Skip to main content

Stampen AB stärker koncernledningen

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 09:10 CEST

- rekryterar från bankvärlden

Stampen anställer Claes Jonson som ny Chief Development Officer, en nyinrättad tjänst i koncernledningen med särskilt fokus på koncernens långsiktiga finansiella struktur och andra koncernstrategiska processer.

Stampen AB har under det senaste året målmedvetet arbetat för att förbättra lönsamheten och strukturera om koncernen och därmed skapa bättre finansiell stabilitet. I planen har legat effektiviseringar, intäktsförstärkningar, försäljning av Mitti-tidningarna och tillskott av finansiell kompetens i koncernens styrelse.

- Rekryteringen av Claes är därför  ett logiskt steg för Stampen, säger koncernchefen Martin Alsander.

- Man kan säga att detta nu markerar att vi tagit oss igenom grundfasen i vårt plan för att nå en förbättrad operationell och finansiell stabilitet.

- Jag är naturligtvis medveten om att de genomgripande åtgärder vi genomfört har inneburit stora påfrestningar för organisationen och många av våra anställda. Därför är det skönt att nu kunna lyfta blicken och fokusera på lite längre sikt, och då blir vår långsiktiga finansiella utveckling en nyckelfråga för oss.

- Vi är i en bransch i snabb omställning, där det krävs att vi hela tiden anpassar oss i takt med – eller snabbare än – marknaden. Vi har ett ständigt pågående arbete med att anpassa vår verksamhet till dagens snabbt föränderliga omvärld. För att kunna göra dessa anpassningar måste vi ha en sund finansiell stabilitet och välja rätt samarbeten på vägen. På dessa områden har Stampen brustit tidigare, och det är det vi nu rättar till. Det är med dessa frågor Claes ska jobba, tillsammans med oss övriga i koncernledningen, säger Martin Alsander.

Claes Jonson är jurist och civilekonom, och har en bred erfarenhet från den finansiella sektorn. Claes Jonson kommer närmast från Handelsbanken Capital Markets där han arbetat på en rad positioner, senast som Senior Advisor med särskild inriktning på företagsfinansiering, omstruktureringsfrågor och företagsobligationer.

- Jag har jobbat nära Stampen tidigare och har en stor respekt för de processer som man just nu går igenom. Den tjänst man nu inrättar är som klippt och skuren för mig, säger Claes Jonson.

-  Visst är utmaningarna för Stampen och mediasektorn enorma även i framtiden, men jag ser en stor potential i det Stampen som Martin och hans team nu bygger. Med mina 15 år i banksektorn hoppas jag kunna ta med mig både erfarenheter och verktyg som ger ytterligare kraft i det pågående arbetet.

- Den övergripande utmaningen är förstås att skapa långsiktig lönsamhet och handlingsutrymme i verksamheten. Det ska bli enormt roligt att bli en del av teamet, och att bidra till att lägga grunden för Stampens framtid! 

Claes Jonson tillträder sin position under september och blir då en del av koncernledningen.


För mer information kontakta:

Martin Alsander  070 924 20 34
Claes Jonson     070 581 25 49 


Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner med ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster och utomhusreklam.
www.stampen.com