Stadsnätsbolaget uppgraderar 1225 fastigheter i Skövde med modern digital infrastruktur.

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2018 14:14 CET

Stadsnätsbolaget uppgraderar 1240 hushåll i Kumla med modern digital infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 09:39 CET

​Stadsnätsbolaget investerar 10 miljoner i Finspång kommun och uppgraderar drygt 800 fastigheter med modern digital infrastruktur.

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 16:49 CET

Stadsnätsbolaget investerar 10 miljoner i Finspång kommun och uppgraderar drygt 800 fastigheter med modern digital infrastruktur.

I Finspång kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till ca 800 hushåll och under 12 månader att investera drygt 10 miljoner kronor i Finspång kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Näst på tur är drygt 800 hushåll i Finspång. Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

- Vår entreprenör Netel startar inom kort första etappen som består av drygt 300 hushåll, driftsättning kommer ske inom ett par månader. Det är glädjande att våra produkter efterfrågas av så många runt om i landet och detta är vårt första steg i Finspång kommun. Nästa steg är att hjälpa fler områden på landsbygden i kommunen som blivit utan stödpengar samt är i stort av bättre digitala möjligheter. Precis somma framgångsrika modell som vi arbetat med i andra kommuner. Vi startar landsbygdsprojekt när det efterfrågas av boende eller kommun. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät, och kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät AB som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2009 har bolagsgruppen byggt ut digital infrastruktur till drygt 100 000 fastigheter i Sverige. 

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

I Finspång kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till ca 800 hushåll och under 12 månader att investera drygt 10 miljoner kronor i Finspång kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Läs vidare »

Stadsnätsbolaget uppgraderar drygt 1000 hushåll i Söderhamn med modern digital infrastruktur.

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 10:31 CEST

I Söderhamn kommer Stadsnätsbolaget bygga fiber till ca 1000 hushåll och under 12 månader att investera drygt 13 miljoner kronor i Söderhamn kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2009 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Näst på tur är drygt 1000 hushåll i Söderhamn. Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

- Första etappen har redan påbörjats och grävs just nu. Driftsättning kommer ske inom ett par månader. Det är glädjande att våra produkter efterfrågas av så många runt om i landet. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät, och kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät AB som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. 

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

Läs vidare »

Öppna Stadsnät Sverige AB blir ny kommunikationsoperatör i Östhammar Stadsnät

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 10:27 CEST

​Stadsnätsbolaget uppgraderar 1200 hushåll i Alvesta med modern digital infrastruktur.

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 17:42 CEST

Stadsnätsbolaget uppgraderar 1200 hushåll i Alvesta med modern digital infrastruktur.

I Alvesta finns redan etablerade fiberaktörer men trots detta är det fortfarande stor efterfrågan från boende, och därför bygger Stadsnätsbolaget ut fiber till drygt 1200 hushåll i kommunen. Stadsnätsbolaget kommer under 12 månader att investera drygt 20 miljoner kronor i Alvesta kommun. Denna investering kommer förbättra de digitala möjligheterna för hushåll och företag i kommunen, och ligger i linje med regeringens digitala agenda.

Som första privata aktör, som 2008 på allvar satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige, kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från Stadsnätsbolaget, vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer. Näst på tur är ca 1200 hushåll i Alvesta. Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, och möjliggör allt från mobiltrafik, tv och internet, till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

- Första etappen i Alvesta innefattar driftsättning av cirka 500 hushåll under 2018. Resterande delar driftsätts under 2019. Det är glädjande att våra produkter efterfrågas av så många runt om i landet. Varje hushåll vi kan hjälpa är viktigt för att Sverige skall nå sitt digitala mål, och även viktigt för oss som bolag som nu blivit en nationell aktör gällande digital infrastruktur, säger Johan Sundberg, grundare av bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för internet, tv och mobiltrafik men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som blir digitala, så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät, och kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät AB som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. 

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

I Alvesta finns redan etablerade fiberaktörer men trots detta är det fortfarande stor efterfrågan från boende, och därför bygger Stadsnätsbolaget ut fiber till drygt 1200 hushåll i kommunen. Stadsnätsbolaget kommer under 12 månader att investera drygt 20 miljoner kronor i Alvesta kommun.

Läs vidare »

​Stadsnätsbolagets har nu försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral fiberinfrastruktur.

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 14:50 CEST

Stadsnätsbolagets har nu försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral fiberinfrastruktur.

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från stadsnätsbolaget vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer.

Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, allt från mobiltrafik, TV och Internet till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

- Vi hade som mål att nå 100 000 fastigheter år 2015, vi missade målet med något år men helt otroligt att vi nu kommit fram, säger Torgny Nyström, ordförande för bolagsgruppen.

Våra konkurrenter är några av Sveriges största börsbolag som investerat miljarder sista åren för att ta marknad. Det har under flera år varit otroligt tryck från flera aktörer i Sverige men vi ser en avmattning nu. Vår plan ligger fast och vi kommer köra vidare för att nå regeringens mål 2025. Vi har byggt detta med entreprenörskap, driv och engagemang av ett fantastiskt team, det slår det mesta. Detta delmål är en skön seger för oss, säger Johan Sundberg, vd för bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för Internet, Tv och mobil men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som bli digitala så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget Holding AB.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät, kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. 

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från stadsnätsbolaget vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer

Läs vidare »

​Fiberinfrastruktur byggs ut till 5 800 hushåll i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 11:31 CEST

Fiberinfrastruktur byggs ut till 5 800 hushåll i Göteborg

Merparten av alla svenska hushåll är uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör de byggtekniskt eller ekonomiskt svåra områdena såsom landsbygden, skärgårds- och stadsmiljöer. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande.

Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg. Projektet påbörjades för 6 månader sedan och nu är alla detaljer klara och arbetet kör igång. Första etappen innefattar hushåll i Angered, Örgryte, Mölndal, Kållered samt på Hisingen.

-Vi har sedan en tid identifierat flertalet områden inom tätort som ännu inte fått möjlighet att ansluta sina hushåll till den digitala infrastrukturen, i huvudsak drivet av att befintliga aktörer väljer de lättare områdena framför dessa. Nu har vi hittat en möjlighet att effektivt ansluta dessa med låg tröskel för de boende och vi ser detta som en mycket stor möjlighet framgent, säger Erik Stiernstedt, CFO på Stadsnätsbolaget.

Senaste åren har det varit tuff konkurrens i tätorterna. Alla enklare områden är nu utbyggda, och flera marknadsaktörer har nu avslutat sin satsning på att bygga ut fiber i Sverige.

- Vi gillar utmaningen med komplexa projekt. Precis som när vi startade bolagsgruppen 2008, då komplexiteten också låg i att få ihop projekten, säger Johan Sundberg, vd på Stadsnätsbolaget.

Stadsnätsbolaget är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur som jobbar med byggnation av digitala fiberinfrastrukturer, samt kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som sköter driften av infrastrukturerna. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation.

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg. Projektet påbörjades för 6 månader sedan och nu är alla detaljer klara och arbetet kör igång. Första etappen innefattar hushåll i Angered, Örgryte, Mölndal, Kållered samt på Hisingen.

Läs vidare »

Fiberinfrastruktur byggs ut till 3 800 hushåll i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 12:27 CEST

Fiberinfrastruktur byggs ut till 3 800 hushåll i Stockholms stad

I Stockholms stad är ca 90 procent av alla hushållen uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör landsbygden, skärgården samt de sista, byggtekniskt svåra objekten i Stockholms stad. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande.

Stadsnätsbolaget bygger under vår och sommar ut digital infrastruktur till 3 800 fastigheter inom Stockholms stad. Projektet påbörjades för snart ett år sedan och nu är alla detaljerna klara och grävningen pågår för fullt. Första etappen innefattar hushåll i Hässelby, Vällingby och Spånga i norra Stockholm.

-Stockholms stad har en vision gällande digitala samhällstjänster - skall den bli verklighet måste alla ha tillgång till modern digital infrastruktur. Därför känns det bra att lösa dessa områden, ett efter ett. Vi har lång erfarenhet och sitter på mycket kunskap inom bolagsgruppen, därför känns det helt rätt att vi skall lösa dessa mindre och riktigt knepiga projekt säger Robin Fransson, ansvarig på Stadsnätsbolaget för utbyggnaden.

Senaste åren har det varit tuff konkurrens i tätorterna. Alla enklare områden är nu utbyggda, och de flesta marknadsaktörer har nu avslutat sin satsning på att bygga ut fiber i Sverige.

- Vi gillar utmaningen med komplexa projekt. Precis som när vi startade bolagsgruppen 2008, då komplexiteten också låg i att få ihop projekten, ser vi en intressant marknad i ytterligare ett par år säger Johan Sundberg, vd på Stadsnätsbolaget.

Entreprenör för projektet i Stockholms stad är Netel, som har stor erfarenhet av denna typ av projekt.

- Vår kompetens lämpar sig väl för denna typ av projekt, eftersom det ställs hårda krav gällande utförande och återställning i Stockholms stad. Vi är klara med delar av projektet och det har fungerat väldigt bra för alla inblandade, säger Niklas Nilsson på Netel.

Stadsnätsbolaget är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur som jobbar med byggnation av digitala fiberinfrastrukturer, samt kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som sköter driften av infrastrukturerna. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation.

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

I Stockholms stad är ca 90 procent av alla hushållen uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör landsbygden, skärgården samt de sista, byggtekniskt svåra objekten i Stockholms stad. Stadsnätsbolaget bygger under vår och sommar ut digital infrastruktur till 3 800 fastigheter inom Stockholms stad.

Läs vidare »

Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:39 CEST

Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber

Om Stadsnätsbolaget AB

Vi är Stadsnätsbolaget

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.
Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.
Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.
Vision:
Vi vill föra samman kommuner, medborgare och leverantörer så att de digitala samhällstjänsterna kan nyttjas av alla. Vi vill koppla upp landsbygden mot det digitala samhället utan ekonomiskt bidrag och tillsammans se till att Sverige kommunicerar i världsklass.
Vår resa började när övriga aktörer på marknaden sa att det var omöjligt att bygga ut den digitala infrastrukturen utan enorma statliga stöd. Vi var dom som visade de andra aktörerna vägen. Nu står vi vid ett nytt vägskäl och vi är övertygade vi har knäckt nöten för hur vi ska fortsätta digitalisera Sverige utan stöd.
Vi vill skapa ett forum där ledande entreprenörer kan mötas, samarbeta och ta ansvar över den digitala utvecklingen. Vi vill skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna för det digitala samhället. Vi menar att branschen behöver ny kreativitet och entreprenörsanda om Sverige ska fortsätta vara ledande i internationella sammanhang.
Vi lanserarde därför konceptet Digital stad. Med engagemang, entreprenörsanda och kunskap bygger vi nu ut ort efter ort med fiber och arbetar efter modeller som är långsiktigt goda för kommuninvånare, kommun, ort och näringsliv.
Detta är vår vision!

Adress

  • Stadsnätsbolaget AB
  • Lings väg 2
  • 169 70 Solna
  • Sverige