Skip to main content

En samlad bild över energiläget i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 16:02 CET

Nu finns Energiläget 2013 att ladda ner och beställa. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget innehåller samlad statistik, trender och analyser om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader, liksom aktuell energi- och klimatpolitik. Statistiken sträcker sig tillbaka till 1970 och gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid.

Statistiken för energibalansen, användarsektorer och fjärrvärmemarknaden är baserad på statistik till och med år 2011. Statistik för elmarknaden, bränslemarknader och för energipriser sträcker sig fram till och med år 2012. Energiläget 2013 inkluderar även aktuella händelser på energiområdet fram till och med våren 2013.

Ladda ner eller beställ i webbshopen

Förutom publikationen Energiläget 2013 kan du ladda ner Energilägets figursamling som innehåller figurerna från publikationen i PDF-format. Energiläget i siffror, ett statistikunderlag i Excelformat, kompletterar med relevant rådata. Ladda ner eller beställ i Energimyndighetens webbshop.

Energiläget 2013 publiceras också i en engelsk version i början av 2014 under namnet Energy in Sweden 2013. Sifferunderlaget publiceras på engelska under namnet Energy in Sweden, facts and figures 2013.

Energimyndigheten är ansvarig myndighet för Sveriges officiella energistatistik.

Susanne Lindmark 016-544 22 54
Ola Westberg, pressekreterare 016-544 20 36

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.