Skip to main content

Taggar

Inbjudan och anmälan till ISIA programmet

Inbjudan och anmälan till ISIA programmet

Dokument   •   2019-01-22 13:58 CET

Inbjudan till dialogmöte om Gotland i den framtida energiomställningen
Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 - redovisning av regeringsuppdraget

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 - redovisning av regeringsuppdraget

Sammanställning indikatorer inom SOFT för andra samhällsmål

Sammanställning indikatorer inom SOFT för att följa upp andra samhällsmål och transportomställningen.

Sammanställning av indikatorer för transportomställningen

Sammanställning av indikatorer för att följa upp transportomställningen inom SOFT.

Uppdragsplan, strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin kommer bland annat att undersöka hur vindkraftsutbyggnaden hanteras i dag och ta fram förslag på vad som skulle kunna utvecklas för att göra en hållbar storskalig utbyggnad möjlig.

Beviljade projekt 2017

Beviljade projekt 2017

Dokument   •   2018-04-05 09:48 CEST

Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie: SFS 2017:1341

Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie, SFS 2017:1341

Rapport Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Energistatistik för småhus 2014

Energistatistik för småhus 2014

Dokument   •   2015-10-14 08:58 CEST

Beviljade projekt utlysning 1 2015 programmet Marin energiomvandling
Attitydundersökning laddfordon 2015

Attitydundersökning laddfordon 2015

Dokument   •   2015-06-22 10:41 CEST

Rapport Havsbaserad vindkraft 15-06-01

Rapport Havsbaserad vindkraft 15-06-01

Dokument   •   2015-06-01 15:16 CEST

Reportage om programmet i Energivärlden nr 1, 2015 (sid 20-23)
Sveriges program för internationella klimatinsatser
Årsrapport 2014 för Sveriges program för internationella klimatinsatser
Sammanfattning av IEA-PVPS

Sammanfattning av IEA-PVPS

Dokument   •   2015-03-25 10:34 CET

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

I rapporten görs en genomgång av värmepumparnas utveckling och roll på uppvärmningsmarknaden, vilka hinder och barriärer som finns för installation, vilka konkurrensaspekter man bör vara medveten om vid val av värmepump eller ett annat uppvärmningsalternativ, till hur mycket värmepumparna bidrar med till förnybartmålet.