Skip to main content

Kolfilterfläktar tar revansch i nytt test

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:45 CET

I strävan efter energismarta produkter som inte gör avkall på funktionaliteten har Energimyndigheten testat tre modeller av kolfilterfläktar. Testresultaten visar att vilket slags kolfilter fläkten är utrustad med och vart det är placerat har betydelse för hur mycket matos den klarar av att ta bort.

I fjol gjordes en studie som visade att kolfilterfläktar, även kallade recirkulerande fläktar, generellt inte klarade av att ta bort lika mycket matos som de fläktar som är anslutna till kökets ventilationskanal, utsugsfläktar. Kolfilterfläktarna klarade då bara att ta bort 25-80 procent medan utsugsfläktarna klarade 90-99 procent av matoset.  Siffrorna ska jämföras med Boverkets krav att köksfläktar ska klara av att ta bort 75 procent av matoset.

– Själva fläkten drar inte så mycket el, men med en utsugsfläkt försvinner mycket av den uppvärmd inomhusluft till ingen nytta. Bor du i norra Sverige och har en utsugsfläkt med ett flöde på 700 m3 /timme suger den ut motsvarande 1 100 kWh om året,  säger Anita Aspegren enhetschef  Testlab.

Nu har Energimyndighetens Testlab testat kolfilterfläktar; Siemens LC958BA90, Siemens LC956BB30S och Bosch DWB063650S (12 företag tillfrågades att delta i testet). Förutom att mäta fläktarnas förmåga att ta bort matoset mättes också ljudnivån.

Hur mycket köksfläktarna bullrar på högsta hastigheten varierar från 62-68 decibel, vilket innebär att det är en hörbar skillnad. Utsuget står dock inte i relation till bullret; den köksfläkt som låter minst av de testade modellerna tar bort mest matos.

Två av de testade kolfilterfläktarna klarar av att ta bort mer än 90 procent av matoset; Siemens LC958BA90 tar bort 93 procent och Bosch DWB063650S 95 procent. Gemensamt för dessa fläktar är att de har ett ca 10 centimeter tjockt kolfilter som dessutom är veckat, vilket ger en stor yta som kan fånga upp oset. Detta filter sitter högst upp i fläktkanalen precis innan utblåset i både Siemens LC958BA90 och Bosch DWB063650S. Siemens LC956BB30S har testats med ett så kallat standardkolfilter som sitter placerat precis efter fettfiltret vid luftintaget. Den klarar att ta bort 77 procent av matoset.

− Man bör känna till att kolfiltret har en begränsad livslängd eftersom det aktiva kolet med tiden blir mättat. Hur ofta du måste byta beror på kvaliteten på filtret och hur mycket mat du lagar. För att få ut maximal effekt måste fettfiltret dessutom rengöras med jämna mellanrum, säger Berit Carlsson som lett testet på Energimyndighetens Testlab.

Läs mer om Energimyndighetens test av köksfläktar med kolfilter
.

Kontakt:
Berit Carlsson, Energimyndighetens Testlab: 016-544 23 73
Anita Aspegren, Energimyndighetens Testlab: 016-544 23 71