Skip to main content

Stampen-gruppen växer med GISAB

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 15:34 CEST

VLT AB, ett bolag i Stampen-gruppen, förvärvar Gratistidningar i Sverige AB (GISAB), av danska koncernen Söndagsavisen AS.

"Vi har en tradition av att utveckla lokalt starka medier. Därför är vi mycket nöjda med den här affären, som stärker vår position i Stockholmsregionen", säger Tomas Brunegård, styrelseordförande i VLT AB.

"GISAB har byggt framgångsrika gratistidningar med lokalt fokus - som har framtiden för sig. Vi ser fram emot att fortsätta det fina arbetet", säger Johan Färnstrand, vd i VLT AB.

GISAB har en stark marknadsposition i Stockholmsregionen. Varje vecka totaldistribueras mer än 1 miljon exemplar av GISAB:s lokaltidningar. GISAB består av tre affärsområden:

• Lokaltidningskonceptet Mitt i Stockholm AB, Sveriges största totalutdelade gratistidning. En tidning med 31 lokala editioneringar som utkommer med 900 000 exemplar en dag i veckan, 52 veckor om året i Stockholm med omnejd.
• Tidningarna utanför Stockholm med lokaltidningarna Örebroar'n, Smé-Journalen, Strängnäs-Journalen och Södertäljeposten. Upplagorna ligger kring 180 000 exemplar och tidningarna utkommer en dag i veckan med undantag av Södertäljeposten som utkommer två dagar i veckan.
• S-Post, distributionsbolag för direktreklam som täcker en marknad omfattande 1,4 miljoner hushåll i Stockholm, Eskilstuna, Strängnäs, Uppsala och Örebro.

Koncernen har cirka 240 medarbetare och omsatte MSEK 333 under 2007.

Köpet sker i två steg. 66,7% av aktierna förvärvas i ett första steg för MSEK 400. Resterande tredjedel av aktierna förvärvas till ett pris på lägst MSEK 160 plus en resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Den andra delen i affären ska genomföras omedelbart efter utgången av räkenskapsåret 2010.


För ytterligare information:
Tomas Brunegård, styrelseordförande VLT AB, tel. 0705-62 44 00
Johan Färnstrand, vd VLT AB tel. 076-634 79 16


Finansiell rådgivare för Stampen AB har varit Hjalmarsson & Partners och juridisk rådgivare har varit Mannheimer Swartling.

Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag, radiostationer och nyhetsbyråer. Stampen omsätter över 5 miljarder kronor.
För mer information: www.stampen.com