Skip to main content

EU inför nya energieffektivitetskrav för ventilationsprodukter

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 09:57 CET

EU har röstat ja till en förordning om energieffektivitetskrav för ventilationsprodukter. Förordningen omfattar ekodesignkrav för bostads- och fastighetsventilation samt energimärkning för bostadsventilation.

EU:s mål är att minska energianvändningen med 20 procent i hela EU till år 2020. Energieffektivitetskraven i den nya ekodesignförordningen är ett viktigt verktyg i detta arbete.

- Vi är väldigt glada att kraven nu är formulerade på SFP (Specific Fan Power). Det är en viktig fråga för Energimyndigheten och branschen eftersom metoden stimulerar innovativa tekniska lösningar och stämmer bra överens med befintligt regelverk på området, säger Carlos Lopes, expert på Energimyndigheten och projektledare för ekodesignarbetet.

De nya kraven och märkningen är ytterligare steg i implementeringen av Ekodesigndirektivet och Energimärkningsdirektivet. Ekodesignkraven införs i två steg, 1 januari 2016 och 1 januari 2018. Ekodesignkrav innebär att produkten måste ha viss energieffektivitet för att få sättas på marknaden inom EU. Ekodesignkraven gäller ventilationsaggregat som delas in i två typer, Residential Ventilation Units (RVU) och Non-residential Ventilation Units (NRVU).

Ventilationsprodukter till bostäder (RVU) kommer även att omfattas av energimärkning. Energimärkningen syftar till att göra det tydligt för konsumenten hur energieffektiv produkten är och därmed förenkla medvetna val. Energimärkningen kommer att visa produktens energiprestanda, men även hur mycket som sparas på värme på grund av ökad styrning. Dessutom tydliggör märkningen fördelen med FTX-aggregat.

- De här kraven leder till stora energibesparingar med förbättrad ventilation i EU, eftersom det blir fler effektiva kontrollerade ventilationsaggregat och aggregat med värmeåtervinning på marknaden, säger Lina Kinning, handläggare på Energimyndigheten.

Fakta

  • Residential Ventilation Units (RVU) är aggregat med ett luftflöde under 250 m3/h eller 250-1000 m3/h som tillverkaren uppgett ska användas i bostäder.
  • Non-residential Ventilation Units (NRVU) är aggregat som inte är avsedda för hushållsventilation och där luftflödet överstiger 250 m3/h. Men eftersom aggregat över 1000 m3/h definieras som NRVU oavsett deklarerat användningsområde omfattar denna grupp av aggregat även flerbostadshus.
  • Fläktar under 30W och FTX-aggregat under 60W omfattas enbart av informationskrav.

Förutsatt att alla byggnader inom EU är optimalt ventilerade och uppvärmda räknar EU-kommissionen med att den kombinerade effekten av ekodesignkraven- och energimärkningen leder till en energibesparing på upp till 361 TWh fram till 2025 (jämfört ett referensscenario utan andra beslutade energieffektiviseringsåtgärder).

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.