Skip to main content

Moderna frånluftsfläktar tre gånger energieffektivare

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:10 CET

40 miljoner kvadratmeter bostadsyta i Sverige har frånluftsventilation. Många av fläktarna är från 1970-talet. Ett nytt test från Energimyndighetens Testlab visar att moderna fläktar är upp till tre gånger energieffektivare än fläktar med äldre teknik.

Fläktstyrd frånluftsventilation är vanlig i hus från mitten av 1970-talet och framåt. Dessförinnan var husen så otäta att de inte behövde någon mekanisk ventilation, men när husen blev välisolerade uppstod istället problem med fukt och mögel. Därför blev frånluftsventilation allt vanligare. Den fläktar ut luft från kök, badrum/toalett och tvättstuga och ny luft kommer in genom ventiler, vädringsfönster och otätheter.

Energimyndighetens Testlab har testat sex modeller av frånluftsfläktar. Två är vindsfläktar med elektronisk motor, så kallade EC-motorer och fyra är takfläktar, varav två med EC-motorer och två med växelströmsmotor, så kallade AC-motorer.

– Vårt test visar att de provade frånluftsfläktarna med elektronisk motor är nästan dubbelt så energieffektiva som frånluftsfläktarna med växelströmsmotor. Den effektivaste frånluftsfläkten i testet är nästan tre gånger effektivare än en fläkt med äldre teknik, säger Berit Carlsson, projektledare för testet.

Idag använder närmre en kvarts miljon småhus frånluftsventilation. Om dessa vid nästa fläktbyte satsade på bästa möjliga fläktteknik med en eleffekt på 0,4 W per liter och sekund, istället för den äldre tekniken på 1,0 W per liter och sekund, skulle det innebära en minskning av elanvändningen med 0,45 TWh per år.

– Det är lika mycket som 18 000 eluppvärmda villor använder per år. Det visar att frånluftsfläktar med modern teknik kan bidra till en energivinst för hela samhället, säger Anita Aspegren, enhetschef på Energimyndighetens Testlab.

Den som bor i villa med frånluftsventilation kan även spara mycket pengar genom att sköta systemet.

– Igensatta kanaler, fläktar och ventiler ökar risken att luftväxlingen inte fungerar som den ska och att fläkten drar onödigt mycket energi, säger Berit Carlsson.

Alla de testade modellerna redovisas vid tre olika luftflöden för att täcka in tre storlekar på bostäder, ca 85 m2, 130 m2 och 190 m2. Välj tabell beroende på vilken boyta du har. Här finns testresultaten.

Beräkningen baserar sig på 25 000 kWh/år och villa.

För mer information, kontakta
Berit Carlsson, handläggare Energimyndighetens Testlab, telefon 016-544 23 73
Anita Aspegren, enhetschef Energimyndighetens Testlab, telefon 070-384 45 55

Direktlänk till testerna:
Frånluftsfläktar för hus med omkring 85m² boyta
Frånluftsfläktar för hus med omkring 130m² boyta
Frånluftsfläktar för hus med omkring 190m² boyta