Skip to main content

Statens fastighetsverk uppför ekologiskt hönsstall på Alvastra kungsgård

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 15:35 CEST

Alvastra kungsgård, belägen strax intill Alvastra klosterruin i Östergötland, är en av de kungsgårdar runt om i Sverige som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar. Med start i september påbörjar Statens fastighetsverk här uppförandet av ett ekologiskt hönsstall - den första anläggningen för ekologisk äggproduktion på SFV:s gårdar. Hönsstallet ska rymma ca 19 000 höns som ska börja leverera ägg våren 2011.
 
Statens fastighetsverk förvaltar ett trettiotal jordbruksegendomar i Sverige, så kallade kungsgårdar. Förvaltningsuppdraget och målsättningen är att långsiktigt bevara kungsgårdarnas kulturhistoriska värden och att verka för ett öppet landskap. Ett villkor för detta är att Statens fastighetsverk tillsammans med gårdens arrendator lyckas skapa förutsättningar för drift av bärkraftiga företag.
 
Nytt hönsstall lyft för Alvastra kungsgård
Alvastra kungsgård omfattar ca 270 hektar åker, ca 20 hektar kulturbeten och ca 5 hektar hagmarksbete och består idag till största del av konventionell växtodling och köttdjursproduktion. Till detta har arrendatorn sedan en tid haft önskemål om att addera en ny verksamhet.
 
- Efter att ha tittat på olika alternativ för att utveckla gården har vi kommit fram till att ekologisk äggproduktion är ett lämpligt komplement till dagens växtodling. Den ekologiska äggproduktionen kommer att ge kungsgården en jämnt fördelad arbetsåtgång och intäkt under året, säger Pär Färdmo, fastighetschef på Statens fastighetsverk.
 
Grafitgrått stall med röda snickeridetaljer
Det nya hönsstallet kommer då det är färdigt att vara 120 meter långt och 18 meter brett med en invändig area på närmare 2 200 kvm. Stallets väggar kommer att bestå av betong och ha en grafitgrå, skrovlig yttre yta. Gavelspetsarna blir i rött trä med snickeridetaljer som påminner om övriga ekonomibyggnader på gården.
 
-  Hönsen kommer att vara frigående med möjlighet att dagtid gå ut genom luckor längs stallets bägge långsidor. Närmast långsidorna kommer de att få en sandad altan under tak och utanför denna kommer det att bli betesmark. Det är många krav att ta hänsyn till för att få räknas som ekologiskt stall. Jag tycker att vi har fått till en både vacker och funktionell lösning, säger Per Sandberg, förvaltare på Statens fastighetsverk.
 
Markarbeten för stallet kommer att påbörjas i mitten av september. Om allt går som planerat kommer stallet att stå klart i mars 2011.
 
För mer information kontakta:
Per Sandberg, förvaltare Statens fastighetsverk, 018 56 48 17, per.sandberg@sfv.se
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se
 
Pressbilder: www.sfv.se

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.