Skip to main content

Carolina Rediviva moderniseras för att möta dagens studiekrav

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:43 CEST

Statens fastighetsverk (SFV) moderniserar och anpassar Uppsala universitetsbiblioteks huvudbyggnad Carolina Rediviva utifrån dagens krav på arbets- och studiemiljö. Under det senaste halvåret har SFV rustat den stora C-salen som förvandlats, från tyst läsesal, till att erbjuda platser för samtal och grupparbeten. Renoveringen av C-salen är första steget i en gemensam plan som Statens fastighetsverk utvecklat tillsammans med Uppsala universitet. Bättre entré, utvecklad caféverksamhet och en ny reception är fler förbättringsåtgärder som diskuteras.

Carolina Rediviva är en av Uppsalas mest välkända symbolbyggnader. I mer än ett och ett halvt sekel har den varit en av Uppsala universitets centralpunkter. Ny studieteknik, med ett ökat behov av grupparbetsplatser, ställer nya krav på lokalerna och en modernisering av byggnaden har därför blivit nödvändig. För ett år sedan presenterade Statens fastighetsverk, som förvaltar fastigheten, tillsammans med Uppsala universitet, en utvecklingsplan för Carolina Rediviva.

Samtal och grupparbete i fokus
Som ett första steg har den stora C-salen renoverats och förvandlats från tyst läsesal till gruppsal. Salen rymmer lika många arbetsplatser som tidigare men de är numera fördelade på fler gruppstudiebås. Med hjälp av akustikplattor och avskiljande glasväggar hålls ljudnivån nere så att studenterna inte behöver störa varandra. Den hårda linoleummattan är utbytt mot en ljuddämpande heltäckningsmatta. Arkitektfirman Johan Celsing AB har förstärkt upplevelsen av salen med nya färger och möbler i inredningen. Dessutom har ventilation och belysning förbättrats och studiesalen försetts med snabbare bredbandsuppkopplingar.

- Den nya C-salen är en fantastisk studiemiljö av ett slag som länge saknats inom Uppsala universitet, säger överbibliotekarien på Carolina Rediviva Ulf Göransson. Inredning och utformning tar tillvara Peter Celsings storslagna bibliotekskoncept från 1960-talet, samtidigt som en helt ny och IT-anpassad funktion tillkommer.

Nästa steg
Under hösten beslutas om nästa steg i utvecklingsplanen. Närmast förestående är en genomgripande renovering av entréplanet. En ny stor och välkomnande reception och en utvecklad caféverksamhet hör till det som Statens fastighetsverk och Uppsala universitet diskuterar. Det finns också planer på en helt ny entré från Engelska parken. Den stora vackra A-salen och utställningssalen med Silverbibeln kommer dock att lämnas orörda.

- Arbetet med Carolina Redivivas framtida utveckling är mycket spännande, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Att förvalta kulturfastigheter innebär inte att vi gör dem till museer, vår uppgift är att hålla husen levande och anpassa dem efter den tid vi lever i. Det är det absolut bästa sättet att värna byggnadernas historia och unika kvaliteter.

För mer information kontakta:
Andreas Andersson, fastighetsförvaltare Statens fastighetsverk, 08-696 48 14, andreas.anderson@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se


Pressbilder: www.sfv.se

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.