Skip to main content

Påminnelse - Välkommen till presskonferens om Nya Nationalmuseum

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 11:18 CEST

I april 2008 fick Statens fastighetsverk (SFV) regeringens uppdrag att genomföra en förstudie gällande förutsättningarna för en renovering och ombyggnad av Nationalmuseum i Stockholm. Onsdagen den 29 april överlämnas förstudien "Nya Nationalmuseum" till regeringen. Kl 10.00 samma dag bjuder SFV och Nationalmuseum (NM) till en gemensam presskonferens kring förstudiens resultat.


Under arbetet med förstudien har SFV och NM analyserat byggnadens brister och möjligheter - resultatet visar att renoveringsbehovet är akut. Byggnaden är inte ändamålsenlig för dagens verksamhet och har stora tekniska och arbetsmiljömässiga brister. Under 1900-talet har byggnadens ursprungliga värden förvanskats. Rumsindelningen har förändrats, fönster har satts igen och dekorer har målats över. Men förstudien visar också att byggnaden har stora kulturvärden och är unik i ett europeiskt perspektiv.

Under 1800-talet var tillkomsten av Nationalmuseum i Stockholm den största statliga kultursatsningen i Sverige. Nu har byggnaden fungerat som konstmuseum i snart 150 år och intar en internationell särställning både vad gäller arkitektur och kulturarv.

I samband med förstudien har Nationalmuseum formulerat framtidens krav på en modern museibyggnad. Förstudien visar hur man kan förnya användningen av byggnaden och samtidigt respektera de arkitektoniska värdena. Resultatet blir ett attraktivt besöksmål för framtidens museipublik.

Varmt välkommen att ta del av resultatet!

I samband med presskonferensen ger vi en förhandsvisning av Nationalmuseums projekt "Arbete pågår: museum i nytt ljus". Två museisalar utgör plattformen för experiment där erfarenheter från förstudien gestaltas visuellt.

Tid: onsdagen den 29 april, kl 10.00. Kaffe och smörgås serveras från kl 09.30
Plats: Nationalmuseum, Stockholm
Träffa från SFV: GD Bo Jonsson, fastighetschef Ulf Tomner, kulturarvsspecialist Anders Bodin samt arkitekterna Lone-Pia Bach och Trine Neble.
Träffa från NM: Överintendent Solfrid Söderlind och intendent Helena Kåberg.
OSA: senast 27 april till Åsa Carlberg, SFV: 08-696 76 00 eller asa.carlberg@sfv.se


Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.