Skip to main content

350 000 kronor till miljöinnovationer

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 14:46 CET

Årets finalstipendiater har i hård konkurrens utsetts av juryn för MiljöInnovation 2006. En nationell jury har bedömt tävlingsbidragen, bland annat utifrån det unika med idén, miljönytta och ekonomisk nytta.

Samtliga finalister kommer att få minst 10 000 kronor vardera i stipendium. Den totala stipendiesumman är 350 000 kronor.

Huvudpristagarna kommer att offentliggöras vid prisutdelningen den 1 februari 2007 på Stadsbiblioteket i Halmstad.

Följande innovationer är uttagna till den nionde finalen i tävlingen MiljöInnovation:

* HeatAcc är en ny typ av ackumulatortank som med nydanande teknik lagrar och skiktar uppvärmt vatten så att energieffektiviteten kan öka i vattenburna uppvärmningssystem, framför allt i värmepump & solfångarsystem.
Innovatör:
Ingvar Johansson
Kalix
070-381 62 93 eller 0923-162 93
charles.ingvar@telia.com

* ”Exos-Fiskbeningen” är en ny teknologi som möjliggör urbening av fisk utan att den först har blivit fryst. Metoden sparar energi och ger minskat fiskspill vid rensningen.
Innovatör:
Kari Koljonen
Uppsala - Ekeby Bruk
018-53 92 01
kari@exos.se
Kontaktperson:
Anders Tärnström
anders@exos.se
018-53 92 01

* ”EL-FOREST-SKOTAREN” är en skogsmaskin som med hjälp av elhybriddrift och andra tekniska lösningar har fått många miljöfördelar bl. a halverad bränsleförbrukning och mindre markskador.
Innovatör:
Lennart Lundström
Örnsköldsvik
0660-26 10 46 eller 0702-450942
Kontaktperson:
Roger Gustavsson
0660-37 53 50
roger.gustavsson@thordab.se

* ”CO2-kylaggregat ”Green & Cool” är en metod och teknik som gör det möjligt att byta köldmedia i kylanläggningar, från miljöbelastande freoner till vanlig koldioxid och samtidigt minska energiförbrukningen.
Innovatörer:
Stig-Göran Lind
Luleå
0920-20 30 31
stiggoran.lind@friginor.se
Mikael Antonsson
Varberg
0340-850 85 eller 0705-35 22 25

* ”Ogräs-/vegetationsskäraren” är ett nytt sätt att bekämpa ogräs utan kemikalier som med nyutvecklade ”självkännande” knivar skär av svåra ogräs t ex tistlar utan att skada den växande huvudgrödan.
Innovatör:
Jonas Carlsson
Lyckeby
0709-57 33 30
jcs-innovation@telia.com

* ”Biogas Optimizer” är en nyutvecklad it-baserad mjukvara som syftar till att lösa produktionsineffektivitet och produktionsstörningar vid biogasproduktion. It-styrningen leder till ökad produktion och lönsamhet för biogasanläggningar.
Innovatör:
Jing Liu
Lund
046-286 59 20
Kontaktperson:
Kristofer Cook
0708-79 65 80
kc@bioprocesscontrol.se

* ”Miljögiftsmätaren” är ett nytt, enkelt och kostnadseffektiv sätt att spåra/mäta gifter och föroreningskällor med en ny typ av sensorteknik. Instrumentet behöver inte kalibreras med t ex kvicksilver eller andra gifter såsom dagens instrument kräver.
Innovatörer:
Peter och Eva-Lena Gårdhagen
Nora
Peter Gårdhagen
0587-273 14, 070-530 08 24
Eva-Lena Gårdhagen
0587-273 14, 070-590 52 22
evalena.gardhagen@telia.com

* ”The Flying Doctors” ett innovativt sätt att med humlor skydda t. ex jordgubbsblommor mot gråmögel. Samtidigt som en nyttosvamp påförs av humlan säkras pollineringen. Metoden innebär att starkt miljöskadliga kemiska bekämpningsmedel mot gråmögel inte behövs.
Innovatör:
Thomas Ricard
Helsingborg
042-16 37 04
thomas.ricard@binab.se

* ”RSF-Rheogjutning” är en ny metod för gjutning med halvstelnade metaller som gör att metallen kan formas med betydligt mindre energitillförsel än vad som krävs för konventionell gjutning. Metoden ger också bättre möjligheter att kvalitetsgjuta produkter med högre hållfasthet än med dagens metoder, vilket ger stora materialbesparingar.
Innovatör:
Magnus Wessén och Haiping Cao
Jönköping
036-71 14 00, 070-313 93 02
Kontaktperson:
Magnus Wessén
036-71 14 00, 070-313 93 02
magnus.wessen@rheometal.com

* ”Capee” är en ny ”självlärande” it-baserad mjukvara som med datorstödd teknisk dialog produktionsoptimerar olika typer av massaprocesser. Metoden ger energi- och materialbesparing.
Innovatör:
Erik Dahlén
erik.dahlen@capeegroup.com
Göteborg
076-22 33 788
Kontaktperson:
Anders Askerman
054-54 40 25
anders.askerman@capeegroup.com

* ”Strigear Hybridsystem” är ett nytt hybridsystem för personbilar som enligt datasimuleringar ger bättre effekt och lägre bränsleförbrukning än de system som idag finns på marknaden. .Exempelvis skulle en bil i Toyota Prius storlek och vikt dra 0,26 liter/mil och göra 0-100 på 8,6 sekunder.
Innovatör:
Lennart Stridsberg
08-99 21 90
Stockholm
lennart@stridsberg.se

* ”Sunano” är en ny typ av solabsorbator för vattenburna solfångare. Solabsorbatorn är billig att tillverka, har god prestanda och hög kvlitet med lång livslängd.
Innovatör:
Tobias Boström
Uppsala
018-50 11 11 eller 073-207 59 29
t.bostrom@home.se, tobias.bostrom@angstrom.uu.se

* ”Vätebollar” är ett nytt system för att transportera och lagra vätgas som t. ex ska användas i fordon. Vätgasen bedöms vara en viktig energibärare i ett miljöanpassat samhälle. Hittills har det dock varit svårt och dyrt att lagra vätgasen på ett säkert sätt. Vätebollar kan vara lösningen på problemet.
Innovatör:
Lars Stenmark
Trosa
0156-191 76
ls@acr-electronic.se

* ”Nanoenergy - Pure Power” är en ny typ av ”energichip” som med god verkningsgrad kan omvandla värmeenergi till elenergi och därmed ta vara på t. ex spillenergi från industrier.
Innovatör:
Magnus Larsson
magnus.larsson@nanoenergy.se
Lund
046-286 45 20 eller 0706-47 53 58
erik.ryding@nanofreeze.se

* ”X-Block pneumatic” är en ny effektiv och billig energisparteknik för pneumatiska (tryckluft) cylindrar som används i de flesta industrier i hela världen.
Innovatör:
Per-Åke Wahlberg
Harads
0928-100 24 eller 0706-96 24 08
info@x-design.se

Tävlingen MiljöInnovation
Tävlingen MiljöInnovation syftar till att stimulera, stödja och påskynda utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Under finalarrangemanget presenteras många intressanta lösningar som kombinerar hög miljöprestanda med högt affärsvärde. Innovationerna handlar bland annat om energieffektivisering, minskning av farliga kemikalier samt nya miljöanpassade och materialeffektiva produkter och tjänster.

Tävlingen arrangeras av MiljöForum Halland i samarbete med NUTEK, Energimyndigheten, VINNOVA, ALMI, SWENTEC, Innovationsbron, Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Högskolan Halmstad och Halmstads kommun.

Mer information, kontakta:
Hans Leghammar
MiljöForum Halland
Projektledare MiljöInnovation 2006
leghammar@miljoforum.n.se
035-16 76 86, 0709-22 82 71
Mer info om tävlingen: www.miljoforum.n.se