Skip to main content

Test visar: Solceller håller hög kvalitet

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 09:42 CET

Nätanslutna solceller håller hög och jämn kvalitet. Däremot är det än så länge svårt att få dem lönsamma utan statligt stöd. Det visar Energimyndighetens test av åtta små solcellssystem.

Svenskar efterfrågar el från solen. 2008 hade vi nästan dubbelt så mycket installerad effekt jämfört med år 2005. Det beror på att Sverige har satsat på ett investeringsstöd till offentliga byggnader, vilket gjorde att utvecklingen snabbt tog fart. Sedan sommaren 2009 är stödet även utökat till företag och privatpersoner.

Energimyndighetens test av åtta små solcellssystem pågår under ett helt år och resultaten från första halvåret visar att solcellerna håller en hög och jämn kvalitet. Provningen omfattar mätning av ström, spänning, effekt och energi. Elkvalitet och funktion hos växelriktarna samt användarvänlighet, tillgänglighet ingår också.

Provningen visar att de solceller som ingår i testet årligen ger ungefär 0,9 kWh per installerad W solcell vilket motsvarar drygt 100 kWh/m2/år. Men det är svårt att få lönsamhet utan det statliga solcellsstödet.

– Våra kalkyler visar att stödet just nu är nödvändigt för att få lönsamhet på solceller. Inget av de åtta solcellsystem som Testlab har räknat på, får ekonomin att gå ihop. Med stödet går däremot alla med vinst, säger Anders Odell, projektledare för testet vid Testlab.

När ny teknik ska introduceras kan det behövas statligt stöd för att produkterna ska bli billigare och fler privatpersoner vågar investera. Då skapas en större marknad som kan få ner kostnaden för soleltekniken.

– Det gäller att de som är mest intresserade får en ekonomisk morot att satsa på den nya tekniken. Gruppen föregångare är viktig för få till förändring och skapa en marknad som på sikt blir självbärande, säger Anita Aspegren, enhetschef för Testlab på Energimyndigheten.

Efterfrågan på solceller har blivit så stor att regeringen veckan innan jul beslutade att fördubbla stödet från 50 miljoner till 100 miljoner för år 2009, något som ytterligare kan öka intresset för solceller.

Testet med resultaten för varje solcellsmodell.

Information om solcellsstödet.

Kontaktpersoner:

Anders Odell, Energimyndigheten, projektledare för solcellstestet, 016-544 23 79

Anita Aspegren, Energimyndigheten, enhetschef Testlab, 070-384 45 55