Skip to main content

Ny statistik från Energimyndigheten: Rekordhöga priser på elenergi och villaolja

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:15 CEST

Priset på eldningsolja för villakunder slog rekord i juni månad och uppgick till 13 704 kr/m3, visar ny statistik från Energimyndigheten. Även elenergipriserna nådde rekordnivåer för kunder med 1-, 2- och 3-årsavtal. I en jämförelse med juni förra året ökade priset på eldningsoljan med 3 800 kr/m3, vilket motsvarar 39 procent.

Elenergipriserna ökade kraftigt för samtliga kunder och avtalsformer under det andra kvartalet 2008 i jämförelse med motsvarande period förra året. Priserna för 1-, 2-, och 3-årsavtal var i juni de högsta sedan statistikundersökningen startade i april 2004. I juni betalade t.ex. en villa utan elvärme med 1-årsavtal i medelvärde 67,7 öre/kWh, en ökning med 20 öre/kWh i jämförelse med juni förra året.

Av de olika avtalsformerna hade tillsvidarepriset lägst pris vid utgången av juni. Det har inte heller inträffat någon gång tidigare sedan statistikundersökningen startade. Fjärrvärmepriset steg också under samma kvartal och var cirka fyra procent högre än motsvarande kvartal förra året.

Statistiken visar även att hushållens byten av elleverantör minskade under andra kvartalet 2008 i jämförelse med andra kvartalet 2007. Antalet byten uppgick till 89 834, vilket är en minskning med 15 procent. För andra kunder som företag, offentliga organ och organisationer minskade antalet elleverantörsbyten med hela 54 procent.

Om statistiken

Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av Energimyndigheten, som är statistikansvarig myndighet för den officiella energistatistiken.

Mer om statistiken finns att läsa i publikationen Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2008.

Ytterligare information:

Carola Lindberg, handläggare, 016-544 2066
Paul Westin, enhetschef, 016-544 2058
Per Anders Paulson, statistikansvarig, 016-544 2249