Skip to main content

Stöd till tester för ökad substratbas vid biogasframställning

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 11:37 CEST

Energimyndigheten stödjer Ensy AB med 975 000 kronor för utveckling och tester för en breddning av substratbas för framställning av biogas för andra gödselslag än enbart från nötkreatur som sker idag.

Ensy AB har utvecklat en basprodukt, Multibox, som avvattnar stall- och biogödsel. Idag avvattnas gödsel från nötkreatur. Stödet från Energimyndigheten ska användas för tester med andra gödselslag som är svårare att avvattna, som biogödsel, svingödsel, fjäderfägödsel och hästgödsel. Produkten ger även miljömässiga fördelar som minskat läckage av kväve och fosfor till vattendrag, lägre emissioner av växthusgaser, samt med lägre energiåtgång för transporter samtidigt som mängden gödsel att hantera minskar.

- Energirelevansen för projektet är den breddning av substratbas för framställning av biogas som sker med hjälp av Multibox för andra gödselslag än enbart från nötkreatur, säger Ulf Malmquist, affärsutvecklare på Energimyndigheten. Biomassan kan användas som bränsle eller biogasråvara, vilket innebär optimalt utnyttjande av energiinnehållet.

Energimyndigheten hanterar stöd till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. Genom att ge stöd genom villkorslån till Ensy AB bidrar Energimyndigheten indirekt till utökad produktion och användning av biogas då substratbasen breddas.

Örjan Andersson är VD för Ensy AB och har under de senaste fem åren samarbetat med Jan Broberg, styrelseordförande i Ensy AB, i två olika företag med utveckling av utrustning för avloppshantering, samt avvattning av gödsel och slam. Örjan Andersson ansvarar för teknisk utveckling. Jan Broberg har erfarenhet av lantbruksmarknaden, och samordnar kemifrågor och kontakter med forskare. Han har tidigare haft ledande befattningar i flera mindre och medelstora företag.

- För Ensys del innebär lånet från Energimyndigheten ett viktigt finansiellt stöd säger Jan Broberg. Lånet gör det möjligt för oss att vidareutveckla bolagets teknik och testa och verifiera tekniken i samarbete med kunder och våra forskare.

Ulf Malmquist, affärsutvecklare på Energimyndigheten 016-544 2459
Jan Broberg, Ensy AB 070-551 33 86
Ola Westberg, pressekreterare Energimyndigheten 016-544 20 3

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.