Skip to main content

26,8 miljoner till elkraftforskning

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 11:00 CEST

Energimyndigheten har beviljat 26 800 000 kronor i stöd till Elforsk AB, för genomförande av forskningsprogrammet "Elektra 2009-2012".

Programmets syfte är att bidra till långsiktig kompetensförsörjning på elkraftområdet. Detta sker genom att stödja doktorandforskningsprojekt och bygga upp kompetens inom akademin i samverkan med industrin på området. Programmet har stor betydelse för svensk industri och omställningen av energisystemet.

Energimyndighetens stöd motsvarar 38 procent av hela programmet som i övrigt finansieras av Elforsk AB 20 miljoner, ABB 16 miljoner och Banverket 8 miljoner. Forskning på området har bedrivits i denna eller liknande form sedan 1993, då på initiativ av ABB, Elforsk och Nutek. Banverket har deltagit i finansieringen sedan 2003 och 1998 bröts delar av Nutek ut och Energimyndigheten bildades.

Programmets huvudsyfte är kompetensförsörjning, men ett antal doktorandprojekt har dessutom resulterat i eller bidragit till kommersiella produkter, bl.a. delar av konceptet bakom den stora exportsuccén HVDC-light. Elektraprogrammet utvärderades av oberoende utvärderare under 2008 vilka konstaterade att "programmet fungerat mycket bra och uppnått sina syften". Utvärderarna rekommenderade utöver en fortsättning av programmet, att 10 procent bör avsättas till mer långsiktiga och visionära projekt än dagens projekt som har tydlig industriell relevans, vilket nu också sker.

Projektledare vid Elforsk AB är Sven Jansson.

Ytterligare information: handläggare Svante Söderholm 016-544 22 40, enhetschef Sten Åfeldt 016-544 2111.


Kontakt: Energimyndigheten 016-544 2000
Publicerad: 2009-04-06
Senast ändrad: 2009-04-06