Skip to main content

Taggar

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 - redovisning av regeringsuppdraget

Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 - redovisning av regeringsuppdraget

Sammanställning indikatorer inom SOFT för andra samhällsmål

Sammanställning indikatorer inom SOFT för att följa upp andra samhällsmål och transportomställningen.

Sammanställning av indikatorer för transportomställningen

Sammanställning av indikatorer för att följa upp transportomställningen inom SOFT.

Uppdragsplan, strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket ska tillsammans ta fram en strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Strategin kommer bland annat att undersöka hur vindkraftsutbyggnaden hanteras i dag och ta fram förslag på vad som skulle kunna utvecklas för att göra en hållbar storskalig utbyggnad möjlig.

Beviljade projekt 2017

Beviljade projekt 2017

Dokument   •   2018-04-05 09:48 CEST