Skip to main content

Energismartast tv har bäst bild

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:30 CET

Att en bra tv-bild kräver mycket energi stämmer inte. Tvärtom. Den tv som i Energimyndighetens test visade bäst bild, är också den som drar minst energi.

För tredje året i rad har Energimyndigheten testat en av hushållens verkliga trotjänare, tv:n. Den finns i 99 procent av hemmen och står på fem timmar om dagen. Skärmarna blir större och större och med all kringutrustning är tv:n en energianvändare att räkna med.

Med tre tester i ryggen kan Mikael Holst, som ansvarar för tv-testet på Energimyndigheten, konstatera att energianvändningen mellan olika modeller skiljer stort. Den energisnålaste tv:n drar mindre än hälften så mycket som den mest energislukande. Testet visar trots det att energianvändningen överlag har minskat radikalt de senaste två åren.

– Den har faktiskt sjunkit med en tredjedel sedan vårt första tv-test 2007, säger Mikael Holst.

Nu har det blivit allt vanligare med energisparfunktioner som kan sänka energiförbrukningen rejält och dessutom börjar det komma fler kvicksilverfria tv-apparater som även är energisnåla. En tillverkare har satsat på rörelsesensor, som automatiskt stänger av tv:n då ingen finns i rummet. Nästan alla har ljussensorer, som anpassar bilden efter ljuset i rummet vilket gör att det går åt mindre energi under mörka kvällar.

– Rätt inställd kan den funktionen spara stora mängder energi, faktiskt så mycket som hälften av tv:ns energianvändning. För att den ska fungera riktigt bra ska den helst vara justerbar, vilket än så länge är ovanligt, säger Mikael Holst.

Nästa år börjar ekodesignkrav att gälla för tv-apparater vilket gör att det inte blir tillåtet att importera eller tillverka de allra mest energislukande modellerna för försäljning inom EU. Gränsvärdena är uträknade efter tv:ns storlek och riktar inte in sig på olika tekniker som plasma eller LCD.

– Det märks att marknaden håller på att anpassa sig till de strängare energikraven. Alla tillverkare har ansträngt sig för att dra ner på energiförbrukningen, men med enkla medel går det att göra mycket mer, vilket vårt test visar, säger Andres Muld, chef för avdelningen Hållbar energianvändning på Energimyndigheten.


Se hela tabellen med testresultat för tv-apparater och läs mer om testet.

Vill du veta mer om tv-testet, kontakta:
Mikael Holst, projektledare Testlab, Energimyndigheten, tel: 016 - 544 23 75, mob: 070 - 522 05 33

Andres Muld, avdelningschef Hållbar energianvändning, Energimyndigheten, tel: 016 - 544 21 30