Skip to main content

Nybyggda flerbostadshus kräver mer energi än äldre

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 11:53 CEST

För att underlätta uppföljningen av de energipolitiska målen tar Energimyndigheten årligen fram ett antal indikatorer baserade på den officiella energistatistiken. I år är rapportens tema energianvändning.

– Rapporten visar att användningen av biodrivmedel för transporter närmar sig Riksdagens mål om 3 procent, säger Zofia Lublin, chef för Systemanalysavdelningen. Vi ser också att nybyggda småhus är 25 procent mindre energikrävande än de småhus som byggdes för tjugo år sedan, medan de flerbostadshus som byggs idag kräver 16 procent mer energi än de som byggdes för 10 år sedan.

Utsläppen av växthusgaser har ökat tre år i rad och närmar sig nu 1990 års nivå. Transportsektorn, som står för den största delen av koldioxidutsläppen, har ökat utsläppen med 6 procent mellan år 1990 och 2003.

– Det är också intressant att notera att hushållen blivit allt mer aktiva på den avreglerade elmarknaden. Idag har 48 procent av elkunderna bytt elleverantör eller omförhandlat sitt elavtal. För tre år sedan var motsvarande siffra cirka 30 procent, säger Zofia Lublin.

Elmarknaden präglas fortfarande av stark marknadskoncentration, både när det gäller handel och produktion. Marknadsandelen för de tre största elhandelskoncernerna är 54 procent och marknadsandelen för de tre största elproducenterna är 85 procent.

”Energiindikatorer 2005” redovisar de ovan nämnda indikatorerna och ett tjugotal till. Samtliga indikatorer åtföljs av en kommenterande text och rapporten inleds med en kortfattad genomgång av de svenska energipolitiska målen.

Rapporten finns att hämta för nedladdning längst ner i detta pressmeddelande!

Ytterligare information:
handläggare Anette Persson tfn 016-544 22 74, 070-261 63 70
tf enhetschef Paul Westin tfn 016-20 58, 073-660 20 07.


http://www.stem.se/WEB/STEMFe01.nsf/V_Media00/BFDC192B2D20DC82C125709100321871/$file/ET2005_20.pdf