Skip to main content

Arkeologiska fynd i Gamla Stan

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 08:50 CEST

Nu gräver Stadsmuseets arkeologer på två platser i Gamla stan och på Riddarholmen.

I förra veckan påbörjades en utgrävning i kvarteret Venus i Gamla stan. På platsen låg det  dominikanerkloster som grundades 1336 och som under medeltiden dominerade den södra delen av Stadshomen, nuvarande Gamla stan. Nu ska nya ledningar dras och Stockholms stadsmuseums arkeologer är på plats för att undersöka marken.

– De enda uppgifter som finns om tidigare grävningar här är från 1870-talet då dagens fastighet byggdes om. Byggmästaren beskrev då att man funnit många människoben och dessutom en murad grav med en människa och en häst i. Det vi hittat nu är grundmurar från klostret, delar av ett tegelgolv, medeltida mynt och en hel del mänskliga ben, säger Anna Bergman, arkeolog på Stockholms stadsmuseum.

Grävningen pågår fram till slutet av denna vecka.

Samtidigt följer Stadsmuseet de schaktningar för fjärrkyla som pågår på Riddarholmen. På den öppna platsen söder om kyrkan har rester av det på 1270-talet grundade franciskanerklostrets västra länga påträffats. Man har också funnit skelett från ett par personer som begravts på klostergården.