​Stadsnätsbolagets har nu försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral fiberinfrastruktur.

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 14:50 CEST

Stadsnätsbolagets har nu försett över 100 000 hushåll med öppen och neutral fiberinfrastruktur.

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från stadsnätsbolaget vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer.

Infrastrukturen nyttjas av landets ledande leverantörer av digitala tjänster, allt från mobiltrafik, TV och Internet till drift och övervakning av kommunal verksamhet.

- Vi hade som mål att nå 100 000 fastigheter år 2015, vi missade målet med något år men helt otroligt att vi nu kommit fram, säger Torgny Nyström, ordförande för bolagsgruppen.

Våra konkurrenter är några av Sveriges största börsbolag som investerat miljarder sista åren för att ta marknad. Det har under flera år varit otroligt tryck från flera aktörer i Sverige men vi ser en avmattning nu. Vår plan ligger fast och vi kommer köra vidare för att nå regeringens mål 2025. Vi har byggt detta med entreprenörskap, driv och engagemang av ett fantastiskt team, det slår det mesta. Detta delmål är en skön seger för oss, säger Johan Sundberg, vd för bolagsgruppen.

Idag används infrastrukturen mestadels för Internet, Tv och mobil men i framtiden kommer den vara grunden för alla samhällstjänster som bli digitala så som skola, vård och omsorg. Det är en intressant framtid vi står inför och vi brinner för att fortsätta vara en del av det digitala Sverige som byggs nu, avslutar Johan Sundberg.

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget Holding AB.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät, kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. 

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

Som första privata aktör som på allvar 2008 satsade på att bygga ut öppen och neutral infrastruktur till enskilda fastigheter i Sverige kan nu Stadsnätsbolaget konstatera att satsningen är väldigt lyckad. 100 000 enskilda fastigheter har nu försetts med en neutral och öppen fiberinfrastruktur från stadsnätsbolaget vilket gör att bolaget äger och förvaltar en av landets största fiberinfrastrukturer

Läs vidare »

​Fiberinfrastruktur byggs ut till 5 800 hushåll i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2018 11:31 CEST

Fiberinfrastruktur byggs ut till 5 800 hushåll i Göteborg

Merparten av alla svenska hushåll är uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör de byggtekniskt eller ekonomiskt svåra områdena såsom landsbygden, skärgårds- och stadsmiljöer. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande.

Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg. Projektet påbörjades för 6 månader sedan och nu är alla detaljer klara och arbetet kör igång. Första etappen innefattar hushåll i Angered, Örgryte, Mölndal, Kållered samt på Hisingen.

-Vi har sedan en tid identifierat flertalet områden inom tätort som ännu inte fått möjlighet att ansluta sina hushåll till den digitala infrastrukturen, i huvudsak drivet av att befintliga aktörer väljer de lättare områdena framför dessa. Nu har vi hittat en möjlighet att effektivt ansluta dessa med låg tröskel för de boende och vi ser detta som en mycket stor möjlighet framgent, säger Erik Stiernstedt, CFO på Stadsnätsbolaget.

Senaste åren har det varit tuff konkurrens i tätorterna. Alla enklare områden är nu utbyggda, och flera marknadsaktörer har nu avslutat sin satsning på att bygga ut fiber i Sverige.

- Vi gillar utmaningen med komplexa projekt. Precis som när vi startade bolagsgruppen 2008, då komplexiteten också låg i att få ihop projekten, säger Johan Sundberg, vd på Stadsnätsbolaget.

Stadsnätsbolaget är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur som jobbar med byggnation av digitala fiberinfrastrukturer, samt kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som sköter driften av infrastrukturerna. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation.

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

Stadsnätsbolaget har under 2018 arbetat med ett projekt i Göteborg och startar nu utbyggnaden till 5 800 hushåll i Göteborg. Projektet påbörjades för 6 månader sedan och nu är alla detaljer klara och arbetet kör igång. Första etappen innefattar hushåll i Angered, Örgryte, Mölndal, Kållered samt på Hisingen.

Läs vidare »

Fiberinfrastruktur byggs ut till 3 800 hushåll i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2018 12:27 CEST

Fiberinfrastruktur byggs ut till 3 800 hushåll i Stockholms stad

I Stockholms stad är ca 90 procent av alla hushållen uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör landsbygden, skärgården samt de sista, byggtekniskt svåra objekten i Stockholms stad. Ofta mindre kvarglömda områden där det varit svårt med tillstånd, markägare eller liknande.

Stadsnätsbolaget bygger under vår och sommar ut digital infrastruktur till 3 800 fastigheter inom Stockholms stad. Projektet påbörjades för snart ett år sedan och nu är alla detaljerna klara och grävningen pågår för fullt. Första etappen innefattar hushåll i Hässelby, Vällingby och Spånga i norra Stockholm.

-Stockholms stad har en vision gällande digitala samhällstjänster - skall den bli verklighet måste alla ha tillgång till modern digital infrastruktur. Därför känns det bra att lösa dessa områden, ett efter ett. Vi har lång erfarenhet och sitter på mycket kunskap inom bolagsgruppen, därför känns det helt rätt att vi skall lösa dessa mindre och riktigt knepiga projekt säger Robin Fransson, ansvarig på Stadsnätsbolaget för utbyggnaden.

Senaste åren har det varit tuff konkurrens i tätorterna. Alla enklare områden är nu utbyggda, och de flesta marknadsaktörer har nu avslutat sin satsning på att bygga ut fiber i Sverige.

- Vi gillar utmaningen med komplexa projekt. Precis som när vi startade bolagsgruppen 2008, då komplexiteten också låg i att få ihop projekten, ser vi en intressant marknad i ytterligare ett par år säger Johan Sundberg, vd på Stadsnätsbolaget.

Entreprenör för projektet i Stockholms stad är Netel, som har stor erfarenhet av denna typ av projekt.

- Vår kompetens lämpar sig väl för denna typ av projekt, eftersom det ställs hårda krav gällande utförande och återställning i Stockholms stad. Vi är klara med delar av projektet och det har fungerat väldigt bra för alla inblandade, säger Niklas Nilsson på Netel.

Stadsnätsbolaget är en del i bolagsgruppen Nätbolaget.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur som jobbar med byggnation av digitala fiberinfrastrukturer, samt kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som sköter driften av infrastrukturerna. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation.

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

I Stockholms stad är ca 90 procent av alla hushållen uppkopplade med modern digital infrastruktur. Återstår gör landsbygden, skärgården samt de sista, byggtekniskt svåra objekten i Stockholms stad. Stadsnätsbolaget bygger under vår och sommar ut digital infrastruktur till 3 800 fastigheter inom Stockholms stad.

Läs vidare »

Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:39 CEST

Stadsnätsbolaget utbildar hela organisationen gällande Robust Fiber

Stadsnätsbolaget hjälper byalag som vart utan stödpengar med att få ut fiber på landsbygden och skärgården i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 09:40 CEST

Stadsnätsbolaget har byggt ut en av Sveriges största fiberinfrastrukturer under de senaste 10 åren och nu fortsätter arbetet fullt ut med att hjälpa landsbygden.

Sista två åren har bolagsgruppen arbetat med att lära sig att hantera landsbygdsprojekt, precis på samma sätt som bolagsgruppen lärde sig 2008-2011 att hantera fiber till villor i tätorten. Nu kan äntligen utbyggnaden ta fart och projekt pågår i Nynäshamn, Vallentuna, Köping, Västerås, Nykvarn, Strängnäs, Eskilstuna, Haninge, Södertälje, Kungsör, Kumla, Arboga och Upplands-Bro för tillfället.

-Vi jobbar med projekt utan att söka bidragspengar, vi försöker istället med boende, markägare och kommuner hitta vägar framåt för att nå ut med fibern till samtliga. När vi började bygga ut vår infrastruktur i tätorten 2008/2009 pratade alla om stödfinansieringar men vi visade att med kunskap, bra team och kreativitet och förändra dåliga processer gick det att bygga ut utan stödfinansiering. Landsbygden står nu inför samma utmaning och det känns bra att vi nu kört testprojekt ett par år för att på allvar börja leverera till landsbygden i Sverige, säger Johan Sundberg, Vd för bolagsgruppen.

Utbyggnaden pågår till områden som inte organiserat sig men även till byalag som blivit utan stödfinansiering, exempelvis Munktorp Fiber som sedan lång tid arbetat med att få ut digital infrastruktur med fiber till alla boende på landsbygden mellan Köping, Hallstahammar och Kvicksund. Tidigt bildade de en förening för att på allvar säkerställa att de kopplades upp men vart tyvärr utan stödfinansiering och vände sig då till Stadsnätsbolaget och kom överens om en modell förra sommaren.

Vi var överens om att starta projektet i juni 2017 och redan i februari 2018 driftsatte vi de första hushållen inom Munktorp fiber. Det är ett jätteprojekt på över 170 000 meter grävning med enorma sträckor mellan varje fastighet, vi kunde ändå leverera ett slutkundspris under 20 000 kr per fastighet säger Johan.

Stadsnätsbolaget kommer fortsätta att hjälpa byalag som blivit utan stödpengar gällande utbyggnad av digital infrastruktur med fiber. Vi kommer kanske inte säkerställa samma snabba leverans som inom Munktorp Fiber och inte alltid till så låg kostnad som 20 000 kr men vi kommer att hjälpa så många byalag vi hinner med. Vi kommer prioritera de föreningar som kan vara aktiva i projektet, inte med pengar eller arbetskraft utan hjälpa oss att samla in anmälningar, markavtal, information m.m.

De föreningar som vill ha hjälp mailar oss så tittar vi på förutsättningarna, leverans 2018 är idag omöjligt men 2019 har vi fortfarande möjlighet att fylla på med projekt avslutar Johan Sundberg.

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget Holding AB.

Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät, kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. 

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.

Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.

Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.

Läs vidare »

Stadsnätsbolagets kommuner ligger i topp enligt PTS statistik

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 13:21 CEST

PTS statistik gällande utbyggnad av fiberinfrastruktur är glädjande nyheter för kommunerna där Stadsnätsbolaget etablerat sin verksamhet. På topp 15 listan är hela 7 st. kommuner som Stadsnätsbolaget byggt ut utan statliga eller kommunala bidragspengar.

​Stadsnätsbolaget skriver samverkansavtal med Kungsörs kommun

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 12:06 CET

Stadsnätsbolaget har skrivit ett samverkansavtal med Kungsörs kommun. 
—Vi är jätteglada för detta samverkansavtal. Vi utför den här utbyggnaden av landsbygden i Kungsör utan något ekonomiskt stöd från kommunen eller Länsstyrelsen, men det här visar att kommunen stöttar oss och det är viktigt för oss, säger Johan Sundberg, ansvarig för utbyggnaden av landsbygden i Kungsörs kommun. 
— Bredbandsutbyggnaden är viktig för utvecklingen av Kungsörs kommun. Därför ser jag fram emot att samverka med Stadsnätsbolagets satsning att bygga bredbandsnät i kommunen, säger Claes-Urban Boström, kommunchef på Kungsörs kommun.

Digitaliseringen är en framtidsfråga
Kungsörs kommun välkomnar de företag som vill medverka i bredbandsutbyggnaden och har nu två likvärdiga samverkansavtal med två olika företag för att möjliggöra bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
— Digitaliseringen är en framtidsfråga då allt fler samhällstjänster kommer att erbjudas elektroniskt. För näringslivet är det en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet oavsett branschtillhörighet. Tillsammans med Stadsnätsbolaget kan vi snabbare skapa den digitalisering vi vill ha – snabb och öppen för alla. Ytterst är det en demokratifråga, säger Raymond Jennersjö, näringslivsutvecklare i Kungsörs kommun

65 procent vill ansluta sin fastighet
Intresset från fastighetsägarna för att fiberansluta sin fastighet har varit väldigt stort.
— Att bygga ut landsbygdprojekt kräver lite mer från oss som företag och från boende. Vi behöver få med majoriteten av boende för att projektet ska gå ihop ekonomiskt. Det blir en fantastisk kämparanda bland boende och många vill vara med och lösa eventuella utmaningar för att säkerställa att fiberutbyggnaden blir av. Det tackar vi för! Fastighetsägarna har varit grymma i Kungsör, berättar en entusiastisk Johan Sundberg.

Driftsättning till sommaren
Projektet i Kungsör berör ett hundratal fastigheter och utbyggnaden av det öppna stadsnätet planeras påbörjas under kvartal 2, 2017. Första driftsättningarna beräknas ske under hösten 2017.
— Vi börjar installera fiberboxarna under våren. Därefter grävs det i mark och när det arbetet är klart kommer driftsättning att ske, berättar Johan Sundberg.

Flera utbyggnadsprojekt i fokus
Förutom utbyggnaden av landsbygden i Kungsör utför Stadsnätsbolaget landsbygdsutbyggnader i andra kommuner, bland annat i Vallentuna, Norrtälje, Haninge och Nynäshamn kommun.
— I stort sett alla våra projekt börjar med att en fastighetsägare hör av sig till oss och vill ha fiber. Så avslutningsvis vill jag ge en uppmaning till alla på landsbygden: saknar du fiber där du bor? Gå in på vår hemsida och fyll i intresseanmälan!

Stadsnätsbolaget förvaltar ett fibernät som innefattar över 70 000 fastigheter. Vår affärsidé och konkurrensfördel är att våra nät är helt öppna och neutrala. Alla tjänsteleverantörer nyttjar med andra ord näten på lika villkor, till exempel tv- och bredbandsleverantörer som vill leverera till ett hushåll, mobiloperatörer som vill koppla upp mobilmaster, en kommun som vill koppla upp en skola, eller ett företag som vill uppgradera sin hastighet med befintliga leverantörer.

Vårt nät breder ut sig över södra och norra Stockholm och finns i kommunerna Österåker, Vallentuna, Täby, Danderyd, Upplands Väsby, Järfälla, Upplands-Bro, Nacka, Tyresö, Haninge, Salem, Värmdö, Vaxholm, Södertälje, Strängnäs, Eskilstuna, Östhammar och Lund.

Önskas mer information? Kontakta vår PR-avdelning på 072-964 96 71.

Ett hundratal fastigheter ansluts med fiber när Stadsnätsbolaget bygger ett öppet stadsnät på landsbygden i Kungsör kommun.

Läs vidare »

Stadsnätsbolaget uppgraderar mobilmaster i Täby med fiber

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2016 13:13 CET

Stadsnätsbolaget uppgraderar 15 mobilmaster i Täby kommun med fiber. Detta för att säkerställa att alla Täbys kommuninvånare ska kunna nyttja digitala tjänster även när de är utanför hemmet.

Stadsnätsbolaget har ett öppet och neutralt fibernät som byggts ut till tusentals fastigheter i Täby vilket lett till att kommunen är bland de fiberrikaste kommunerna i Sverige. Nu ska kommunen även få ledande uppkoppling via 4G. Stadsnätsbolaget har gjort utbyggnaden på marknadsmässiga grunder och utan något ekonomiskt stöd från kommunen.
— Om vi inte var först så var vi en av de första privata aktörerna som började bygga ut fiber till villor utan statligt stöd och det var i norra Stockholm vi började vår resa 2009. Just därför känns det väldigt bra att nu få fortsätta vår fiberresa i Täby och uppgradera mobilmasterna, säger bolagets grundare Johan Sundberg.

Ingen ska vara utan fiber
Stadsnätsbolagets ambition är att hjälpa alla områden som stadsnät och övriga privata aktörer inte hjälper gällande utbyggnad av digital infrastruktur med fiber. Bolaget har idag ett av Mälardalens största fibernät. Målsättningen har aldrig varit att bli störst utan att vara ledande gällande utbyggnad av fiber och att hjälpa alla områden som ingen annan hjälper, precis så som bolaget startades 2009 - när ingen befintlig leverantör kunde hjälpa villaägare med en fiberuppkoppling.
—Vi föddes genom ett behov från villor som efterfrågade bättre digital uppkoppling och vi hittade lösningar för dessa hushåll. Den efterfrågan har fortsatt från område till område som kontaktat oss och bett om hjälp med att få en bra fiberuppkoppling. Vi kommer hjälpa landsbygden med fiberutbyggnaden så att även de kommunerna kan nå uppnå det viktiga målet att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s innan 2020. Vår ambition är att alla kommuner som vi är etablerade i når sina 90 procent innan 2020, säger bolagets vd Stefan Tengvall.

Bättre surfmöjligheter
Det är frustrerande när det inte går att ringa eller surfa med mobilen. Något som de allra flesta har råkat ut för någon gång. Stadsnätsbolagets uppgradering av mobilmasterna i Täby gör mobilnätet mycket bättre och möjliggör att du som mobilanvändare kan surfa snabbare i telefonen eller läsplattan när du är utanför hemmet.
—Vi ser en utveckling och efterfrågan på digitala tjänster som är enorm, därför är det viktigt att kunna hjälpa mobiloperatörerna att få fiber till sina master, alltför att kommuninvånarna i våra kommuner ska kunna nyttja digitala samhällstjänster fullt ut - även på språng, avslutar Stefan Tengvall. 

Stadsnätsbolaget är en del av Nätbolaget som består av 3 bolag:

Stadsnätsbolaget Sverige AB
Förvaltar ett av Sveriges största fibernät som sträcker sig i 19 kommuner och förser 60 000 fastigheter, villor, brf:er, företag, offentliga verksamheter, med en öppen och neutral fiberaccess.

Svensk Infrastruktur AB
Arbetar med grävning av fiber i Mälardalen. Bolaget har sedan 2009 arbetat med att gräva fram fiber till villor i främst Mälardalen. Från och med 2016 kommer Svensk Infrastruktur arbeta vidare i endast Mälardalen med sin fiberutbyggnad.

Öppna Stadsnät AB
En neutral kommunikationsoperatör som inte ägs eller kontrolleras av någon av de stora telekomaktörerna. Bolaget driver nät i 7 kommuner och har avtal med tjänsteleverantörerna Com Hem, Bredbandsbolaget, Ownit, Viasat, AllTele, Bredband2, Tyfon, T3, Universal, Bahnhof, m.fl.

Totalt sysselsätter bolagsgruppen cirka 250 personer och gräver 5 km per dag, förser drygt 100 nya hushåll med fiber varje dag. Total omsättning i gruppen uppgår till knappt 200 Msek 2015. 

Läs vidare »

Fiberutbyggnad på landsbygd utan stöd – Stadsnätsbolagets nya produkt

Pressmeddelanden   •   Feb 29, 2016 14:36 CET

Bolagsgruppen Nätbolaget med grävföretaget Svensk Infrastruktur, nätoperatören ”Stadsnätsbolaget” och kommunikationsoperatören ”Öppna Stadsnät” bygger om sin struktur inför 2016.

Nye vd:n i bolagsgruppen Stefan Tengvall, som tidigare varit vd på Ownit i vilket han skapade Sveriges nöjdaste bredbandskunder har tillsammans med ägare och styrelse antagit samma utmaning med Nätbolaget, allt för att bygga Sveriges ledande leverantör av fiber. Stefan Tengvall har lanserat arbetsnamnet Fiber 2.0, där Stefan tillsammans med grundaren och tidigare operativa chefen på Svensk Infrastruktur Johan Sundberg rekryterat in ett vad de kallar ett ”dreamteam” med målsättningen att vara Sveriges ledande leverantör av digital infrastruktur.

Dreamteamet rekryterat
Det nya teamet innehåller ny kundtjänstchef, ny projektchef, ny säljchef, ny ekonomichef, ny teknikchef och en helt ny projektgrupp. Totalt har 12 personer rekryterats som en första grund till den nya satsningen som görs inom Stadsnätsbolaget och innefattar två nya produkter. För att fortsätta vara ledande och banbrytare inom fiberutbyggnad har dreamteamet rekryterats in från personal som kommer från andra branscher.
– Alla bolag i branschen tänker och jobbar likadant, rekryterar endast från varandra och ska vi fortsätta utmana och vara ledande inom detta behöver vi tänka nytt och kreativt. Därför behövs nya infallsvinklar på alla utmaningar, säger Johan Sundberg. 

Tuff utmaning 
– Vårt mål är tydligt, vi ska hjälpa alla kommuner att nå sin bredbandsstrategi utan stöd och främja utvecklingen av digitala samhällstjänster. Det är en extremt tuff utmaning och det stimulerar oss, för det skapar inte bara ett bra bolag att arbeta i det skapar framgång för Sverige gällande tillgång och utveckling av digitala samhällstjänster, avslutar Johan Sundberg.

Dessa två produkter lanseras:

-Landsbygdsnät - hjälper kommunen med utbyggnad på landsbygd utan stöd

-Digital stad - konceptet där vi tillsammans med kommuner och marknadens leverantörer av digitala tjänster tillsammans levererar digitala välfärdstjänster till kommuninvånarna.

Fiber 2.0
Bolagsgruppen har under en tid arbetat med konceptet Fiber 2.0 där de samlat all kompetens, kunskap och erfarenhet gällande fiberutbyggnad för att fortsätta vara en av Sveriges mest kreativa och drivkraftiga nätbyggare. Ambitionen har aldrig varit att bli störst men att fortsätta vara banbrytare och hitta vägar som sedan andra aktörer kan följa, så att Sverige kan nå sitt mål med 90 % anslutning till 2020. Precis på samma sätt som när bolaget som första privata aktör på allvar visade vägen i norra Stockholm gällande fiber till villor utan stöd 2008 och 2009. Under 2011-2013 har stora telekombolag och riskkapitalister tagit fram liknande villasatsningar och idag råder det full konkurrens på den marknaden. 
– Nätbolaget har valt en väg utan styrning från börsen eller riskkapital vilket gör att kreativitet, engagemang och kunskap är vår väg till framgång. Vi har varit ledande där och om vi skall fortsätta vara det måste vi fortsätta utvecklas, säger Johan Sundberg.
– Att få ta klivet och utveckla del för del inom denna koncern och se vilka framsteg som skett senaste året är enormt kul. Det är mycket arbete men vi ser verkligen resultatet och vi är inte nöjda förrän vi är marknadens ledande leverantör inom detta. Precis som med Ownit ska vi ha marknadens bästa rykte och nöjdaste kunder, avslutar Stefan Tengvall.

Nätbolaget består av

Stadsnätsbolaget Sverige AB
Förvaltar ett av Sveriges största fibernät som sträcker sig i 19 kommuner och förser 60 000 fastigheter, villor, brf:er, företag, offentliga verksamheter, med en öppen och neutral fiberaccess.

Svensk Infrastruktur AB
Arbetar med grävning av fiber i Mälardalen. Bolaget har sedan 2009 arbetat med att gräva fram fiber till villor i främst Mälardalen. Från och med 2016 kommer Svensk Infrastruktur arbeta vidare i endast Mälardalen med sin fiberutbyggnad.

Öppna Stadsnät AB
En neutral kommunikationsoperatör som inte ägs eller kontrolleras av någon av de stora telekomaktörerna. Bolaget driver nät i 7 kommuner och har avtal med tjänsteleverantörerna Com Hem, Bredbandsbolaget, Ownit, Viasat, AllTele, Bredband2, Tyfon, T3, Universal, Bahnhof, m.fl.

Totalt sysselsätter bolagsgruppen cirka 250 personer och gräver 5 km per dag, förser lite över 100 svenska hushåll med fiber varje dag. Total omsättning i gruppen uppgår till knappt 200 Msek 2015. 

Läs vidare »

Om Stadsnätsbolaget AB

Vi är Stadsnätsbolaget

Vårt uppdrag är att genom kunskap, långsiktighet, nytänkande och kvalitet utveckla ledande digitala samhällstjänster. Vi är bland annat representerade i Post- och telestyrelsens arbetsgrupp tillsammans med andra aktörer på marknaden gällande robusta nät. Tillsammans utvecklar vi nya branschrekommendationer och minimumkrav för hur fibernäten i Sverige skall byggas.
Stadsnätsbolaget ska rusta Sverige för den digitala framtid vi står inför.
Vi har fram till i dag byggt fram fiber till mer än 100 000 hushåll i Sverige.
Vision:
Vi vill föra samman kommuner, medborgare och leverantörer så att de digitala samhällstjänsterna kan nyttjas av alla. Vi vill koppla upp landsbygden mot det digitala samhället utan ekonomiskt bidrag och tillsammans se till att Sverige kommunicerar i världsklass.
Vår resa började när övriga aktörer på marknaden sa att det var omöjligt att bygga ut den digitala infrastrukturen utan enorma statliga stöd. Vi var dom som visade de andra aktörerna vägen. Nu står vi vid ett nytt vägskäl och vi är övertygade vi har knäckt nöten för hur vi ska fortsätta digitalisera Sverige utan stöd.
Vi vill skapa ett forum där ledande entreprenörer kan mötas, samarbeta och ta ansvar över den digitala utvecklingen. Vi vill skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna för det digitala samhället. Vi menar att branschen behöver ny kreativitet och entreprenörsanda om Sverige ska fortsätta vara ledande i internationella sammanhang.
Vi lanserarde därför konceptet Digital stad. Med engagemang, entreprenörsanda och kunskap bygger vi nu ut ort efter ort med fiber och arbetar efter modeller som är långsiktigt goda för kommuninvånare, kommun, ort och näringsliv.
Detta är vår vision!

Adress

  • Stadsnätsbolaget AB
  • Lings väg 2
  • 169 70 Solna
  • Sverige