Skip to main content

Taggar

Sektorsbeskrivning för riksintresse energiproduktion och energidistribution

Sektorsbeskrivning för riksintresse energiproduktion och energidistribution

Rapport: Energipilot Gotland

Rapport: Energipilot Gotland

Dokument   •   2019-04-01 12:30 CEST

Färdplan för att möjliggöra att Gotland blir pilot för ett hållbart energisystem.

Svenska Energipaviljongen

Svenska Energipaviljongen

Dokument   •   2019-04-02 07:00 CEST

Broschyr - Svenska Energipaviljongen

Broschyr - Svenska Energipaviljongen

Dokument   •   2019-04-01 07:00 CEST

Inbjudan och anmälan till ISIA programmet

Inbjudan och anmälan till ISIA programmet

Dokument   •   2019-01-22 13:58 CET

Inbjudan till dialogmöte om Gotland i den framtida energiomställningen
Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 - redovisning av regeringsuppdraget

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 - redovisning av regeringsuppdraget

Sammanställning indikatorer inom SOFT för andra samhällsmål

Sammanställning indikatorer inom SOFT för att följa upp andra samhällsmål och transportomställningen.

Sammanställning av indikatorer för transportomställningen

Sammanställning av indikatorer för att följa upp transportomställningen inom SOFT.

Uppdragsplan, strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin kommer bland annat att undersöka hur vindkraftsutbyggnaden hanteras i dag och ta fram förslag på vad som skulle kunna utvecklas för att göra en hållbar storskalig utbyggnad möjlig.

Beviljade projekt 2017

Beviljade projekt 2017

Dokument   •   2018-04-05 09:48 CEST

Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie: SFS 2017:1341

Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie, SFS 2017:1341

Rapport Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Produktionskostnader för vindkraft i Sverige
Energistatistik för småhus 2014

Energistatistik för småhus 2014

Dokument   •   2015-10-14 08:58 CEST

Beviljade projekt utlysning 1 2015 programmet Marin energiomvandling
Attitydundersökning laddfordon 2015

Attitydundersökning laddfordon 2015

Dokument   •   2015-06-22 10:41 CEST

Rapport Havsbaserad vindkraft 15-06-01

Rapport Havsbaserad vindkraft 15-06-01

Dokument   •   2015-06-01 15:16 CEST

Reportage om programmet i Energivärlden nr 1, 2015 (sid 20-23)