Skip to main content

Information om renoveringen av Haga slott

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 11:12 CET

Statens fastighetsverk (SFV) har påbörjat renoveringen av Haga slott. Ombyggnad görs för att anpassa slottet till en fungerande och värdig bostad för Kronprinsessparet, där viktiga representationsuppdrag ska utföras. I samband med ombyggnationen genomförs nödvändiga underhållsåtgärder och säkerhetsarbeten.

Haga slott är ett statligt byggnadsminne och det är bland annat slottets historia som kunglig bostad som gör det till en viktig del av vårt svenska kulturarv. I den pågående renoveringen ska slottet från 1800-talet anpassas till en modern bostad med plats för representation. Slottet kommer också att fungera som arbetsplats för ett flertal personer.

I renoveringsarbetet ingår:

* Ombyggnadsåtgärder som görs särskilt för att anpassa byggnaden till bostad med plats för representation som exempelvis kök, tvättstuga och badrum. Den beräknade kostnaden för ombyggnadsåtgärder är 7,6 miljoner kronor.
* Underhållsåtgärder såsom installationsbyten med åtföljande byggnadsarbeten; byte av avloppsstammar, tekniska el- och VVS-installationer samt brandskyddsåtgärder. Dessa åtgärder hade behövt vidtas oavsett användare. Den beräknade kostnaden för underhållsåtgärder är 16,7 miljoner kronor.
* Säkerhetsarbeten till en beräknad kostnad av 16,1 miljoner kronor.

I renoveringsarbetet ska slottets karaktär bevaras. Förändringar i byggnaden görs endast efter godkännande av Riksantikvarieämbetet. Renoveringsarbetet sker i samråd med Kungl. Hovstaterna och beräknas vara klart sommaren 2010. Slottsarkitekt för Haga slott är Jan-Erik Ellfolk, White arkitekter.

Haga slott - kunglig bostad sedan 1800-talet

Gustav IV Adolf gav Carl Christoffer Gjörwell i uppdrag att rita en modern bostad i italiensk villastil vid Brunnsviken i Hagaparken. I maj 1802 påbörjades grundläggningsarbetet och redan innan året var slut stod byggnaden under tak.

Från 1820-talet användes slottet som sommarslott för den blivande kungen Oskar I. På 1860-talet rustades slottet för hans yngste son August. Det kungliga boendet upphörde under en tid efter första världskriget, tills hertigparet Gustav Adolf och Sibylla år 1932 kunde flytta in efter en omfattande renovering och ombyggnad. Här föddes prinsessorna Margaretha, Birgitta, Desirée och Christina samt prins Carl Gustaf, vår nuvarande kung. Familjen lämnade slottet 1950.

År 1964 inleddes en ny epok på Haga slott – som gästbostad för gästande statsöverhuvuden. Två år senare upplät kung Gustav VI Adolf slottet formellt till regeringen för detta ändamål. Slottet restaurerades och anpassades till sin nya funktion. År 2009 återlämnade regeringen slottet till Kungen för att återigen fungera som bostad för en kunglig familj, denna gång Kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling.

För mer information kontakta:

Anders Ahlberg, fastighetschef SFV, 08-696 72 01, anders.ahlberg@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare SFV, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder/karta över Hagaparken: www.sfv.se
Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.