Skip to main content

Statens fastighetsverk och Kungliga Operan överens om hyran

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 11:04 CET

Statens fastighetsverk (SFV) och Kungliga Operan har tecknat ett treårigt så kallat kostnadshyreavtal och samtidigt gjort en förlikning av de medel som Operan har deponerat hos länsstyrelsen.

SFV och Operan har länge diskuterat ett kostnadshyresavtal.

- Det är många personer som har jobbar hårt för att detta avtal skulle bli verklighet och det känns verkligen bra nu när alla kan blicka framåt, säger Per Hallsten, fastighetsförvaltare på SFV.

- Alla berörda är mycket nöjda med överenskommelsen och ser nu med tillförsikt fram emot fortsatt gott samarbete och genomförandet av angelägna underhålls- och investeringsprojekt i Operahuset, säger Lars Jonasson, administrativ chef på Operan.

Regeringen har beslutat att fem kulturinstitutioner i Stockholm ska ha något som kallas kostnadshyra, vilket bygger på att hyresgästen betalar en hyra som motsvarar kostnaden för drift, underhåll, administration och kostnader för kapital. De fem institutionerna med denna typ av hyra är Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet.

När kostnadshyra skulle införas visade det sig vara komplicerat då resultatet ofta var att hyresnivån hamnade högre med kostnadshyra än med marknadshyra. För SFV ledde detta till en del svåra förhandlingar med hyresgästerna. Kostnadshyra skiljer sig från det som kallas marknadsanpassad hyra, som bygger på lika hyresnivå för likvärdiga lokaler.

För mer information kontakta: Per Hallsten, förvaltare, Statens fastighetsverk, telefon: 08 696 72 62, e-post: per.hallsten@sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.