Skip to main content

Nya Nationalmuseum kan stå klart 2018

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:37 CEST

Nationalmuseum i Stockholm kan bli ett museum - som med öppna fönster mot omvärlden - tar rollen som Norra Europas ledande konst- och designmuseum. Byggnadens unika kulturvärden kan kombineras med krav på en modern museimiljö där tillgänglighet, arbetsmiljö och energieffektivitet tas väl om hand - men det kräver en omfattande renovering. Det visar den förstudie som Statens fastighetsverk (SFV) överlämnade till regeringen idag. I samband med detta öppnar Nationalmuseum plattformen Arbete pågår/Museum i nytt ljus där besökare ges en försmak av hur det nya museet kan komma att se ut då det väntas stå klart 2018.


I april 2008 fick Statens fastighetsverk (SFV) regeringens uppdrag att göra en förstudie gällande förutsättningarna för en renovering och ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm. Under arbetet har SFV och Nationalmuseum analyserat byggnadens brister och möjligheter - resultatet visar att renoveringsbehovet är akut. Byggnaden har stora tekniska och arbetsmiljömässiga brister och den fungerar inte längre för dagens museiverksamhet.

Medborgarnas palats i 143 år
Nationalmuseibyggnaden har en intressant historia. Arkitekt Friedrich August Stüler visste att arkitekturen och utsmyckningarna kunde förstärka konstupplevelsen. Därför skapade han salar med varierande storlek, dekor, färg och ljussättning. Placeringen var symbolisk - mitt emot det gamla enväldets kungliga slott byggdes det påkostade museet. Det blev också en stark politisk manifestation när konstsamlingarna 1866 flyttade från kungens slott till Nationalmuseum, medborgarnas eget palats för rikets klenoder. Under 1900-talet har byggnadens ursprungliga värden förvanskats. Rumsindelningen har förändrats, fönster har satts igen och dekorer har målats över.

- Nationalmuseum är en fantastisk byggnad och resultatet av förstudien är glädjande, säger Bo Jonsson, generaldirektör på Statens fastighetsverk. Det går att bevara och förstärka de unika kulturhistoriska värdena och samtidigt kombinera dem med de krav som ställs på ett modernt och tekniskt väl fungerande museum.

Ett grönt museum
Publikvänliga, öppna och flexibla lokaler som uppfyller höga säkerhets- och tillgänglighets-krav. Dagsljusinsläpp och ett klimat som är gynnsamt för såväl konstverk som för besökare och personal. Det är några av de många krav som SFV och Nationalmuseum formulerade tidigt i processen. Förslaget, som lämnades till regeringen idag, innebär att igensatta fönster öppnas upp, originaldekorer tas fram, skärmväggar monteras ned och nya mötesplatser skapas. Bland annat föreslås ett café i den nuvarande publika Ateljén. Rekreationsytan får en svårslagen utsikt. Åt ena hållet ser man den nya ljusgården och delar av skulptursamlingen, åt andra hållet ser man Stockholms ström, Kungliga slottet och hamninloppet.

- Byggnadens kulturhistoriska kvaliteter lyfts fram och kombineras med modern och miljöeffektiv teknik på ett sätt som ger en unik helhet för besökarna. Vi kan dra fördel av utställningssalarnas naturliga läge och orientering för dagsljusinsläpp och komplettera med klimatstyrning och zonindelning utifrån föremålens tålighet för dagsljus och behov av klimat säger Ulf Tomner, fastighetschef på Statens fastighetsverk.

Exil med mervärden
Den planerade utflytten är tänkt att äga rum under 2011 och"Nya Nationalmuseum" väntas kunna öppna igen 2018. Nationalmuseum vill använda den evakuerade tiden till att bl a visa konstkollektioner på andra platser och intensifiera den redan nu aktiva utlåningsverksamheten.

- Vi ser perioden som vi kallar för Museum utan hus som en tid för att utveckla verksamheten och samtidigt testa nya, kreativa sätt att visa våra samlingar för publiken, säger Solfrid Söderlind, Överintendent för Nationalmuseum. Redan nu för vi diskussioner med andra institutioner vi vill samverka med, både i Sverige och internationellt. Förstudien visar att vår vision för 2020 är möjlig att uppfylla: Att vara Nordens, och i många avseenden norra Europas, ledande konst- och designmuseum där betraktaren och samlingarna står i centrum.

Upplev nya museet redan nu
Den 29 april öppnar Nationalmuseum en ny plattform i projektet Arbete pågår: Museum i nytt ljus. Besökarna kan, ända fram till museets stängning under år 2011, gå på upptäcktsfärd i byggnaden och se spår av 143 års museiverksamhet. En karta guidar besökaren till tydliga tecken på hur museibyggnaden har förändrats genom åren, till exempel vilka originalmålningar som döljs bakom skärmväggar och skärmtak och hur visionen för "Nya Nationalmuseum" ser ut. Två museisalar blir plattform för experiment där erfarenheter från förstudien gestaltas visuellt. Hur kan man exponera den bortglömda samlingen av skulpturer på ett förmedlande sätt? I Norra salen har gardinerna tagits ned och dagsljuset ger åter liv i skulpturerna och betraktarna uppmanas att aktivt själva röra sig runt i salen och ta del.

- Vi vill göra visionen tydlig och greppbar med plattformen Arbete pågår: Museum i ljus, säger Helena Kåberg, intendent vid Nationalmuseum. I vår vision av en renoverad Nationalmuseibyggnad flödar dagsljuset in och mångfalden av uttryck, färger och dekorer är återinförd. Verksamheten ska styra byggnaden och inte tvärtom som resultatet av 1900-talet visat. De omväxlande miljöerna ska användas för att skapa en mångfald av konstupplevelser - ett Museum i nytt ljus.

För mer information kontakta:
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se
Ulf Tomner, fastighetschef Statens fastighetsverk, 070-268 71 71, ulf.tomner@sfv.se
Lena Munther, informationschef Nationalmuseum, 0708-55 99 96, LRM@nationalmuseum.se
Helena Kåberg, intendent, Nationalmuseum, 076-631 8636, HKG@nationalmuseum.se

Pressbilder samt förstudien i sin helhet: www.sfv.se alt www.nationalmuseum.se


Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.