Skip to main content

Hur klarar kommunen ett större värmeavbrott?

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 08:59 CET

Vad händer när uppvärmningen i hus och lokaler slutar att fungera? Vad kan landets kommuner göra för att förbättra sin förmåga att hantera en kris i värmeförsörjningen?

Konsekvenserna av längre värmebortfall bör ingå som en del av kommunens obligatoriska risk- och sårbarhetsanalys. Även om individen har ett stort eget ansvar för att ta hand om sig själv och sina närmaste och lindra konsekvenser av el- eller värmeavbrott kommer det vid större kriser att behövas kommunala insatser för att ta hand om gamla och sjuka, ge stöd till andra och för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

När vinterstormarna Gudrun och Per inträffade år 2005 och 2007, ställdes många kommuner i södra Sverige på hårda prov. Vi fick en tydlig påminnelse om det moderna samhällets sårbarhet vid elavbrott och en fingervisning om att uppvärmning av bostäder och arbetsplatser är en basfunktion som vi tar alldeles för självklar. Stormarnas konsekvenser satte samtidigt fart på diskussionen om vad som krävs av den lokala beredskapen för att minimera skadeverkningarna på människor och egendom.

Energimyndigheten ger nu ut "skriften Värmeavbrott" som är en guide baserad på gjorda erfarenheter. Där kan kommunen hitta vägledning för hur man i samverkan med andra utarbetar en strategi för att möta en eventuell värmekris. Hur klarar byggnaderna i kommunen en värmekris? Hur många kommuninvånare behöver samhällets hjälp?

Mer information:

Mikael Toll, projektledare, Energimyndigheten, 016-544 2149

Mer om ansvarsfördelning (pdf - öppnas i nytt fönster)

Om Energimyndigheten och trygg energiförsörjning

Energimyndigheten har ett övergripande ansvar inom området trygg energiförsörjning och verkar för att säkra energiförsörjningen i Sverige på lång och kort sikt. Vi pekar på behov av åtgärder från andra aktörer och ger stöd till andras planering och förberedelser. Myndigheten föreslår också lagändringar och bistår offentliga organ på regional och lokal nivå med stöd inom energiområdet. En viktig del i vårt uppdrag är att ge olika aktörer och elanvändare råd och vägledning om hur de kan förebygga och lindra konsekvenserna av störningar i el- och värmeförsörjningen såsom el- och värmeavbrott.

Kontakt: Energimyndigheten 016-544 2000