Skip to main content

Taggar

Beviljade projekt 2017

Beviljade projekt 2017

Dokument   •   2018-04-05 09:48 CEST

Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie: SFS 2017:1341

Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie, SFS 2017:1341

Rapport Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Energistatistik för småhus 2014

Energistatistik för småhus 2014

Dokument   •   2015-10-14 08:58 CEST

Beviljade projekt utlysning 1 2015 programmet Marin energiomvandling
Attitydundersökning laddfordon 2015

Attitydundersökning laddfordon 2015

Dokument   •   2015-06-22 10:41 CEST

Rapport Havsbaserad vindkraft 15-06-01

Rapport Havsbaserad vindkraft 15-06-01

Dokument   •   2015-06-01 15:16 CEST

Reportage om programmet i Energivärlden nr 1, 2015 (sid 20-23)
Sveriges program för internationella klimatinsatser
Årsrapport 2014 för Sveriges program för internationella klimatinsatser
Sammanfattning av IEA-PVPS

Sammanfattning av IEA-PVPS

Dokument   •   2015-03-25 10:34 CET

Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden

I rapporten görs en genomgång av värmepumparnas utveckling och roll på uppvärmningsmarknaden, vilka hinder och barriärer som finns för installation, vilka konkurrensaspekter man bör vara medveten om vid val av värmepump eller ett annat uppvärmningsalternativ, till hur mycket värmepumparna bidrar med till förnybartmålet.

Besluts PM

Besluts PM

Dokument   •   2014-11-26 10:54 CET

Frågor och Svar

Frågor och Svar

Dokument   •   2014-11-26 10:54 CET

 Föreskrifter energikartläggning i stora företag
Vindkraftsstatistisk 2013

Vindkraftsstatistisk 2013

Dokument   •   2014-10-21 13:30 CEST

Elkundernas flexibilitet har undersökts i ny rapport
Kortsiktsprognos hösten 2014

Kortsiktsprognos hösten 2014

Dokument   •   2014-08-14 16:12 CEST