Skip to main content

Generaldirektör Thomas Korsfeldt om SJ:s ändrade tågtider: – Färre alternativ för över 100 tågpendlare på Energimyndigheten

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 17:05 CET

Järnvägsspår vid Eskilstuna station Bild: Katarina Bruno
– SJ ändrar tågtidtabellen Stockholm-Eskilstuna och vice versa igen. För drygt 100 tågpendlare från Uppsala, Stockholm och stationerna därefter innebär det färre alternativ för resa till jobbet. I praktiken blir 07.50-avgången från Stockholm den enda tänkbara för sannolikt 90 procent av våra anställda som tågpendlar. Behovet av ytterligare en avgång mellan 06.30 och 07.50 är stort. Principen borde vara halvtimmestrafik i båda riktningarna morgon och kväll.

– När dubbeldäckarna infördes hade de föregåtts av löften att ”nu skulle alla problem vara lösta”. Istället har dessa tåg blivit ett fiasko. Nu får vi tydligen dessutom leva med ytterligare följdverkningar. För Energimyndigheten innebär förändringen en försämring inte bara vad avser valfriheten. Även följande punkter kommer att påverkas:

* Myndigheten är beroende av hela Mälardalen som rekryteringsområde. Med fortsatt tågstrul riskerar kompetensförsörjningen bli lidande.
* Ur energi- och klimatsynvinkel finns en risk för ökat bilåkande när tågtiderna passar sämre.
* 09.00 är en vanlig starttid för möten. Minsta försening på 07.50-avgången betyder försenade möten med väntande kollegor och andra deltagare.

Ytterligare information:
via pressekreterare Lennart Bodén, tel: 016-544 20 36, mobil: 070-260 70 36.