Skip to main content

Länsstyrelserna allt bättre på energi- och klimatarbete

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 10:47 CEST

Länsstyrelserna blir allt bättre på att arbeta med energi- och klimatfrågor men den interna samordningen kan utvecklas. Det visar en ny statusrapport från Energimyndigheten över länsstyrelsernas arbete och utveckling av de regionala energi- och klimatstrategierna.

– Årets rapportering visar att länsstyrelsernas energi- och klimatstrategiska arbete går framåt och utvecklas. Samtliga länsstyrelser arbetar aktivt med att genomföra åtgärder. Graden av strategiskt arbete varierar mellan länsstyrelserna. Tio länsstyrelser har kommit längre i planeringsfasen, som bland annat inkluderar att koppla samman mål och visioner med detaljerade handlingsplaner, säger Maria Steinbach Lindgren på Energimyndigheten.

De tio länsstyrelser som når över förväntad ambitionsnivå är:

  • Dalarnas län
  • Hallands län
  • Jämtlands län
  • Jönköpings län
  • Skåne län
  • Stockholms län
  • Uppsala län
  • Västernorrlands län
  • Västmanlands län
  • Örebro län

Flertalet länsstyrelser har utvecklat den interna samverkan och blivit bättre på att utnyttja sina interna resurser inom energi- och klimatfrågorna på olika avdelningar. För de fåtal länsstyrelser där samverkan och prioritering av energi- och klimatfrågorna är svag behövs en omprioritering.

– Det är viktigt att detta arbete tillåts att fortsätta och underhålls då det kan ta tid att etablera och förankra interna samverkansprocesser som aktivt bidrar till klimat- och energiarbetet och genererar resultat, säger Maria Steinbach Lindgren på Energimyndigheten.

Brist på resurser en svårighet

När det gäller hinder och svårigheter är brist på resurser en utmaning för flertalet länsstyrelser. Här avses brist på finansiering av verksamhet och projekt inom den egna organisationen, men även resursbrist hos andra organisationer såsom kommuner vilket kan påverka möjligheterna att omsätta de regionala energi- och klimatstrategierna i handling.

Om rapporten

Energimyndigheten genomför årligen en bedömning av länsstyrelsernas arbete med energi- och klimatfrågor. I årets rapport går det att utläsa utvecklingen i respektive länsstyrelse.
Rapporten belyser vilka hinder och framgångsfaktorer som länsstyrelserna har i sitt arbete med att genomföra och utveckla de regionala energi- och klimatstrategierna. Rapporten analyserar även länsstyrelsernas arbete med planering, genomförande och uppföljning på energi- och klimatområdet.


Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Bifogade filer

PDF-dokument