Skip to main content

Värmeåtervinn villans frånluft

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:11 CET

Ta vara på värmen i luften som lämnar huset och minska uppvärmningskostnaden med så mycket som 9 000 kronor om året. Energimyndigheten har testat så kallade FTX-aggregat och ser stora energibesparingar.

FTX-system finns i många hus som är byggda på 80-talet och börjar nu bli allt mer populära igen. Systemet kräver ett tätt hus där utomhusluften går in i särskilda kanaler och värms upp av den utgående varma inomhusluften. Denna värmeväxling sparar mycket energi.

– Ett hushåll kan minska sin energianvändning med så mycket som 3 000 – 6 000 kWh per år beroende på var i Sverige huset står. Den som bor i Norrland sparar mest, säger Berit Carlsson, ansvarig för testet av FTX-system.

Testet visar att sju av åtta system håller hög och likvärdig standard. Bara ett aggregat presterar sämre än de andra och det är även det billigaste i testet. Det som avgör hur stor den verkliga energibesparingen blir är installationen och att aggregatet är rätt injusterat. Därför bör man alltid anlita en fackman. Priserna på själva aggregaten varierar mellan 17 000 kronor och 32 000 kronor. Till det tillkommer installationskostnader.

För att systemet ska förbli energieffektivt krävs en del underhåll, såsom filterbyten en eller två gånger per år, och att hålla ventilationskanalerna rena. Detta kan även minska buller från systemet, som ibland upplevs som ett problem.

Sverige har högt ställda mål när det gäller energieffektivisering i byggnader. Energianvändningen ska minska med 20 procent till 2020 och halveras till 2050.

Test FTX-aggregat för hus med 85 m² boyta

Test FTX-aggregat för hus med 130 m² boyta

Test FTX-aggregat för hus med 190 m² boyta

Har du frågor om Energimyndighetens test av FTX-system, kontakta:
Berit Carlsson, projektledare Testlab, 016-544 23 73
Anita Aspegren, enhetschef Testlab, 070-384 45 55