Skip to main content

Universitetsparken i Uppsala föryngras och bevaras

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2010 14:00 CEST

Statens fastighetsverk kommer under våren att föryngra trädskiktet i Uppsala Universitetspark för att bevara parkens karaktär. Längs S:t Olofsgatan kommer raden av lindar att beskäras till en höjd av tio till tolv meter. Träden mår idag dåligt men genom denna trädvård kan trädens livslängd ökas med uppemot 20 år. Utöver detta kommer ett femtontal nya träd att planteras.

Under 2009 gjorde Statens fastighetsverk en inventering av Universitetsparkens samtliga träd. Materialet har sedan legat till grund för en trädvårdsplan som beskriver nödvändiga trädvårdsåtgärder som beskärningar och nyplanteringar i parken. Under året beräknas ett femtontal nya träd att planteras. Det är en uppföljning av de föryngringar som gjordes i mitten av 1980-talet och 1995.

- Då vi föryngrar trädskiktet tar vi all tänkbar historisk hänsyn, säger Jörgen Hammarstedt, fastighetschef vid Statens fastighetsverk. Parken ska behålla sin karaktär med ett stort inslag av exotiska träd.

Lindarna längs S:t Olofsgatan är idag i dålig kondition. De träd som mår sämst orkar inte längre suga upp vatten och näring till trädkronorna. Några träd är dessutom angripna av röta. Genom att beskära kronorna hoppas Statens fastighetsverk kunna avlasta träden så att de kan stå många år framöver.

Unikt växtmaterial i tidstypisk park

I Universitetsparken i Uppsala finns nästan 100 träd av mer än 40 olika arter. Parken är en tidstypisk anläggning, formad efter de romantiska parkideal som rådde i slutet av 1800-talet. Karaktären domineras av svängda gångvägsystem och ett unikt växtmaterial. Drygt hälften av träden planterades vid parkens anläggning 1887 och är mer än 100 år gamla. Detta kräver en kontinuerlig tillsyn och ständiga vårdinsatser.

 

Universitetsparken är en del av det statliga byggnadsminne som omfattar helhetsmiljön kring Universitetshuset, Gustavianum och Ekermanska huset. Statens fastighetsverk har i vårdprogrammet för Universitetsparken slagit fast att den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljö - som parken med omgivande byggnader ingår i - ska bevaras och vårdas. Parken ska även i framtiden vara tillgänglig för allmänheten och dess speciella värden ska levandegöras på ett pedagogiskt sätt.

 

För mer information kontakta:

Michael Werner, förvaltare Statens fastighetsverk, 018 56 48 24, michael.werner@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

 

 

Pressbilder: www.sfv.se
Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.