Skip to main content

Kulturföreningarnas hus på Skeppsholmen måste renoveras

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:18 CET

Med start 2008 kommer Statens fastighetsverk, SFV, att renovera hyreslokaler för flera kulturföreningar på Skeppsholmen i Stockholm. Renoveringen beräknas ta drygt två år. Husen är gamla och i så dåligt skick att renoveringarna är absolut nödvändiga.
De flesta hyr i andra hand

- Under renoveringen måste husen vara tomma. Eftersom renoveringen är så pass omfattande kommer även hyrorna tyvärr att behöva höjas, säger Skeppsholmens förvaltare Åsa Albihn på Statens fastighetsverk.

Idag betalar Stockholms kulturförvaltning 730 kronor per kvadratmeter till SFV. Det är ett mycket lågt belopp i jämförelse med dagens marknadspriser. Enligt regeringens direktiv ska SFV ha marknadsmässiga hyror.

Stockholms kulturförvaltning är för närvarande förstahandshyresgäst, men hyr ut lokalerna till 16 kulturföreningar. Efter renoveringen kommer Stockholms kulturförvaltning inte att vara kvar som hyresgäst och kulturföreningarna måste nu fundera på om de vill och kan vara kvar i lokalerna efter renoveringen. I sådana fall kommer de att hyra lokalerna direkt av SFV.

- Vi har haft ett informationsmöte med alla deltagande parter och kommer att ha enskilda möten med kulturföreningarna, fortsätter Åsa Albihn på Statens fastighetsverk. Vid mötena kommer vi att undersöka hyresgästernas möjligheter att vara kvar i lokalerna och vilka önskemål de i sådana fall har inför renoveringen.

Husen är i mycket dåligt skick

De hus som ska renoveras kallas Mindepartementet och Torpeddepartementet. Mindepartementet byggdes ca 1735 och Torpeddepartementet 1880. Husen är ombyggda, påbyggda och tillbyggda vid flera tillfällen. Senast på 1930-talet byggdes husen ihop med en verkstadsbyggnad. Ytterväggen mot berget läcker och det läcker även in via taket på överbyggnaden. Det finns dessutom problem med temperaturhållning, ventilation, installationer samt med avloppen.

SFV:s mål med ombyggnaden är att hyresgästerna skall få en god arbetsmiljö och att lokalerna uppfyller hyresgästernas tekniska krav. SFV kommer samtidigt att se över tillgänglighets- och brandfrågor och det ska uppföras en tydlig gemensam entré.

Följande kulturföreningar är idag andrahandshyresgäster i de aktuella lokalerna:

Fotografins Hus, Föreningen Filmfolket, Polska Kulturfonden, Teater Galeasen, Dansprojekt, Pyramiderna, Föreningen Kulturaktivisterna, Kritisk utbildningstidskrift (KRUT), Moderna Dansteatern, Föreningen Folkkulturcentrum, Stiftelsen Stockholms Filmfestival, Sveriges Författarförbund, Författarcentrum Öst, Krüger & Ekwall Filmproduktion, Stiftelsen Kurdiska biblioteket, Papjémasjéfabriken och Frivilliga Dragonkåren.

För mer information:

* Åsa Albihn, fastighetsförvaltare, Statens fastighetsverk, tel 08 696 73 21, 070 347 45 38, e-post asa.albihn@sfv.se
* Jenny Svederman, pressekreterare, Statens fastighetsverk, tel 08 696 71 87, 070 796 71 87, fax 08 696 70 37, e-post jenny.svederman@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.