Pressmeddelanden 3 träffar

Global Perspective juni 2011: Ingen problemfri återhämtning

Global Perspective juni 2011: Ingen problemfri återhämtning

Pressmeddelanden   •   2011-06-14 11:42 CEST

Det är tre år sedan finanskrisen startade och Standard Life Investments analyserar nu krisens följder. SLI menar att även om många beslutsfattare initialt reagerade snabbt med åtgärder för att dämpa krisens effekter så sköts många viktiga och svåra beslut på framtiden. Investerare bör därför förbereda sig för en tid med en långsammare ekonomisk tillväxt och volatila finansmarknader.

Global Outlook – Q1 2011

Global Outlook – Q1 2011

Pressmeddelanden   •   2011-01-14 15:07 CET

Standard Life Investments publicerar idag rapporten Global Outlook för det första kvartalet 2011. Den globala fondförvaltaren anser att trots att stora företagsvinster och stabila kassaflöden kommer generera aktie- och kreditvinster under 2011 bör investerare förbereda sig för ytterligare turbulens på marknaden.

Outlook 2011: Turbulenta tider och synbara belöningar

Outlook 2011: Turbulenta tider och synbara belöningar

Pressmeddelanden   •   2010-12-17 14:15 CET

Standard Life Investments publicerade idag rapporten Global Perspective för december 2010. I rapporten förutspår SLI att företagssektorn under 2011 kan generera stora vinster vilket stöder möjligheten till en hållbar utveckling inom flera olika tillgångsslag och marknader.

Nyheter 1 träff

Global Perspective från Standard Life Investments om det ökande antalet transaktioner

Global Perspective från Standard Life Investments om det ökande antalet transaktioner

Nyheter   •   2014-05-13 10:15 CEST

Enligt Standard Life Investments senaste Global Perspective spås en ökning av antalet fusioner och förvärv fram till 2015. Drivkrafterna är främst ett stärkt förtroende hos företagen med anledning av den globala ekonomins återhämtning, i synnerhet i Europa, samt en fortsatt prispress till följd av låg nominell BNP-tillväxt.

Bilder 1 träff

Andrew Milligan

Andrew Milligan

Head of Global Strategy

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

3,4 MB • 3000 x 2100 px

Dokument 3 träffar

Global Perspective juni 2011

Global Perspective juni 2011

Dokument   •   2011-06-14 11:39 CEST

Det är tre år sedan finanskrisen tog sin början och Standard Life Investments analyserar nu krisens följder. SLI menar att även om många beslutsfattare initialt reagerade snabbt med åtgärder för att dämpa krisens effekter så sköts många viktiga och svåra beslut på framtiden. Investerare bör därför förbereda sig för en tid med en långsammare ekonomisk tillväxt och volatila finansmarknader.

Global Outlook – Q1 2011

Global Outlook – Q1 2011

Dokument   •   2011-01-14 14:45 CET

Andrew Milligan CV

Andrew Milligan CV

Dokument   •   2010-11-09 17:45 CET

Andrew Milligan är Head of Global Strategy på Standard Life Investments.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.