Skip to main content

Afrikainstitut bör upphöra som myndighet

Pressmeddelande   •   Mar 18, 2013 14:30 CET

En ny rapport frånStatskontoret visar att Nordiska Afrikainstitutet, som främst ägnar sig åt forskning om utvecklingen i Afrika, inte bör bedriva sin verksamhet som en egen myndighet. Statskontoret föreslår att verksamheten övertas av Uppsala universitet.

- Regeringen har inte använt sig av Nordiska Afrikainstitutet i någon större utsträckning. Institutets styrka är dess forskning och den kan ges bättre förutsättningar inom ett lärosäte, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Nordiska Afrikainstitutet är en svensk myndighet med ett nordiskt åtagande som utöver den egna forskningen om Afrika har till uppgift att sprida information om forskning, föra en aktiv policydialog och tillhandahålla ett bibliotek.

Bättre förutsättningar inom ett lärosäte
Nordiska Afrikainstitutet liknar i dag mer ett forskningsinstitut än en myndighet. Man bedriver fri forskning på samma sätt som vid universitet och högskolor. Institutet har heller inte lyckats bli den rådgivare för utformningen av biståndspolitiken som regeringen har förväntat sig. Det finns därför inga skäl att bedriva verksamheten i myndighetsform. Den kan ges bättre förutsättningar vid ett lärosäte och Uppsala universitet är bäst lämpat eftersom det sedan länge samarbetar med institutet.

Ompröva Sveriges nordiska åtagande
Institutet styrs och finansieras i dag gemensamt av de fem nordiska ländernas regeringar. Statskontoret ser dock inte några större möjligheter för att det ska kunna fortsätta utan anser att regeringen bör ompröva Sveriges nordiska åtagande för Afrikaforskningen.

Om Nordiska Afrikainstitutet:
Institutet bildades 1962 och har bl.a. till uppgift att främja forskning om den sociala, politiska och ekonomiska utvecklingen i Afrika i de nordiska länderna. Verksamheten omsätter närmare 50 miljoner per år och finansieras av de nordiska länderna där Sverige står för en majoritet. Institutet ligger i Uppsala och har 48 anställda varav 25 är forskare.

Läs publikationen Nordiska Afrikainstitutets organisation och funktion

Kontakt:
Annika Gustafsson, Statskontoret tel. 08-454 47 29

Statskontoret - Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.