Skip to main content

Nya bilar i Forshaga har lägst klimatpåverkan i landet

Pressmeddelande  •  2012-05-14 08:44 CEST

Mellan 2005 och 2011 har nya bilars klimatpåverkan minskat med 26 procent. Andelen dieselbilar i nybilsförsäljningen har under samma period ökat från 9 till 61 procent.  De nya bilar som registrerades i Forshaga, Hammarö och Dals-Ed under 2011 hade lägst klimatpåverkan i landet. Det framgår av ny myndighetsstatistik som nu presenteras av Statoil på kommunnivå.   

– De bränslesnåla bilarna både minskar bilisternas kostnader för drivmedel och motverkar klimatförändringen, säger Johan Söderberg, drivmedelschef på Svenska Statoil.

Under 2011 uppgick de nyregistrerade svenska bilarnas koldioxidutsläpp till 144 gram per kilometer, motsvarande 5,8 liter drivmedel per 100 kilometer. Utsläppen har minskat med 6 procent sedan 2010 (153 gram) och med 26 procent sedan 2005 (194 gram).

Sverige ligger fortfarande över EU-snittet, som år 2010 var 140 gram per kilometer. Bland kommunerna varierar utsläppen mellan 134 och 167 gram per kilometer, en skillnad på hela 25 procent.

– Regeringen bör uppmuntra till en förnyelse av bilparken eftersom nya bilar inte bara har en lägre bränsleförbrukning utan normalt också är säkrare än äldre bilar, säger Johan Söderberg.

Av samtliga bilar som registrerades 2011 använder 61,4 procent diesel som drivmedel, en kraftig ökning jämfört med 2005 då andelen var endast 9,3 procent.

Trafikverkets statistik baseras på EU:s metod att mäta utsläpp. Metoden innebär att etanol- och gasbilar antas köra på bensin, vilket ger en bra indikation på hur energieffektiva fordonen är. När Trafikverket tar hänsyn till den samlade klimatnyttan med etanol- och gasbilar i Sverige, minskar dock de genomsnittliga utsläppen från nya bilar från 144 till 142 gram per kilometer.

Läs mer på Trafikverkets webbplats eller gå direkt till Excelfilen.

Detta pressmeddelande finns anpassade för samtliga Sveriges kommuner. Kontakta Tove Grönkvist om du vill ta del av din kommuns pressmeddelande.

För mer information, kontakta gärna:
Johan Söderberg, drivmedelschef, Svenska Statoil 070-636 08 71, josod@statoilfuelretail.com
Tove Grönkvist, kommunikatör Svenska Statoil, 08-429 64 45, 070-429 64 45, tovgr@statoilfuelretail.com

      

 

 Svenska Statoil AB är ett av Sveriges ledande drivmedelsbolag och ett helägt dotterbolag till Statoil Fuel & Retail ASA. I den svenska verksamheten ingår cirka 700 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik. Verksamheten består av utveckling, försäljning och distribution av bensin, fordonsgas, diesel, E85, flygbränsle, smörjoljor och gasol. Vårt nät av fullservicestationer finns över hela landet och erbjuder, förutom drivmedel, service, kunskap, fräsch och näringsriktig mat på vägen, gott kaffe på nymalda bönor som är ekologiskt och Fairtrade-märkt, biluthyrning, biltvätt och Svanenmärkt spolarvätska på pump. För mer information om Svenska Statoil, se www.statoil.se. Följ oss också på Facebook.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.