40 miljoner satsas på innovativa lösningar för hållbar materialanvändning och mindre avfall

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 11:00 CEST

Matfett, gips och biokol – det är några av de områden som ska studeras för att få till en hållbar materialanvändning och bidra till att förebygga avfall. Satsningen görs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, som finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Energimyndigheten inviger ny Cleantech Hubb i New York

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 12:48 CEST

I dag finns det tre Cleantech-hubbar, i San Francisco, London och Shanghai. Nu lanseras ytterligare en hubb och denna gång i New York, i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Den nya hubben kommer att vara en del av Gateway – en innovationsplattform och fysisk mötesplats i New York för svenska och amerikanska tillväxtföretag och internationella storbolag.

Webbkurser ska hjälpa hotell och restauranger att bli energismarta

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 10:42 CEST

Energimyndigheten har producerat kostnadsfria webbutbildningar som chefer och medarbetare kan gå när och var de vill. Utbildningarna handlar om hur små och medelstora företag kan använda sin energi på ett smartare sätt. Den 24 september öppnar de första två kurserna och de riktar sig till hotell och restauranger. Sammanlagt kommer tio kurser till tio olika branscher att produceras.

Energimyndigheten firar 20 år

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 14:48 CEST

Från en nischad myndighet verksam i en ganska smal sektor, till en nyckelspelare i viktiga hållbarhetsfrågor som involverar hela samhället. Det är ett sätt att beskriva den myndighet som i 20 år haft i uppdrag att driva på omställningen till ett hållbart energisystem.

Nu slocknar halogenlampan

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 10:05 CEST

Från och med den 1 september 2018 är det inte längre tillåtet att sätta halogenlampor på marknaden. Detta är det sista steget i utfasningen av energislösande belysning – ett arbete som pågått inom EU sedan 2009. En halogenlampa använder fem gånger mer energi än en LED-lampa och håller bara upp till 2 000 timmar jämfört med upp till 15 000 timmar för LED.

Det är halogenlampor för nätspänning (230 volt) med liten (E14) eller stor (E27) sockel som nu fasas ut. Bland dessa lamptyper finns redan många bra och betydligt effektivare LED-lampor att välja bland. Däremot kommer halogenlampor för 12 volt att finnas kvar, dessa är till exempel vanliga i badrumsskåp. De halogenlampor som redan finns i hemmen får fortsätta att användas och butikerna får sälja slut på de lampor som finns på hyllorna.

– Det här är sista steget för att nå upp till EU:s krav på lampor, men det pågår redan nya förhandlingar för att skärpa kraven ytterligare gällande energieffektivitet, resurseffektivitet och funktion, berättar Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Tips vid köp av nya lampor

Ta hjälp av informationen på lampförpackningen. Viktigast är att titta på hur mycket ljus lampan ger, detta visas i lumen (lm), och om ljuset från lampan är kallt eller varmt, detta visas som Kelvin, (K). Tänk på att alla lampor som gått sönder ska lämnas in till miljöstation.

Utfasningen av lampan steg för steg

 • September 2009: Förbud mot alla matta glödlampor och klara 100 watts glödlampor.
 • September 2010: Förbud mot klara 75 watts glödlampor.
 • September 2011: Förbud mot klara 60 watts glödlampor.
 • September 2012: Förbud mot klara 40, 25 och 15 watts glödlampor.
 • September 2016: Skärpta energieffektivitetskrav på riktade halogenlampor (spotlights) för nätspänning (230 volt) vilket i praktiken innebar att de fasades ut.
 • September 2018: Förbud mot halogenlampor för nätspänning (230 volt)

För frågor, kontakta:

Peter Bennich, senior rådgivare, Energimyndigheten
E-post: peter.bennich@energimyndigheten.se
Telefon: 073-625 67 82 eller 016-544 22 78

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Från och med den 1 september 2018 är det inte längre tillåtet att sätta halogenlampor på marknaden. Detta är det sista steget i utfasningen av energislösande belysning – ett arbete som pågått inom EU sedan 2009. En halogenlampa använder fem gånger mer energi än en LED-lampa och håller bara upp till 2 000 timmar jämfört med upptill 15 000 timmar för LED.

Läs vidare »

Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 09:00 CEST

Idag lanserar Energimyndigheten en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Energimyndigheten vill på detta sätt underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

Ny teknik omvandlar slam till biobränsle

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 10:16 CEST

Energimyndigheten har beviljat C-Green Technology AB stöd på nästan 22,7 miljoner kronor för att bygga en fullskalig anläggning för att omvandla industriellt bioslam till biobränsle. Projektet genomförs i samarbete med samarbete med Stora Enso i Finland. Anläggningen uppskattas generera 13 GWh förnybart biobränsle per år.

Stor satsning på vågkraftverk inspirerat av hjärtats funktioner

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 07:30 CEST

Energimyndigheten har beviljat CorPower Ocean AB 85 miljoner kronor i stöd för att konstruera och havstesta ett vågkraftverk i fullskala och därefter demonstrera en vågkraftspark med tre fullskaliga enheter.

Energi- och klimatrådgivare fokuserar på solel och hållbara transporter

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 06:17 CEST

Nu går landets kommunala energi- och klimatrådgivare ihop för att öka kunskapen om hållbara transporter och solel. Fram till hösten 2019 erbjuds privatpersoner, organisationer och företag fördjupad rådgivning av sin kommunala energi- och klimatrådgivning.

Marknadskontroll av däck visar bättre resultat än väntat

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 17:51 CEST

Sedan 2016 har ett EU-projekt med marknadskontroll av däck för personbilar pågått. I Sverige har cirka 1 070 däck granskats och 800 har klarat sig utan anmärkning. De flesta brister har inte rört däckens prestanda utan handlat om att energimärkningen på olika sätt saknats i butikerna.

EU-projekt MSTyr 15 som nu är avslutat har pågått sedan 2016 och är ett EU-gemensamt projekt för marknadskontroll av personbilsdäck. Projektet utförs av respektive lands marknadskontrollmyndighet och för Sveriges del är det Energimyndigheten som ansvarat.

Syftet med kontrollerna hos återförsäljare har varit att säkerställa att däck som säljs i fysisk butik eller via webbutik har rätt energimärkning. Av de totalt 1 070 däckkontrollerna har 200 varit på däck som säljs online. I de svenska kontrollerna fick majoriteten av däcken godkänt, men Energimyndigheten hittade också en del brister.

– De vanligaste bristerna har antingen varit att däcken haft felaktig eller helt saknat energimärkning, eller så fattades nödvändig information på kvittot till kunden, säger Anders Hallberg som är ansvarig projektledare på Energimyndigheten.

Totalt har Energimyndigheten öppnat 63 ärenden för att komma till rätta med fel och avvikelser hos återförsäljare i butik och även några på webben. Det har rört sig om både enskilda återförsäljare men även stora kedjor. Av ärendena är i dagsläget 26 redan avslutade.

Labbtester överraskade

En viktig del av projektet var också att prova däcken i labb för att se om de lever upp till egenskaperna som står på energimärkningen.

– Vi skickade in tre olika vinterdäck och åtta olika sommardäck till vårt laboratorium. Av totalt 11 provade däck blev fyra underkända gällande rullmotstånd medan alla klarade kravet på våtgrepp, säger Anders Hallberg på Energimyndigheten.

Av alla provade däck har cirka 100 även genomgått en dokumentkontroll. Det innebär att tillverkaren ska kunna visa provningsrapporter eller liknande som styrker att värdet på energimärkningsetiketten motsvarar verkligheten. Energimyndigheten har begärt in underlag från 14 olika tillverkare av däck eller importörer som finns på den svenska marknaden. Kontrollerna pågår ännu och resultatet beräknas komma under hösten.

Energimärkningen har gett effekt

Majoriteten av däcken som har kontrollerats har haft energimärkningsklass A till C när det gäller våtgrepp och C respektive E när det gäller bränsleeffektivitet. När energimärkningen började att gälla i november 2012 låg däckens värden gällande bränsleeffektivitet och våtgrepp på den nedre delen av skalan det vill säga E, F eller G.

– Att vi ser fler antal däck i den övre delen av skalan visar på att energimärkningen är ett kraftfullt verktyg att få fram mer energieffektiva produkter, i det här fallet mer energieffektiva däck, säger Anders Hallberg på Energimyndigheten.

Mer om MSTyr15

Syftet med MSTyr15 är att kontrollera så att de däck som sätts på marknaden har rätt energimärkning och målet har varit att granska 15 000 däck inom EU. I Sverige har det inneburit att 1 070 däck har kontrollerats hos slumpvis utvalda däckåterförsäljare för att säkerställa rätt energimärkning, i labbmiljö för att testa däckens egenskaper, och hos tillverkare eller importörer för att se över dokumentationen om däcken.

Totalt har 14 medlemsstater och Turkiet varit med i projektet. Projektbudgeten har varit 2 miljoner euro vilket motsvarar cirka 20 miljoner kronor och har finansierats av EU.


För frågor, kontakta:

Anders Hallberg, Energimyndigheten
Epost: anders.hallberg@energimyndigheten.se
Tel: 016 544 21 13

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.

Sedan 2016 har ett EU-projekt med marknadskontroll av däck för personbilar pågått. I Sverige har cirka 1 070 däck granskats och 800 har klarat sig utan anmärkning. De flesta brister har inte rört däckens prestanda utan handlat om att energimärkningen på olika sätt saknats i butikerna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 46 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • prrceswys@aeenunernpgibpmyjtndejigxsheewtecsn.npseza
 • 016-544 23 99

 • Presskontakt
 • pryeesrgs@zjenfkermmgixwmyrtndceigujhewntemmn.ndsemm
 • 016-544 23 99

Om Energimyndigheten

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

Adress