Cyiizmt5prfb4slq7zl4

Fokus på planering i ny etapp av forskningsprogrammet Vindval

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 08:56 CET

Vindkraft kan få stor betydelse när elsystemet ställer om till 100 procent förnybart. Därför introducerar forskningsprogrammet Vindval planering som ett nytt fokusområde.

Digkzr8yaubilnqdti1v

Design och beteende ska bidra till energieffektiva val

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 06:19 CET

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forskningsprogram - Design för energieffektiv vardag. Programmet ersätter det tidigare programmet Energi, IT och Design som Energimyndigheten har drivit i tio år. Den första utlysningen öppnas inom kort.

Q8wfhdahzfnvkqa2umln

Nära toppnotering för elproduktionen och nettoexporten av el under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:30 CET

Under 2017 hade Sverige ovanligt hög elproduktion, den näst högsta historiskt sett. Nettoexporten var den tredje största någonsin. Vindkraften producerade mer än tidigare år och kärnkraften hade hög produktion trots stängning av en reaktor. Statistiken från Energimyndigheten visar också att elanvändningen var i det närmaste oförändrad i förhållande till året innan.

Cvvkinhg2h7ytsmgd5ky

146 miljoner till Northvolts pilotanläggning i Västerås

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 10:03 CET

Energimyndigheten har beviljat stöd upp till 146 miljoner kronor till Northvolts planerade pilotanläggning, Northvolt Labs, för storskalig batteritillverkning i Sverige. Beslutet är ett stort steg mot en ny inhemsk industri och hållbara energisystem.

M4ewfshz9u4nepk1zpdk

Ny satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig grundforskning inom energiområdet

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 14:58 CET

I år utökar Energimyndigheten sin utlysning inom Energiriktad grundforskning till att också särskilt välkomna humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Txlhemtwsv8z04jefl0n

Rivstart för första satsningen inom Industriklivet

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 13:45 CET

​Det första beslutet i regeringens långsiktiga satsning Industriklivet, som Energimyndigheten ansvarar för, är nu klart. Projektet som fått stöd är en genomförbarhetsstudie inför en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion, HYBRIT, där Energimyndigheten lämnar stöd med 9,7 miljoner kronor.

Fbs95xpainlwhpw5tse9

Nu kan fler söka elbusspremien

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 08:20 CET

Den 21 december 2017 ändrade regeringen förordningen för elbusspremien. Nu kan fler söka premien och målet är att ännu fler elbussar ska sättas i trafik. Ansökan om premien enligt den nya förordningen öppnar den 1 februari.

Rbxruealpvue3tibug7n

Bästa sättet att torka tvätt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 08:00 CET

Energimyndigheten har jämfört olika sätt att torka tvätt och kommit fram till att torktumlare med värmepump är det mest energieffektiva och snabba sättet att torka tvätt. Testet har jämfört olika varianter av torktumlare, luftavfuktare och torkskåp.

Media no image

Fortsatt elöverskott och export till utlandet under 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:30 CET

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.


Nu finns publikationen "Årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen" för året 2016. Av den framgår att Sverige totalt sett producerade mer el än vi konsumerade förra året vilket medförde att el exporterades till utlandet. Totala elproduktionen uppgick till 152,5 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en minskning med 4,1 procent jämfört med 2015. Dock ökade Sverige sin egen elanvändning för andra året i rad; en ökning med 2,6 procent jämfört med 2015. För 2016 uppgick elanvändningen till 130,1 TWh där hushållssektorn och offentlig förvaltning står för den största ökningen.

Stor andel importerad el är förnybar

Sverige har ett elkraftsutbyte med Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland, där störst export går till Finland. Vid elintensiva perioder som till exempel kalla vinterdagar måste vi importera el. Då importerar vi främst från Norge men även från Danmark. Norge har 96 procent av sin elproduktion från vattenkraft medan Danmark har 43 procent från vindkraft och 55 procent från konventionell värmekraft, det vill säga el producerat från olika bränslen med värme som energibärare.

– Detta innebär att en stor andel av den importerade elen kommer från förnybara källor säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Statistiken redovisar en ökning av kärnkraft och konventionell värmekraftsproducerad el medan vattenkraft och vindkraftsproduktionen minskar.

– Variationerna i produktion från de olika kraftslagen beror till stor del på hur vädret har sett ut under året. 2016 var ett år med mindre nederbörd och mindre blåst i förhållande till 2015, vilket syns i statistiken genom att vattenkraften och vindkraften producerade mindre jämfört med tidigare år. Kärnkraften ökade sin produktion till följd av korta revisioner och stabil produktion säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Minskningen av vindkraftsproducerad el beror inte enbart på att 2016 var ett normalår vindmässigt jämfört med 2015 som var ett blåsigt år. Utbyggnaden av vindkraften har även mattats av något på grund av lägre elpriser och osäkerheten kring elcertifikat efter 2020.

Konsumtion och produktion av el 1970-2016, TWh netto

 
Om statistiken:
Den årliga publikationen "Årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen" är en totalundersökning till 800 företag. Svarsfrekvensen är cirka 93 procent av totala antalet företag, vilket är en hög täckningsgrad och medför ett bra och tillförlitligt undersökningsresultat. Undersökningen syftar till att beskriva tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Publikationen innehåller även beskrivning av teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och intäkter för energi.

Kontakt:
Camilla Dellby, Energimyndigheten, tel 016-544 21 16

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.

Läs vidare »
Tyubcpw12t8hopx8xaxu

Energi- och klimatrådgivare har kraftsamlat för klimatet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 09:11 CET

Under 2017 har kommunala energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i tre nationella projekt. Projekten har handlat om att få fler villaägare att installera solceller, att vägleda bostadsrättsföreningar till att välja smarta belysningslösningar och att hjälpa privatbilister att få koll på däcktrycket. Utvärderingen visar att projekten redan bidragit till en minskad energianvändning runt om i landet.

Kontaktpersoner 54 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • iurxpress@enfyxvsyqverzygimydqgendvrigtpajvxhetelenxn.khljwzwqse
  • 016-544 23 99

  • Presskontakt
  • Presschef
  • ola.westbeaefybnltmmrgxd@epaxxnexccqksmhgkrgimynlazxdiqwgheten.skmgde
  • 016-5442036

Om Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Adress