Skip to main content

Potential för hästgårdar att utvinna gas ur gödsel

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 10:15 CEST

Energimyndigheten har beviljat stöd till Flinga Biogas AB i form av villkorslån motsvarande 2 650 000 kronor för utveckling av en anläggning som utvinner biogas ur gödsel.

– Med hjälp av små biogasanläggningar kan vi öka produktionen av biogas i Sverige samtidigt som vi minskar utsläppen av växthusgaser och förbättrar ekonomin för lantbruken, säger Erik Olsson, affärsutvecklare vid Energimyndigheten.

Energimyndigheten ger villkorslån till Flinga Biogas AB för ett försök att utvinna energi på ett effektivt sätt, genom produktion av biogas från organiskt material som häst- och hönsgödsel, på mindre gårdar. Biogasen kan användas direkt för att producera elektricitet och värme för lokalt bruk eller som fordonsgas efter förädling. Företaget Flinga Biogas ligger utanför Tollarp i Skåne där den första pilotanläggningen förväntas ligga.

– Marknaden i Sverige uppgår till cirka 700 gårdar, varav 300 är ekologiska lantbruk och cirka 400 är hästanläggningar, fortsätter Erik Olsson.

Intresset för biogas är stort, och dessutom i ökande. Råvara för gasframställning finns i stor utsträckning inom lantbruket. Stora anläggningar som processar blöt råvara är relativt känd teknik, mindre anläggningar som tar hand om torrare råvara och omvandlar denna till biogas är dock svårare och därför mindre känd teknik. Målsättningen med projektet är att göra småskalig biogasproduktion ekonomisk lönsam och att lantbruk kan bli delvis självförsörjande på energi.

En annan målsättning är att stimulera en utveckling som leder till en ökad produktion av förnybara bränslen i form av biogas. Energimyndigheten har tidigare i år publicerat rapporten ”Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi” som visar att den totala mängden biogas genom rötning kan öka från dagens cirka 1,5 till mellan 3 och 4 TWh vilket motsvarar runt en procent av Sveriges totala förbrukning.

Kontakt:
Mikael Fjällström, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 64