Skip to main content

Förortshus – ny fotoutställning på Stockholms stadsmuseum

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:49 CEST

30 oktober 2010 – 27 februari 2011

Välkommen till pressvisning tisdag 26 oktober kl 10!
Per Olgarsson, byggnadsantikvarie, berättar om hur man går igenom 29 000 byggnader
och på vilka grunder Stadsmuseets rekommendationer om kulturhistorisk klassificering vilar.
Fotograferna är på plats. Kaffe & bulle serveras.
Anmälan till cecilia.tornqvist@stockholm.se

Åren 2004 – 2009 genomförde Stockholms stadsmuseum Ytterstadsprojektet, en kulturhistorisk inventering och klassificering av bebyggelsen i Stockholms ytterstad. Syftet var att ta fram ett underlag för hantering av rivningsansökningar, bygglov och planer som kunde skydda ytterstadsbebyggelsens kulturhistoriska värden.

29 000 av ytterstadens cirka 59 000 byggnader inventerades i 59 av ytterstadens 97 stadsdelar. Stadsdelarna är framförallt sådana med mest flerbostadshus och gruppbyggda småhus, småstugor och egnahem eller industriområden.

Nu visar fotograferna Josefine Bolander och Johan Stigholt sina favoriter bland de tusentals bilder som de själva, Mauro Rongione och Anna Larsson har tagit.

 

Fokus: Ytterstaden
Lördag 30 & söndag 31 okt

En hel helg med Ytterstaden som tema!
Föredrag i Faktarummet och stadsvandringar i Skarpnäck, Slakthusområdet, Akalla, Hansta naturreservat, Gröndal, Tensta, Husby & Västertorp.
Se hela programmet här:
http://www.stadsmuseum.stockholm.se/museet.php?artikel=215&sprak=svenska