Skip to main content

Taggar

statens energimyndighet 45 energimyndigheten 45 energi 25 enhetschef 13 energianvändning 13 elanvändning 12 forskning 9 elproduktion 6 energismart 6 ekodesign 5 energimärkning 5 statistik 4 senior rådgivare 4 expert 4 avdelningschef 3 belysning 3 kommunikation 3 energiforskning 3 energieffektivisering 3 tester 3 energimarknad 3 uppvärmning 2 affärsutveckling 2 förnybar energi 2 prognos 2 energistatistik 2 transport 2 transportforskning 2 energimarknader 2 vindkraft 2 fjärrvärme 2 energisystem 2 cleantech 2 Testlab 2 trygg energiförsörjning 2 försörjningstrygghet 2 spotpris 1 solel 1 forskningsfinansiering 1 gasmarknad 1 energieffektivt 1 fordonsforskning 1 lag och rätt 1 energiutblick 1 industriforskning 1 grön tillväxt 1 marknadskontroll 1 koldioxidlagring 1 hållbar transport 1 tvärvetenskaplig forskning 1 engieffekitivisering 1 prognosarbete 1 swedish energy outlook 1 slutanvändning 1 slutanvändning av energi 1 oljemarknad 1 elmarknader 1 terminspriser 1 elransonering 1 ransonering av el 1 gsn energi 1 nordber 1 nordisk beredskap elförsörjningen 1 internationella energisamarbeten 1 energianvändning industri 1 energi- och klimatrågivning 1 koldioxidinfångning 1 forskningsstrategi 1 el från solen 1 klimat 1 energisystemstudier 1 innovation 1 elbil 1 klimatpolitik 1 eu 1 miljöteknik 1 ccs 1 byggande 1 hr 1 elmarknad 1 solenergi 1 energiteknik 1 kommunikatör 1 energirådgivning 1 gas 1 vitvaror 1 test 1 juridik 1 tvättmaskin 1 olja 1 solkraft 1 cdm 1 biodrivmedel 1 policy 1 bioenergi 1 elfordon 1 energikrav 1 personalfrågor 1 hr-frågor 1 provning 1 hr-chef 1 byggnader 1 hållbar stadsutveckling 1 tillsyn 1 kraftvärme 1 hushållsapparater 1 Visa alla taggar

 • Presskontakt
 • Presschef
 • prkaszess@rueezgpkenmperjzgimyzchzndhaighetelcn.se
 • 016-544 23 99

 • Enhetschef
 • klimatförhandlingar, internationellt klimatarbete, klimatinsatser
Sara Sundberg, enhetschef för Energimyndighetens klimatenhet.

 • Enhetschef Resurseffektiva produkter
 • Testlab, ekodesign

 • Avdelningschef
 • anneli.eriksson@energimyndigheten.se
 • 016- 544 21 06

 • chypristzxophejkcmr.fhwarezfencwvdlden@eysneextvafswrgtwimynypmzdibecnsoghknetenhtdimsbnsq.siee
 • +46 (0)16 544 22 09

 • Projektledare
 • maria.stenkvist@energimyndigheten.se
 • 016-544 23 49
Maria Stenkvist

 • Presskontakt
 • proidzess@ogenglneervsemgimyndigskheten.se
 • 016-544 23 99

 • Forskning och innovation
 • ykkklijinn.syrjojzstrokkm@enerpjlmfnsqgikvxmlillmynddzdqigheten.se
Linn arbetar med finansiering av forskning på solenergiområdet på enheten för Hållbar el.

 • Avdelningschef
 • Forskning och innovation
 • remynf.kptyvygcnfkuyoltzsxzvessavrr@cywlpsenergihbcademyxbndwwvjygigheten.se
Rémy är chef för avdelningen för forskning och innovation.

 • Avdelningschef
 • Verksamhetsutveckling och stöd
 • xkrrrogzger.ekerwtuwldlunduqwt@ekfgtnedunmfprgwkimynxtdibkgheten.szae
Roger är chef för avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd

 • Generaldirektör
 • zofia.lublin@energimyndigheten.se
Zofia är tillförordnad generaldirektör.

 • Ekodesign och energimärkning
 • Lovifvqdsa.Blvtxrhlouxaymqvistrvjeha@entnemqrgahcxbaimyndiczifzulrghmmeten.se
Lovisa arbetar med energimärknings-, ekodesign- och marknadskontrollfrågor för flera produkter på avdelningen för energieffektivisering.

 • Ekodesign och energimärkning
 • Linn.Stengard@energimyndigheten.se
Linn arbetar med energimärknings- och ekodesignfrågor för flera produkter på avdelningen för energieffektivisering.

 • Sektionschef
 • Kommunikation
 • leontzhekdardobbifewrn.derridiyldfwwco@energimdzfillwuynicyxdiykghetyhkskunren.se
Leonardo är chef för sektionen för forskning och samhälle på kommunikationsenheten.

 • Chefsjurist
 • Juridik
 • johan.holgersson@energimyndigheten.se
Johan är chef för juridikenheten.

 • Testlab
 • helena.ntmilssonjjwsvo@eneernevirgtsgfagfeimfcunyndighetensciu.se
Helena arbetar med provningar av vitvaror och standardiseringsarbete för provningar av tvättmaskiner på Energimyndighetens Testlab.

 • Sektionschef
 • Kommunikation
 • annahh.jssohruanssonqwpachosyeecmzuto@enupkfvnimerdpgiaemyndkssfighenzten.se
Anna är chef för sektionen för tillväxt och analys på kommunikationsenheten.

 • Energisystem
 • alexander.meijer@energimyndigheten.se
Alexander arbetar med elstatistik, omvärldsbevakning av fossila energimarknader och kortsiktsprognoser på analysavdelningen.

 • Senior rådgivare
 • Belysning
 • peter.bennich@energimyndigheten.se
Peter Bennich är senior rådgivare inom belysning och arbetar på avdelningen för energieffektivisering.

 • Direktör för strategiska frågor
 • mattias.eriksson@energimyndigheten.se
Mattias är direktör för strategiska frågor vid gd-sekretariatet.