Tags

Sweden Spotlight: Sveriges Riksbank använde fel verktyg och missade målet

I Sweden Spotlight menar Standard Life Investments makroekonom James McCann att Sveriges Riksbank använde fel verktyg och missade målet. Riksbankens beslut från 2010 och framåt analyseras liksom ansvarsfördelningen mellan Riksbanken, Finansdepartementet och Finansinspektionen. Slutsatsen är att det spridda ansvaret och det överordnade målet om finansiell stabilitet bidragit till Sveriges problem.

Global Perspective maj 2013

Global Perspective maj 2013

Dokument   •   2013-05-15 10:42 CEST

I den senaste Global Perspective (maj 2013) från den globala kapitalförvaltaren Standard Life Investments diskuterar de befolkningsutvecklingens betydelse för olika länders ekonomier. SLI hävdar att trots att befolkningens utveckling har en så stor påverkan på ekonomin tas den sällan upp i makroekonomiska analyser.

Frances Hudson, CV

Frances Hudson, CV

Dokument   •   2013-05-02 10:55 CEST

Global Thematic Strategist, As a member of the strategy team, Frances is responsible for the development and articulation of thematic ideas, investment insights and market analysis. Frances is rotating editor and writer of the House publications.

Global Outlook Q2 2013

Global Outlook Q2 2013

Dokument   •   2013-04-05 11:45 CEST

SLI rekommenderar bland annat välfinansierade banker i Skandinavien som till exempel Swedbank. Swedbanks åtgärdsprogram har hittills varit det mest effektiva bland de nordiska bankerna och banken innehar nu en väldigt stark position finansiellt. (se sid 11 i rapporten) SLI rekommenderar även SCA som satsar alltmer på konsumentprodukter (se sid 11 i rapporten)

Keith Skeoch, CV

Dokument   •   2013-03-15 11:44 CET

Global Outlook Q1 2013

Global Outlook Q1 2013

Dokument   •   2013-01-22 09:04 CET

Efterfrågan på fastighetsinvesteringar ökar i dagens ekonomiska klimat med låga räntor och global osäkerhet. Just kontor i Stockholm är en av favoritinvesteringarna för skotska Standard Life Investments.

Global Outlook Q4 2012 - Sverige i riskzonen för bostadsbubbla

Ränteläget påverkar bostadsmarknaderna kraftigt. Låga räntor ökar köpkraften men kan ses som en risk om de leder till överbyggande eller för höga värderingar jämte pris. Spanien och Kina är två exempel på länder där det byggs väldigt mycket medan så kallade safe-haven ekonomier som Sverige, Norge och Tyskland visar tidiga tecken på bostadstadsbubblor.

CV Julie McDowell

CV Julie McDowell

Dokument   •   2012-10-23 14:44 CEST

Ansvarig för Sustainable and Responsible Investments

House view oktober 2012

House view oktober 2012

Dokument   •   2012-10-08 09:25 CEST

SLI:s Global Investment Group presenterar varje månad sin House view som analyserar den finansiella marknaden ur ett makroeknomiskt perspektiv. Den skapar en tydlig och framåtblickande strategisk inriktning för alla SLI:s investeringsbeslut. Särskilt vad gäller allokering inom traditionella blandfonder men den ligger även till grund för företagets strategier för absolutavkastning.

Tuffa tider för beslutsfattare - Global Perspective september 2012

Standard Life Investment anser i den senaste utgåvan av Global Perspective att det kommer att ta tid att anpassa sig till den ekonomiska verkligenheten i världen efter finanskrisen 2008/2009. Det har blivit betydligt svårare att fatta beslut idag eftersom framtiden ser alltmer osäker ut. Beslutsfattare fokuserar i första hand på stabilitet framför analyser av framtiden och ramverk för beslut.

House view september 2012

House view september 2012

Dokument   •   2012-09-12 10:06 CEST

Standard Life Investments Global Investment Group presenterar varje månad sin House view som ger en makroekonisk ram för analys av den finansiella marknaden. Den skapar en tydlig och framåtblickande strategisk inriktning för alla SLI:s investeringsbeslut. Särskilt vad gäller allokering inom traditionella blandfonder men den ligger även till grund för företagets strategier för absolutavkastning.

House View August 2012

House View August 2012

Dokument   •   2012-09-10 13:09 CEST

-The US, Japan and China can lead a moderate global economic recovery into 2013. -Macro-economics and politics dominating portfolio risk – policy decisions or policy errors will decide how investors next move tactically. -Strategically, sustainable yield remains the core approach for investors.

Christopher Nichols

Christopher Nichols

Dokument   •   2012-08-17 09:36 CEST

Investment Director, Absolute Return and Strategic Solutions

Global high yield - too much potential to ignore

Med statsobligationer på en rekordlåg nivå visar sig High Yield vara ett bra investeringsalternativ.

Houseview July 2012

Houseview July 2012

Dokument   •   2012-07-13 10:11 CEST

Global Outlook - Q3 2012

Global Outlook - Q3 2012

Dokument   •   2012-07-13 10:04 CEST

Standard Life Investments, the global investment manager, believes that while events in Europe, China and energy markets have been three major factors contributing to the global economic slowdown, there are still positive signs of recovery in the world economy which could be supported by more co-ordinated policy action.

Standard Life Investments presenterar ny demografisk studie

Den skotska kapitalförvaltaren analyserar effekterna av demografi för att producera beslutsunderlag till långsiktiga investeringar.

Philip Laing, Investment Director Fixed Interest på Standard Life Investments, ser hur avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer stiger ordentligt. Men det är och kommer förbli en lång och krokig väg. Läs mer i hans senaste rapport (bifogad).

Global Outlook - Januari 2012

Global Outlook - Januari 2012

Dokument   •   2012-01-16 16:45 CET

Standard Life Investments varnar för fortsatt turbulens under det närmaste året. Den politiska riskpremien är fortsatt hög för alla tillgångsslag. Många frågor kring hur de ledande ekonomerna kommer att hantera inflation och regleringar återstår att bli besvarade. Den nya "Global Outlook" adresserar vad investerarna kan göra mot bakgrund av fortsatt volatilitet och förhöjda riskpremier.

Global Perspective dec 2011 - När politik och ekonomi kolliderar

Standard Life Investments tror att näringslivet endast kommer att kunna stödja uppgången under 2012 om politikerna snabbt eliminerar den osäkerhet de har skapat.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.