Skip to main content

Nu är det klart hur naturumet intill Läckö slott ska gestaltas - Kronprinsessan Victoria avtäckte modellen av naturum Vänerskärgården - Victoriahuset

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 14:15 CEST

Idag, fredagen den 22 oktober, avtäckte H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel modellen av naturum Vänerskärgården – Victoriahuset på Läckö slott. Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset, ritat av White Arkitekter i Göteborg, kommer att bli en funktionell, tillgänglig och välkomnande mötesplats för Läckö slott, Vänern och dess skärgårdar. Byggnaden, vars utformning består av naturnära material och mycket glas, väntas stå klar lagom till kronprinsessans 35-årsdag, sommaren 2012.

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset
kommer att uppföras vid Stallviken, ca 400 meter söder om Läckö slott, i anslutning till karpdammarna med anor från 1600-talet. Det förslag som White Arkitekter vann arkitekttävlingen med 2007 är idag vidareutvecklat. Huvudskälet till detta är dels att det första tävlingsbidraget visade sig bli för kostsamt, dels att önskemål om övernattningsmöjligheter i byggnaden tillkommit.

- White Arkitekters vinnande bidrag ”Tallspråk” var ett tilltalande förslag, det var samtliga intressenter i projektet och juryn överens om. Nya omständigheter gjorde dock att vi bad White att komma in med ytterligare ett förslag. Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset kommer att bli en användbar och spännande byggnad med strålande utsikt över Vänern, säger Thomas Norell, generaldirektör på Statens fastighetsverk.

Strandnära läge med utsikt mot slottet
Utgångspunkten för naturum Vänerskärgården – Victoriahuset är en yteffektiv kvadrat som bearbetats till en femhörning. Byggnaden ligger på ett trädäck som trappar sig ned mot Vänern. Entrén kommer att rikta sig mot slottet. I öster, med en glasad långsida som vetter mot Vänern, kommer naturumets utställningslokal att finnas med en stor öppen spis. I väster placeras restaurangen och i byggnadens södra del hittar vi hörsalen med plats för ca 75 sittande gäster.

- När det stod klart att vi skulle satsa på övernattning bestämde vi att byggnaden skulle få en övervåning. Den kommer att rymma 15 rum med dusch och toalett, samtliga tillgänglighetsanpassade. Här kommer också att finnas ett mindre grupprum samt kontor. White har i sitt förslag lyckats få in samtliga funktioner på ett mycket tilltalande sätt. Det här kommer att bli ett bra och välkommet tillskott för Läckö slott och för hela regionen, säger Harald Pleijel, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Ett naturum för många tillfällen
Ledorden under arbetet med naturum Vänerskärgården – Victoriahuset har varit generalitet och flexibilitet. Byggnadens material är enkla och värdiga och ska tåla att användas.

- Byggnaden ska på ett enkelt och snabbt sätt kunna anpassas efter olika behov – utställning, konferens, middag eller fest. Utställningen ska kunna växa och restaurangdelen krympa och tvärtom. Vi har också tagit stor hänsyn till den fantastiska miljön, alla som vistas här ska uppleva att naturen är helt nära, säger Mattias Lind, arkitekt på White Arkitekter.

Inspiration från barocken
I arbetet med naturum Vänerskärgården – Victoriahuset har White Arkitekter låtit sig inspirerats av barockens formspråk - svepande rörelser och dramatiska kontraster mellan ljus och skugga. Samtidigt som naturumet kulturellt är besläktat med slottet, är byggnaden genom sin placering och sitt materialval fast förankrad i skärgårdsnaturen. En lekfull träfasad med vertikala ribbor gör att byggnaden känns hemma mellan skogen och vassbältena längs Vänerns strand.

En annan iögonfallande del av naturumet är det generösa trädäck som löper runt byggnaden. Här ska man kunna sitta och njuta av utsikten men också passera på sin promenad runt Stallviken, utan att känna att man stör restaurangens gäster. Det här ska vara en byggnad för alla - oavsett om man för dagen är fritidsklädd eller festklädd.

Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset planeras stå klart för invigning sommaren 2012. Den beräknade kostnaden för byggnaden är 44 miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Lisbeth Söderhäll, projektledare Statens fastighetsverk, 08 696 70 55, lisbeth.soderhall@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se
Magnus Lönnroth, VD Stiftelsen Läckö slott, 070 331 52 32, magnus.lonnroth@lackoslott.se
Ulla Antonsson, arkitekt White Arkitekter, 031 60 87 65, ulla.antonsson@white.se
Mattias Lind, arkitekt White Arkitekter, 031 60 86 51, mattias.lind@white.se

Pressbilder/arkitektskisser: www.sfv.se

Bakgrund:
Idén till naturum Vänerskärgården - Victoriahuset är sprungen ur två skilda behov. Dels har Statens fastighetsverk, förvaltare av Läckö slott, länge velat flytta ut den nuvarande restaurangen med tillhörande kök ur slottsbyggnaden. Detta för att restaurangkök i ett byggnadsminne alltid medför en ökad säkerhetsrisk då det gäller brand. Samtidigt har Naturvårdsverket länge haft ett behov av en plats för att visa upp den intressanta geologin, floran och faunan som finns i Vänerskärgården.

Dessa båda tankar ledde för ett par år sedan till att ett samarbetsprojekt med sju finansiärer uppstod: Statens fastighetsverk, Lidköpings kommun, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanksstiftelsen Väst, Naturvårdsverket, Västra Götalandsregionen och Stiftelsen Läckö slott.

Projektets syfte var att etablera ett attraktivt informationscentrum för Vänern och dess skärgårdar – en anläggning som skulle locka nya besökare till skärgården men framförallt ge besökarna högkvalitativ information om Vänern och Djurö nationalpark. Det bestämdes därför tidigt att anläggningen skulle innehålla såväl en utställningsdel och en restaurang samt ligga i nära anslutning till Läckö slott.

Statens fastighetsverk anordnade 2007 en arkitekttävling i samråd med Sveriges Arkitekter. Vinnare blev White Arkitekter, Göteborg med bidraget ”Tallspråk”. Samma år fick H.K.H Kronprinsessan Victoria – tillika hertiginna av Västergötland - i 30-årspresent av SFV och övriga intressenter ett löfte om ett naturum intill Läckö slott.


Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.