Skip to main content

Kartläggning kan ge energisnåla hjärtan

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 10:09 CET

Inför 14 februari har Aroma, med 35 anställda, gått på högvarv med sin tillverkning av geléhjärtan till alla godisälskande firare av Alla hjärtans dag. Men högre energikostnader har fått Aroma och många andra företag att ta upp jakten på energitjuvar i produktionen.

Konfektyrfabriken Aroma ligger i Skarpnäck i södra Stockholm och tillverkar bland annat sega råttor och geléhjärtan. I produktionen behövs både kyla, värme och ånga, för att den flytande godismassan ska formas och stelna. Företaget har sett över hela sitt energiflöde med stöd av en energikartläggningscheck från Energimyndigheten.

– Vi planerar investeringar på drygt 200 000 kronor och beräknar att energikostnaderna ska kunna minska med en halv miljon kronor om året, säger Aromas enhetschef Jonas Holmgren. Vi misstänkte att kylprocessen var den största energiboven, men mätningarna visade att de största besparingarna fanns i momenten när godismassan värms, stelnar och torkas med hjälp av ånga.

Genom att optimera tider och temperaturer ska elanvändningen för torkningen kunna minskas med en halv miljon kilowattimmar per år. Elnotan minskar då med nästan lika många kronor. De investeringar som behöver göras i torkningsprocessen har en återbetalningstid på ungefär en månad. Sammanlagt beräknas Aroma kunna minska sin elanvändning med nära 800 000 kilowattimmar genom de åtgärder som ingick i energikartläggningen. Minskningen motsvarar ungefär en fjärdedel av företagets totala energianvändning. Besparingen är fördelad på ånga, värme, tryckluft och belysning, i nämnd storleksordning.

– När detta är genomfört finns fortfarande fler besparingar kvar att göra, säger Jonas Holmgren. Vi har till exempel ännu inte tittat över kylprocesserna, det moment som från början misstänktes vara den största energitjuven. Och vi ser att det fortfarande finns förluster när produktionen står stilla under nätter och helger, eller när vi kör med lågt kapacitetsutnyttjande. Vid låg produktion går det åt 2,5 gånger så mycket el per gelégodis, jämfört med när driften går för fullt.

Aroma har anlitat en extern expert som har gått igenom processernas energianvändning moment för moment. Produktionsoptimering handlar om att mäta energiflöden mycket noga, identifiera förluster och hitta lösningar.

Energikartläggning minskar företagets kostnader

Sedan hösten 2010 har hundratals små och medelstora företag sökt stödet hos Energimyndigheten och har fått goda resultat av energikartläggningen. Tretton av dessa företag delade gärna med sig sina erfarenheter från genomförda energikartläggningar. Dessa företag har lyckats minska sin energianvändning mellan 10 till 35 procent, med en årlig besparing mellan 100 till 900 tusen kronor och en återbetalningstid mellan två månader till 3,5 år.

Energikartläggningscheck - ett statligt ekonomiskt stöd för energikartläggning

Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet, byggnaderna, interna transporter med mera och kan sökas hos Energimyndigheten till och med 2014. Den visar hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. Du får också förslag till hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning. En energikartläggning ska vara ett beslutsunderlag för att optimera företagets energianvändning.

Energikartläggningschecken täcker 50 procent av kostnaden för kartläggningen, upp till maximalt 30 000 kronor. Stödet gäller företag som använder mer än 500 MWh energi per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd även om de har mindre energianvändning.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.