Skip to main content

Bellmanshuset - 250 år av historia på Djurgården

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 10:47 CEST

Bellmanshuset på Djurgården, lite inklämt mellan Långa gatan och Allmänna gränd, har stått i 250 år på sin plats. Många år av orörda kulturlager skrapades fram vid den restaurering som Statens fastighetsverk (SFV) avslutade år 2002. SFV fick på onsdagen ta emot plakett och diplom för det föredömliga bevarandet av kulturarvet då det internationella Europa Nostra Awards 2005 delades ut vid en ceremoni i huset.

Vid en ceremoni i Bellmanshuset vid Gröna Lund fick SFV:s generaldirektör Bo Jonsson ta emot plakett och diplom från Europa Nostras vice juryordförande Thomas Willoch från Norge, för arbetet med Bellmanshuset.

- Respekten för byggnaden har hela tiden varit vägledande. Huset behandlades med varsamhet och utgångspunkten var att bevara så mycket som möjligt av originalmaterial och ytskikt för framtiden, sa Per-Anders Johansson projektledare för restaureringen.

Restaureringsarbetet
SFV fick ta över Bellmanshuset från Stockholms stad under 90-talet och när SFV inledde restaureringsarbetet 1997 var huset i mycket dåligt skick. Det eftersatta underhållet hade en fördel i det att byggnaden hade undgått brutala upprustningar men å andra sidan var huset i princip på väg att tippa över gatan. Till att börja med säkrades därför husets stomme och rötangripna bottenstockar byttes ut. Dessutom påträffades angrepp av hussvamp som sanerades.

Omfattande arbete lades ner på att bevara husets ursprungliga detaljer men eftersom huset är gammalt består det följaktligen av en mängd stilar från olika epoker. Dörrar från byggnadstiden på 1700-talet, dörrar från 1800- och 1900-tal, olika typer av fönster, kakelugnar från empire, nyrenässans och jugend, öppna spisar, järnspisar och rostfria diskbänkar blandas. Huset är fullt av anakronismer, vilket är naturligt när det rör sig om en byggnad som tjänat som gästgiveri, skola och bostad i flera hundra år.

Tapeter och väggmålningar
Man hittade inte mindre än 152 tapeter i huset, dock var endast en från 1700-talet, resten var från 1800- och 1900-talet. Två rum hade målade tapetvävar från 1700-talet föreställande åtta scener hämtade ur berättelsen om den fromme Tobit från Gamla Testamentet.

Namnet Bellmanshuset
Att huset fick heta Bellmanshuset har sin bakgrund i att man redan på 1800-talet odlade myten att Bellman hållit hov med sina Fredmanskaraktärer på krogen Gröna Lund.

Myten späddes också på av de väggmålningar man upptäckte i husets vindsvåning på 1890-talet, begravda under lager av tapeter. Trots att målningarna inte direkt går att härleda till några av Bellmans episteltexter togs upptäckten som bevis för att huset verkligen var Bellmans Gröna Lund. Motiven är till största del gammaldags bibliska, i taket återges frukter, fåglar och växtornament och runt väggarna är det pastorala landskap och jaktscener. Tivolidirektören Jacob Schultheis var inte sen att dra nytta av Bellmansmyten då han köpte tomten och det nedgångna huset år 1896 för att sedermera anlägga nöjesfältet Gröna Lund på platsen. Schultheis inredde ett Bellmansrum med tidsenlig möblering där besökarna, för en liten entréavgift, fick uppleva Bellmans glada sångardagar.

Arkitekt: Andreas Heymowski
Generalentreprenör: Ebbalunds Byggnads AB
Nuvarande hyresgäst: Gröna Lund
För mer information kontakta: Per-Anders Johansson, projektledare, Statens fastighetsverk, telefon: 08 696 70 38 eller 070 796 70 38, e-post: per-anders.johansson@sfv.se

Information om alla vinnande projekt i Europa Nostra Awards finns på www.europanostra.org

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

http://www.sfv.se/cms/sfv/aktuellt/press/press_2005/Bellmanshuset_orord_historia_pa_Djurgarden.html