Skip to main content

Nya energikrav och uppdaterad märkning på vitvaror

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:15 CEST

Nu uppdateras energimärkningen på kylar, frysar och tvättmaskiner - som Sverige länge arbetat för. Kommittén för ekodesign och energimärkning har röstat igenom krav på både maximal energiförbrukning och ny energimärkning.

- Ekodesignkraven och energimärkningen kan tillsammans spara mycket energi och är viktiga verktyg i klimatarbetet både i Sverige och inom EU, säger Anita Aspegren, enhetschef för Energimyndighetens Testlab.

Kylar, frysar och tvättmaskiner får krav på maximal energiförbrukning från 1 juli 2010 och kraven skärps sedan stegvis. Ekodesignkraven tillsammans med energimärkningen förväntas kunna spara 8 TWh el per år för kylar, frysar och tvättmaskiner inom EU år 2020. Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de kylar, frysar och tvättmaskiner som de redan har i hemmen.

Energimärkningen uppdateras och den välkända A-G-skalan kompletteras med nya klasser som är bättre än A. Den nya layouten möjliggör för konsumenter att bedöma - och producenter att visa - hur mycket bättre än A en produkt är, tex. "A-20%" innebär att produkten drar 20% mindre energi än en A-märkt produkt. Energimärkningen blir nu lika i alla EU-länder och därför ersätts texten med symboler.

- Den obligatoriska energimärkningen gör det möjligt för konsumenterna att jämföra olika modellers driftkostnader. Vi har tydligt i våra test sett att energimärkningen av kylar, frysar och tvättmaskiner har drivit på utvecklingen mot mer energisnåla produkter, säger Peter Bennich på Energimyndighetens Testlab.

Mer information:

Carlos Lopes, projektledare ekodesign, 016-544 2203
Peter Bennich, energimärkning, 016-544 2246
Anita Aspegren, enhetschef, 016-544 2371

Kontakt: Carlos Lopes 016-544 2203
Kontakt: Peter Bennich 016-544 2246
Kontakt: Anita Aspegren 016-544 2371
Publicerad: 2009-04-01
Senast ändrad: 2009-04-01