Media-no-image

Weekly economic briefing from Standard Life Investments

Nyheter   •   2014-07-08 18:00 CEST

Global Overview
Global growth continues to gather momentum as we move through the year. That said, the world’s major economies are at very different stages in their business cycles. The US continues to see a cyclical uptick, with labour underutilisation falling and slack eroding. However, participation and productivity rates remain a worry. Japan’s consumption tax is complicating the assessment of underlying business activity. Although there are positive signs, it may take some time to return to a normalised business cycle. Data from the UK and Euro-zone suggest that policymakers may need to act, albeit in different directions, to ensure well-calibrated monetary policy. Cyclical fluctuations in emerging markets have typically been highly geared to, but more volatile than, their developed market counterparts. However, they only now look to be starting to benefit from the pickup in the developed world.

See attached link to full briefing article.

http://www.standardlifeinvestments.com/market_views/weekly_economic_briefing/index.html


Standard Life Investments' Weekly Economic Briefing reviews the key economic developments at a global and regional level and provide investors with a clearer understanding of what the news flow is telling us about the true state of the global economy.

Läs vidare »
Aeuih4fr5q1gv7cx15wu

Emerging equity markets – Sunshine after the rain?

Nyheter   •   2014-07-07 15:41 CEST

After a stormy 12 months for emerging markets (EM), is there any good news on the horizon? Global Spotlight article from Standard Life Investments' Jason Hepner.

Vcqqpi0v3iqgnxznwibs

Sweden Spotlight: Sveriges Riksbank använde fel verktyg och missade målet

Nyheter   •   2014-05-27 15:27 CEST

I Sweden Spotlight menar Standard Life Investments makroekonom James McCann att Sveriges Riksbank använde fel verktyg och missade målet. Riksbankens beslut från 2010 och framåt analyseras liksom ansvarsfördelningen mellan Riksbanken, Finansdepartementet och Finansinspektionen. Slutsatsen är att det spridda ansvaret och det överordnade målet om finansiell stabilitet bidragit till Sveriges problem.

Ip4lfh5uyzxdno57idqr

Inbjudan till frukostseminarium: Riksbanken och räntepolitiken - fel beslut försvårar Sveriges återhämtning

Nyheter   •   2014-05-22 16:16 CEST

Försvåras den svenska återhämtningen av en missriktad räntepolitik? Det är temat på ett frukostseminarium den 27 maj, där ekonomteamet vid Standard Life Investments presenterar en ministudie av svensk ekonomi med fokus på ränte- och penningpolitiken. Makroekonomen James McCann hävdar att Riksbankens mål och medel är fel utformade, vilket drabbar Sveriges återhämtning. Välkommen!

Qusayyvo1yxgsh58cdd6q

Global Perspective från Standard Life Investments om det ökande antalet transaktioner

Nyheter   •   2014-05-13 10:15 CEST

Enligt Standard Life Investments senaste Global Perspective spås en ökning av antalet fusioner och förvärv fram till 2015. Drivkrafterna är främst ett stärkt förtroende hos företagen med anledning av den globala ekonomins återhämtning, i synnerhet i Europa, samt en fortsatt prispress till följd av låg nominell BNP-tillväxt.

Vcqqpi0v3iqgnxznwibs

Standard Life Investments i pair trade: globala gruvaktier vs Schweiziskt index (SMI)

Nyheter   •   2014-04-03 14:24 CEST

Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies (GARS) fond tar en ny position genom s.k. pair trade i Schweiziska aktier och globala gruvbolag med argumentet att gruvbolagen nu är redo för en resultatåterhämtning som ännu inte är synlig i aktiekurserna.

Vcqqpi0v3iqgnxznwibs

Standard Life Investments stärker sin strategiska position genom förvärv av Ignis Asset Management

Pressmeddelanden   •   2014-03-26 11:20 CET

Standard Life plc meddelar idag att bolagets globala kapitalförvaltningsbolag, Standard Life Investments (Holdings) Limited har ingått ett avtal med ett dotterbolag till Phoenix Group Holdings om att förvärva dess kapitalförvaltning, Ignis Asset Management Limited. Affären är villkorad av bland annat godkännande från Financial Conduct Authority och uppgår till 390 miljoner pund.

Tigmc4bd0jpulagxqijl

Global Perspective från Standard Life Investments om den globala energimarknadens förändring

Nyheter   •   2014-03-24 11:40 CET

Standard Life Investments presenterar Global Perspective om den globala energimarknadens förändring. Månadens tema är "Power to the people".

Qusayyvo1yxgsh58cdd6q

Global Spotlight: Den kinesiska regeringens åtgärder mot luftföroreningarna: vilka blir vinnare och förlorare?

Nyheter   •   2014-03-19 09:30 CET

Standard Life Investments publicerar en ny Global Spotlight som belyser hur Kinas miljö och folkhälsa har fått betala ett högt pris för decennier av rekordtillväxt. När handlingsplanen National Air Pollution Action Plan 2013 implementeras blir nyckelfrågan för utländska investerare vilka som blir vinnare och förlorare på den nya miljöpolitiken.

As9kresdgpfgvndmboic

Standard Life Investments kombinerar makro- och mikroinvesteringar i ny fond

Nyheter   •   2014-03-17 18:15 CET

Standard Life Investments lanserar fonden Global Focused Strategies (GFS) som kombinerar investeringar i makrotillgångar med särskilt utvalda investeringar på aktie-, ränte-, fastighets- och penningmarknaderna.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press Manager, Standard Life Investments
  • sastrauvay_reenbkwsuhcd@zrbrstanztfmdaqvacrdlife.civrnom
  • +44 (0)131 245 2750

Om Standard Life Investments

En global fondförvaltare

Standard Life Investments är en global fondförvaltare med drygt fem miljoner kunder och över 154,9 miljarder pund i förvaltat kapital*

Huvudkontoret är baserat i Edinburgh, men bolaget har även ett flertal kontor över hela världen som till exempel i Boston, Dublin, London, Montreal, Hongkong och Sydney. Standard Life Investments har även representationskontor i Beijing och Seoul och ett joint venture i Indien.

*(per den 31/12-2011)

Adress

  • Standard Life Investments
  • 1 George Street
  • EH2 2LL Edinburgh, UK
  • Vår hemsida

Länkar