Rbxruealpvue3tibug7n

Bästa sättet att torka tvätt

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 08:00 CET

Energimyndigheten har jämfört olika sätt att torka tvätt och kommit fram till att torktumlare med värmepump är det mest energieffektiva och snabba sättet att torka tvätt. Testet har jämfört olika varianter av torktumlare, luftavfuktare och torkskåp.

Media no image

Fortsatt elöverskott och export till utlandet under 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 09:30 CET

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.


Nu finns publikationen "Årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen" för året 2016. Av den framgår att Sverige totalt sett producerade mer el än vi konsumerade förra året vilket medförde att el exporterades till utlandet. Totala elproduktionen uppgick till 152,5 TWh, inklusive nätförluster, vilket är en minskning med 4,1 procent jämfört med 2015. Dock ökade Sverige sin egen elanvändning för andra året i rad; en ökning med 2,6 procent jämfört med 2015. För 2016 uppgick elanvändningen till 130,1 TWh där hushållssektorn och offentlig förvaltning står för den största ökningen.

Stor andel importerad el är förnybar

Sverige har ett elkraftsutbyte med Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen och Tyskland, där störst export går till Finland. Vid elintensiva perioder som till exempel kalla vinterdagar måste vi importera el. Då importerar vi främst från Norge men även från Danmark. Norge har 96 procent av sin elproduktion från vattenkraft medan Danmark har 43 procent från vindkraft och 55 procent från konventionell värmekraft, det vill säga el producerat från olika bränslen med värme som energibärare.

– Detta innebär att en stor andel av den importerade elen kommer från förnybara källor säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Statistiken redovisar en ökning av kärnkraft och konventionell värmekraftsproducerad el medan vattenkraft och vindkraftsproduktionen minskar.

– Variationerna i produktion från de olika kraftslagen beror till stor del på hur vädret har sett ut under året. 2016 var ett år med mindre nederbörd och mindre blåst i förhållande till 2015, vilket syns i statistiken genom att vattenkraften och vindkraften producerade mindre jämfört med tidigare år. Kärnkraften ökade sin produktion till följd av korta revisioner och stabil produktion säger Camilla Dellby på Energimyndigheten.

Minskningen av vindkraftsproducerad el beror inte enbart på att 2016 var ett normalår vindmässigt jämfört med 2015 som var ett blåsigt år. Utbyggnaden av vindkraften har även mattats av något på grund av lägre elpriser och osäkerheten kring elcertifikat efter 2020.

Konsumtion och produktion av el 1970-2016, TWh netto

 
Om statistiken:
Den årliga publikationen "Årliga el-, gas-, och fjärrvärmeförsörjningen" är en totalundersökning till 800 företag. Svarsfrekvensen är cirka 93 procent av totala antalet företag, vilket är en hög täckningsgrad och medför ett bra och tillförlitligt undersökningsresultat. Undersökningen syftar till att beskriva tillförsel och användning av el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla. Publikationen innehåller även beskrivning av teknisk utrustning i kraftstationer, bränsleförbrukning samt kostnader och intäkter för energi.

Kontakt:
Camilla Dellby, Energimyndigheten, tel 016-544 21 16

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Under 2016 ökade elanvändningen i Sverige för andra året i rad. Totalt producerades 152,5 TWh el i Sverige vilket fortfarande var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga statistik om el-, gas- och fjärrvärmeförsörjning.

Läs vidare »
Tyubcpw12t8hopx8xaxu

Energi- och klimatrådgivare har kraftsamlat för klimatet

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 09:11 CET

Under 2017 har kommunala energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i tre nationella projekt. Projekten har handlat om att få fler villaägare att installera solceller, att vägleda bostadsrättsföreningar till att välja smarta belysningslösningar och att hjälpa privatbilister att få koll på däcktrycket. Utvärderingen visar att projekten redan bidragit till en minskad energianvändning runt om i landet.

Qaruj1qbgc6ul9ges2qh

Ny satsning på biokraft med fokus på framtidens hållbara energisystem

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 14:13 CET

Energimyndigheten satsar 87 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram Biokraft – termisk omvandling av biobränslen och avfall till el och värme. Första utlysningen öppnar inom kort.

Vexdd6otebzki9rztpku

Nya medel till forskning om framtidens vattenkraft

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2017 10:00 CET

Svenskt Vattenkraftcentrum får 27,9 miljoner kronor i forskningsstöd från Energimyndigheten för att utveckla vattenkraftsproduktionen och dess flexibilitet i kraftsystemet.

M4ewfshz9u4nepk1zpdk

Modiga forskare ska ge beslutsfattare nya insikter

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 10:00 CET

Energimyndigheten satsar 160 miljoner kronor på det nya forskningsprogrammet Människa, Energisystem och SAMhälle (MESAM). Programmet är en av Energimyndighetens satsningar på samhällsvetenskaplig, humanistisk och tvärvetenskaplig forskning. Satsningen pågår mellan 2017 och 2022.

Ujf8dr7ohi3pqy54fdxs

70 miljoner till forskning om biomassa

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:00 CEST

Energimyndigheten satsar 70 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram ”Biomassa för energi och material”. Första utlysningen öppnar inom kort.

Owppyn2pi7tiejksfxc9

Ny satsning på forskning inom vattenkraft

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 09:13 CEST

Energimyndigheten satsar 60 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram, Hållbar Vattenkraft - HåVa. Programmet är brett och samlar stora delar av myndighetens insatser inom området vattenkraft. Första utlysningen öppnar inom kort.

Z1fvzoy3uuvbmqn8byef

Spara energi på att diska i diskmaskin

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 10:02 CEST

Energimyndighetens senaste test av diskmaskiner visar att programmet som använts för energimärkningen är energieffektivast och använder mindre vatten än autoprogrammet. Testet visar dessutom att det går åt upp till fyra gånger mer energi att diska för hand istället för i maskin.

Coar9ijghgsumai9wiai

Ny satsning som gör Sverige världsledande inom framtidens värme och kyla

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 09:07 CEST

Energimyndigheten satsar 160 miljoner kronor på ett nytt forsknings- och innovationsprogram inom värme och kyla, TERMO – värme och kyla för framtidens energisystem. Första utlysningen öppnar inom kort.

Kontaktpersoner 54 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • bgamprmlqqbsesmkvikwewqmmscjcqs@enerkrupgirqmynddnigheblten.se
  • 016-544 23 99

  • Presskontakt
  • Presschef
  • olqta.gmwestbergbl@ebvnergimtlyndilpghzmeten.swpe
  • 016-5442036

Om Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Adress