Skip to main content

Nyinstallerade solceller förser svenska ambassaden i Kairo med el

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:25 CEST

Sedan en tid tillbaka har Statens fastighetsverk (SFV) arbetat med att utrusta svenska ambassaden i Kairo med solceller. På taket finns numera 250 kvm solceller vilket på årsbasis väntas alstra elenergi på ca 37000 kWh. Arbetet i Kairo är ett bra exempel på SFV:s miljöarbete som pågår såväl inrikes som utrikes.

Vid sidan av solcellerna, som totalt täcker en takyta på 250 kvm, har SFV installerat en ny typ av armaturer på den svenska ambassaden. Energieffektiva T5-rör med sensorer läser numera av behovet av ljusstyrka inomhus och genom att förse rummen med rörelsedetektorer släcks belysningen då ingen vistas där inne.

- I ett land där el produceras på miljömässigt sämsta tänkbara sätt känns det bra att kunna bidra med en god miljöåtgärd. För SFV är miljö en prioriterad fråga och något vi ofta diskuterar med vår hyresgäst UD, säger Berit Nilsson, fastighetschef Utrikes på Statens fastighetsverk.

Solceller anses ibland vara en ineffektiv form av energiförsörjning men jämförelsevis ger solceller mer än 20 ggr så mycket energi per år och kvadratmeter som man får ut genom att odla energigrödor på samma yta.

Genom det nu solcellsförsedda taket räknar SFV med att kunna spara en betydande del av den totala elkostnaden på ambassaden i Kairo. Överskottet av den elenergi som solcellerna ger kommer att skänkas till det allmänna elnätet.

- Installationen av solceller i Kairo är ett bra exempel på en energisparande åtgärd och kommer att följas av många miljörelaterade aktiviteter runt om i världen där Sverige äger fastigheter, säger Berit Nilsson.

SFV:s miljömål

SFV:s miljömål utgår från de nationella miljömål som riksdagen antog i slutet av 90-talet och innebär bl a att fossila bränsle fasas ut som energikälla, att miljöskadliga ämnen ersätts samt att radoninventering och sanering pågår kontinuerligt. Inom området skog och jordbruk fortsätter SFV att fokusera på att öka andelen hävdad mark och naturvårdsbränning.

För mer information kontakta:

Berit Nilsson, fastighetschef Utrikes Statens fastighetsverk, 070-559 70 21

Patrick Pihl, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 070-313 69 33

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående a