholmia - forskning och förlag.
 • rhqpredyzxbeckprywa.leeeognnartsshcygyson@ewstcoockholagozm.se
 • 08-508 31 733
 • 076-12 31 733
Kontaktperson när det gäller forskning om Stockholm.

 • info.stockholmia@stockholm.se
 • 08-508 317 43

 • Enhetschef Stadsmuseet Samlingar bevarande och stadens konst
 • dngejxguiynillgpa.rejohnomzpstrobqfccoqim-olander@dzstocrekhtfziolm.se
 • 08-508 31 594
 • 076-12 31 594
Kontaktperson när det gäller frågor om samlingarna och Stockholms stads konst som är placerad på offentlig plats inom kommunen.