Skip to main content

Anna Brodow Inzaina

Kommunikatör - Presskommunikation, sociala medier, intern och extern kommunikation.

Presskontakt Kontaktperson

  • gsevannahz.brodow.inzaina@stockholhem.se
  • 08-508 316 02
  • 076-123 16 02

Presskontakt för Stockholmia forskning och förlag och projektet Stadsmuseet på plats i Östberga.