Skip to main content

61,5 miljoner till program för minskad energianvändning i stålindustrin

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 17:18 CET

Energimyndigheten har beviljat totalt 61 512 000 kronor i stöd till ”Jernkontorets energiprogram 2006-2010”. Stödet utgör 27 procent av hela programkostnaden på 227 000 000. Det övergripande målet för programmet är en konkurrenskraftig svensk stålindustri som framställer de mest energieffektiva produkterna, mätt som kWh per krona förädlingsvärde. Programmet har en beräknad minskad energianvändning på 1 015 GWh/år vilket motsvarar 4,5-5 procent av stålindustrins energibehov. Det målet förväntas vara möjligt att uppnå efter 10-15 års forsknings- och utvecklingsarbete.

Energimyndigheten har under perioden 1999-2005 gett stöd till två forsknings- och utvecklingspaket inom branschorganisationen Jernkontoret med totalt 113,4 Mkr (22 procent). Den totala budgeten var 519,4 Mkr. Resultatmålet för det värmningstekniska projektpaketet var en energieffektivisering på cirka 2,3 TWh varav för metallurgiområdet 953 GWh per/år.

Stålindustrin i Sverige förbrukar totalt cirka 23 TWh (2003). Från 1994 till 2003 har stålindustrin samtidigt sänkt den specifika energianvändningen räknat per ton råstål med nära 12 procent enligt Jernkontorets statistik. Det motsvarar då en årlig sänkning med i snitt 0,2 TWh.

Det totala antalet projekt är nio, varav fyra kan hänföras till det metallurgiska området och fyra till det värmnings- och bearbetningstekniska området. Det nionde projektet avser syntes, uppföljning och administration av Jernkontorets energiprogram. Följande projekt ska genomföras:

* Minsta möjliga koksförbrukning i masugn. Utförare är MEFOS, Luleå tekniska universitet och KTH i nära samarbete med medverkande industripartners som är SSAB Oxelösund, SSAB Tunnplåt och LKAB.
* Energieffektiv raffinering av råjärn. Utförare är MEFOS och KTH med SSAB Tunnplåt i Luleå som målverk.
* Styrning och övervakning av slaggbildningsförloppet i ljusbågsugn. Utförare är MEFOS och KTH i samarbete med Outokumpu Stainless i Avesta.
* Utveckling av stränggjutningskokill med mjukkylande egenskaper för gjutning av sprickkänsliga stål. Utförare är KIMAB i samarbete SSAB Oxelösund AB, Outokumpu Stainless AB, Avesta och Sandvik Materials Technology.
* Energieffektivare driftstrategi för valsning av avancerade stålprofiler. Utförare är MEFOS i samarbete med Fagersta Stainless, Ovako Oy, Special Bar i Boxholm och valsverkstillverkaren Morgårdshammar AB.
* Energibesparing genom snabbare värmning och glödgning. Utförare är KIMAB (Korrosions- och Metallforskningsinstitutet) i samarbete med AGA/Linde, Outokumpu Stainless i Avesta, Degerfors, Nyby, Fagersta Stainless AB, AB Sandvik Materials Technology och Outokumpu Stainless Oy i Tornio och SSAB Tunnplåt AB.
* Ugnsstyrning och överordnad processanalys. Utförare är MEFOS, datorkonsult APC (Advanced Process Control Ltd) Chester, U.K, IFE (institutet för energiteknik) Norge, processstyrkonsultföreaget Optimation, Luleå, Manchester University, UK i samarbete med SSAB Tunnplåt AB, Outokumpu Stainless i Avesta, Sandvik Materials Techonology och Ovako, Dalsbruk.
* Minskad användning av fossil energi i stålindustrin genom högtemperaturförgasning av biomassa och avfall. Utförare är KTH i samarbete med Outokumpu Stainless AB, SSAB Tunnplåt och Stena Metall.
* Syntes, uppföljning och administration av Jernkontorets energiprogram 2006-2010.

Ytterligare information:
handläggare Anita Larsson, tel: 016-544 20 73, mobil: 070-604 04 72
enhetschef Sten Åfeldt, tel: 016-544 21 11, mobil: 070-648 85 41