Skip to main content

Taggar

statskontoret 85 ingvar mattson 27 yvonne gustafsson 21 myndigheter 16 myndighet 16 staten 14 offentlig sektor 11 styrning 11 annelie roswall ljunggren 8 sjukfrånvaro 7 Arbetsförmedlingen 6 Regeringen 5 Tony Malmborg 4 hälso- och sjukvård 4 reform 4 Polisen 4 inspektionen för vård och omsorg 4 landsting 4 kompetens 4 långtidsfrånvaro 3 patientsäkerhet 3 skola 3 polis 3 migrationsverket 3 ivo 3 äldreomsorg 3 tillsyn 3 kommuner 3 digitalisering 3 skl 3 vård 3 vård och omsorg 3 it-system 2 lärare 2 statsförvaltning 2 administration 2 apoteksmarknaden 2 kompetensförsörjning 2 utveckling 2 apoteksomregleringen 2 Försvarsmakten 2 sveriges kommuner och landsting 2 göteborgs universitet 2 apoteksomreglering 2 klagomålshantering 2 statlig 2 nyanlända 2 lärosäten 2 rättssäkerhet 2 it 2 papperslösa 2 apotek 2 statsbidrag 2 forskning 2 socialstyrelsen 2 försvar 2 Regeringskansliet 2 karriärmöjligheter 2 arbetsförmedlare 1 kommun 1 forskningsinstitut 1 effektivitet 1 ledningsgrupp 1 skolverket 1 jämställd 1 e-förvaltning 1 produktionsstöd 1 t 1 korruption 1 trakasserier 1 validering 1 utbildning 1 kunskapsutveckling 1 havsmiljö 1 praktik 1 medarbetare 1 offentliga sektorn 1 rikspolisstyrelsen 1 skolinspektionen 1 kostnadseffektivt 1 stockholms universitet 1 nämndemän 1 effektivisera 1 skolan 1 it-verksamhet 1 högskolor 1 folkhögskolor 1 socialtjänst 1 socialtjänsten 1 folkbildning 1 studieförbund 1 verksamhet 1 regering 1 lokalisering 1 förtroende 1 asylsökande 1 resurser 1 effektivisering 1 bevakning 1 rps 1 nationell 1 arbetssätt 1 arrangör 1 överenskommelse 1 uppföljning 1 EU-stöd 1 statens fastighetsverk 1 äldrevård 1 ärendehantering 1 hälso- och sjukvården 1 domstol 1 sjukfrånvaron 1 världskulturmuseet 1 körkort 1 uppsala universitet 1 omorganisering 1 transportstyrelsen 1 ledning 1 offentlig 1 skolpolitik 1 utvecklingsarbete 1 oecd 1 IT-utveckling 1 arbetsmarknadens parter 1 prv 1 auktorisation 1 scb 1 Jordbruksverket 1 ideella organisationer 1 myndigheten för yrkeshögskolan 1 yrkeshögskolan 1 patent- och registreringsverket 1 tolkning 1 avreglering av apoteksmarknaden 1 anna ekström 1 psi 1 handläggning 1 statliga myndigheter 1 utrikes födda 1 kvalitetsregister 1 varumärkesskydd 1 digital utveckling 1 könsfördelning 1 genomförande 1 e-delegationen 1 långtidsarbetslös 1 sfv 1 chalmers tekniska högskola 1 trafikverket 1 sommartid 1 vårproposition 1 offentlig förvaltning 1 nordiska afrikainstitutet 1 vårpropositionen 1 apoteksmarknad 1 högskolan i jönköping 1 inkludering 1 sysselsatta 1 domstolsverket 1 apotekspersonal 1 asylprövning 1 patientklagomål 1 rättsmedicinalverket 1 läkemedel 1 etnografiska museet 1 fas 3 1 ordning 1 nämndeman 1 polismyndigheten 1 inkomstutjämning 1 peter norman 1 stefan attefall 1 attraktiv arbetsgivare 1 brobyggare 1 vintertid 1 praktikanter 1 mikael sjöberg 1 forskningsmedel 1 socialförvaltning 1 högskoleutbildningar 1 kommersialisera forskningsresultat 1 havsmiljöinstitutet 1 statliga medel 1 sjuka äldre 1 vetenskapligt råd 1 finansmarknadsminister 1 filmkonsulent 1 kompetensbehov 1 kostnad 1 kommunalisering 1 omregleringen 1 karriärtjänster 1 tidsomställning 1 kommunaliseringen av skolan 1 romsk 1 EU-medborgare 1 skatteutjämningssystemet 1 kommunala utjämningssystemet 1 skatteutjämning 1 skatteutjämningssystem 1 utbildning och forskning 1 poliskostnader 1 eu-patent 1 filminstitutet 1 privatbostäder 1 domstolar 1 medelhavsmuseet 1 linnéuniversitet 1 privata aktörer 1 regeringens mål 1 äldrevården 1 filmkonsulenter 1 länsstyrelse 1 havsmiljöforskning 1 internationellt perspektiv 1 hot och våld 1 filmavtalet 1 finansieringsmodell 1 planprocess 1 psykologiskt försvar 1 tolkar 1 civilminister 1 statlig styrning 1 tidstjuvar 1 bevakningskostnader 1 mats alvesson 1 finansmarknadsministern 1 umeå universiet 1 förvar 1 kommersialisering av forskningsresultat 1 försvarsexport 1 samverka 1 länsstyrelser 1 omreglering apoteken 1 juridiskt stöd 1 kvalificerade yrkesutbildningar 1 offentligt biträde 1 offentliga biträden 1 rättshjälpsmyndigheten 1 privata utförare 1 dödligt våld mot barn 1 handläggningstider 1 handläggningstid 1 forskarsamhället 1 thomas bull 1 anders lidström 1 ulrika mörth 1 henry ohlsson 1 jon pierre 1 vetenskapliga råd 1 kostnadsutjämningssystem 1 kostnadsutjämning 1 stiftelseform 1 statliga lärosäten 1 näringslivssamverkan 1 biståndssystem 1 ramavtalssystem 1 ramavtalssystemet 1 psi-direktivet 1 afrikainstitut 1 afrikaforskning 1 forskning om afrika 1 attraktivt 1 statistikutredningen 1 scb:s säljverksamhet 1 effektivitetsarbete 1 karriärsteg 1 plan- och bygglov 1 asylboende 1 den offentliga sektorn 1 förvaltningspolitiskt seminarium 1 förvaltningspolitisk dag 1 sjukfrånvaro i staten 1 kompetens prövad 1 nyanlända invandrare 1 individens kompetens 1 filmavtal 1 filmkulturellt stöd 1 psi-lagen 1 resursfördelning skola 1 resurserna 1 skolans kommunalisering 1 sysselsättningsfasen 1 patentverksamhet 1 ya-jobb 1 stödmaterial 1 föredömlig arbetsgivare 1 systematisk 1 äldre sjuka 1 kommunal utjämning 1 förvaltningskultur 1 patientnämnd 1 ny polismyndighet 1 havsmiljöförvaltning 1 digital planprocess 1 plan- och bygglovsärenden 1 ärendeprocesser 1 digital samverkan 1 yrkesintroduktionsanställning 1 myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 1 försvarsindustrin 1 årsarbetskrafter 1 mucf 1 östasiatiska museet 1 lex bobby 1 dödsfallsutredningar 1 barn dör 1 klagomål mot vården 1 patientnämnder 1 kostnader klagomål 1 körkortshantering 1 körkortsreform 1 jämställdhetsperspektiv 1 anslagsfördelning 1 förvarstagna 1 försvarsexportmyndigheten 1 fxm 1 rollfördelning 1 nämndemannakåren 1 nämndemannautredning 1 fri kvot 1 subventionerad vård 1 sjukfrånvarostatistik 1 asylbostäder 1 statligt ägda 1 skolpolitiska insatser 1 detaljstyrning 1 ungdomsjobbsatsning 1 lärlingsjobb 1 vidareutnyttja 1 världskulturmuseer 1 statens museer för världskultur 1 ersättningsskyldighet 1 karriärstegsreformen 1 förnyelseresa 1 subventionerad 1 polisorganisation 1 karrirästegsreform 1 utredningsverksamhet 1 fastighetsverket 1 förnyelseresan 1 Rättsintyg 1 kommunal medverkan 1 styrmaterial 1 medborgarkontakter 1 normaltid 1 etableringsprogrammet 1 information 1 unga utan arbete 1 samarbete 1 ledarskap 1 evenemang 1 rekrytering 1 säkerhet 1 våld 1 funktionsnedsättning 1 barn 1 finansiering 1 afrika 1 ungdomar 1 upphandling 1 patent 1 omreglering 1 remissvar 1 kvinnor 1 satsning 1 arbetsmiljö 1 kostnader 1 utvärdering 1 civila samhället 1 karriär 1 uthyrning 1 tolk 1 migration 1 kommersialisering 1 äldreomsorgen 1 omsorg 1 vägverket 1 banverket 1 Romer 1 resultat 1 arbetssökande 1 bygglov 1 välfärd 1 tandvård 1 tillgänglighet 1 stiftelse 1 integration 1 verksamhetsutveckling 1 forskningsanslag 1 utmaningar 1 ombildning 1 bidrag 1 bistånd 1 försvaret 1 universitet 1 yrkeshögskola 1 utvecklingsländer 1 apoteket 1 apoteksmonopolet 1 lantbrukare 1 omorganisation 1 ungdomsjobb 1 rektor 1 utredningar 1 utredning 1 Visa alla taggar

Unga som varken arbetar eller studerar – en strategi utan strategiskt innehåll

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 12:00 CEST

​År 2018 beräknades att det fanns 71 000 unga mellan 15 och 24 år som varken arbetade eller studerade. Statskontoret har haft ett uppdrag att utvärdera regeringens strategi för denna grupp. Statskontorets utvärdering visar att ungdomar som har deltagit i verksamheter har fått värdefull hjälp. Men insatserna var kortvariga och nådde en liten andel av ungdomarna.

Sjukfrånvaro och långtidsfrånvaro minskar i staten

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 09:00 CEST

Sjukfrånvaron i staten minskar för andra året i rad, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Även långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år.

Satsningen på ökad bemanning i äldreomsorgen bidrog kortvarigt till ökad kvalitet och trygghet

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2019 09:00 CET

Regeringen satsade 7 miljarder kronor på att öka bemanningen i äldreomsorgen 2015–2018. Satsningen var utformad som ett riktat statsbidrag och alla kommuner i landet valde att delta. Resultaten är i linje med målen, men de riskerar att bli kortvariga. Statskontoret bedömer att satsningen ledde till en ökad bemanning nära de äldre under den tid som satsningen pågick.

Arbetsförmedlingen behöver säkra att digitaliseringen ger avsedda effekter

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2019 09:00 CET

Statskontoret har följt myndighetens förändringsarbete och anser att inriktningen på arbetet är relevant och att förändringarna har genomförts effektivt i många delar. Men Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att digitaliseringen och andra pågående förändringar förbättrar arbetet med arbetssökande och arbetsgivare.

​​Ökad styrning av kommuner och landsting

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2019 09:00 CET

Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat både i omfattning och detaljeringsgrad, visar två rapporter från Statskontoret. Kommuner och landsting har stor förståelse för statens behov av att styra, men är kritiska mot utformningen och omfattningen av styrningen.

Små effekter av nytt regelverk för nyanländas etablering

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 11:30 CET

Sedan ett år tillbaka ska ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering ge Arbetsförmedlingen möjlighet att arbeta mer effektivt med gruppen. Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingen i stora delar har genomfört regelverket väl, men att effekterna för arbetsförmedlarnas arbete och de nyanländas deltagande i utbildning hittills är små.

Försvarsmaktens ekonomiska planering behöver förbättras

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 13:00 CET

​De ekonomiska underlag som Försvarsmakten har lämnat till regeringen är inte tillräckligt användbara i regeringens styrning, planering och uppföljning. Underlagen ger en ofullständig bild av Försvarsmaktens ekonomiska behov och vilken verksamhet som myndigheten kan genomföra med de resurser som de får.

Små men positiva effekter av tidsomställningen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 09:00 CET

​Den tidsomställning som görs två gånger om året har små kända effekter på det svenska samhället. De få effekter som finns är övervägande positiva. Det visar en sammanställning av kunskapsläget som Statskontoret tagit fram på uppdrag av regeringen. Statskontoret har kartlagt vilka effekter tidsomställningen har i Sverige inom folkhälsa, jordbruk, energi, transporter, fritidsverksamhet och turism.

Polisen har inte nått målen för omorganisationen

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 09:00 CEST

Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Men målen för reformen har trots detta inte uppnåtts. Polisens förmåga att ingripa mot brott är oförändrad och utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras. Polisens tillgänglighet och kontakterna med medborgarna har heller inte förbättrats på något entydigt sätt.

Utbredda risker för trakasserier, hot och våld mot statsanställda

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 09:00 CEST

Nio av tio statliga myndigheter bedömer att det finns risk att deras anställda utsätts för trakasserier, hot eller våld från utomstående personer eller grupper. Statskontorets rapport visar också att riskerna är särskilt stora vid myndigheter med många medborgarkontakter, vid länsstyrelserna och vid lärosätena.

Sjukfrånvaro minskar i staten

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:00 CEST

​Trenden med ökad sjukfrånvaro i staten har brutits för första gången på sex år, visar Statskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik. Långtidsfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron har dock fortsatt ökat.

Bättre styr- och stödmaterial med kommunal medverkan

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 14:30 CEST

Statliga myndigheters föreskrifter, kunskapsstöd, vägledningar och annat styr- och stödmaterial blir bättre när kommunala medarbetare medverkar i att ta fram materialet, konstaterar Statskontoret i en rapport som överlämnas till regeringen i dag.

Mycket fungerar bra, men folkbildningen har också utmaningar

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 09:00 CEST

Folkbildningen har en stor betydelse för många som deltar i verksamheterna på folkhögskolor och i studieförbund. Det visar Statskontorets samlade utvärdering. Det finns dock områden som folkbildningen bör utveckla för att bättre bidra till de fyra syften som staten har med statsbidraget till folkbildningen.

Antalet rättsintyg har minskat under senare år

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 10:00 CET

Majoriteten av alla rättsintyg har under den senaste tioårsperioden utfärdats av Rättsmedicinalverket. Men antalet har minskat. Det visar Statskontorets utvärdering av rättsintygsreformen som trädde i kraft 2006. Statskontoret lämnar i en rapport till regeringen ett antal förslag på åtgärder för att fler rättsintyg av hög kvalitet ska utfärdas i hela landet.

Arbetsförmedlingens förnyelseresa har hittills lett till få förbättringar för arbetsförmedlarna

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 09:00 CET

​Arbetsförmedlingen bedriver sedan 2014 ett förändringsarbete som kallas förnyelseresan. Statskontoret konstaterar i en rapport att arbetet är väl motiverat och förankrat hos medarbetarna. Men arbetsförmedlarna upplever sällan att förändringsarbetet har resulterat i bättre förutsättningar att göra bedömningar och ge stöd till arbetssökande och arbetsgivare.

Utvärdering av Upphandlingsmyndigheten

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 09:00 CET

​Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat inrättandet av Upphandlingsmyndigheten. Utvärderingen visar att myndigheten fortfarande befinner sig i ett uppbyggnadsskede och att den därför har potential att utveckla resultaten ytterligare framöver.

​​Statens fastighetsverk har inlett ett nödvändigt arbete med att stärka förvaltningskulturen och förhindra korruption inom myndigheten

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 09:00 CEST

Det korruptionsförebyggande arbetet inom Statens fastighetsverk (SFV) har haft stora brister. Det visar Statskontoret i en rapport som överlämnas till regeringen i dag. I rapporten konstateras också att SFV nu har påbörjat ett arbete för att komma till rätta med problemen och stärka förvaltningskulturen. Till hjälp i det arbetet lämnar Statskontoret ett antal åtgärdsförslag till myndigheten.

Polisen behöver använda den nya organisationen bättre för att vända resultaten

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 09:00 CEST

Statskontorets utvärdering visar att omorganiseringen av Polisen har gett flera positiva effekter under det senaste året. Bland annat har inrättandet av kommunpoliser och medborgarlöften stärkt Polisens samverkan med lokalsamhället. Den nya organisationen har dock inte lyckats vända den negativa utvecklingen inom utredningsverksamheten.

MUCF behöver skärpa kontrollen av statsbidrag till ideella organisationer

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2017 13:00 CEST

Statskontorets analys visar att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i allt väsentligt fullgör sitt uppdrag. Samtidigt är kontrollen i myndighetens bidragsgivning inte tillräcklig för att förhindra ett felaktigt utnyttjande av bidragen.

Ovilja och osäkerhet hinder för uthyrning av privatbostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:00 CEST

​Ovilja och osäkerhet är de främsta hindren för uthyrning av privatbostäder. Det visar Statskontorets analys av hur privatbostadsuthyrningen fungerar som överlämnas till regeringen i dag. Statskontoret lämnar en rad förslag på åtgärder som regeringen kan vidta för att öka uthyrningen.