Skip to main content

Färre myndigheter men fler anställda

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 13:19 CEST

Trenden med färre och större myndigheter håller i sig, visar Statskontorets årliga rapport om utvecklingen i den offentliga sektorn. Rapporten fokuserar på utvecklingen av omfattning och kvalitet.

Den 1 januari 2013 fanns det 372 myndigheter i Sverige, det är fyra färre än vid samma tidpunkt förra året då antalet var 376 och fem färre än den 1 januari 2011. Bakom förändringen ligger både avvecklingar och nybildningar. Sedan den 1 januari 2011 har tolv myndigheter avvecklats och sju myndigheter nybildats.

Det samlade antalet årsarbetskrafter i de statliga myndigheterna 2012 var 205 000, vilket är en ökning med 4 000 årsarbetskrafter i jämförelse med 2011. Högskolorna och universiteten, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen och Skatteverket var de myndigheter som växte mest under 2012.

Kvaliteten i offentlig sektor
Statskontoret har mätt hur medborgarna bedömer sex statliga myndigheter 2012. Medborgarna är mest nöjda med hur Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Kronofogden sköter sitt arbete. Den myndighet som medborgarna är minst nöjd med är Arbetsförmedlingen.

2012 års mätningar visar också att medborgarna är mer nöjda med kommunala verksamheter än med statliga. En förklaring är att medborgarna har mer kontakt med kommunala verksamheter än med statliga myndigheter. Av de kommunala verksamheterna är sjukvården det man är mest nöjd med.

Läs rapporten Den offentliga sektorn i korthet – utvecklingen 2012

Se även utdrag ur publikationen med statistik

Kontakt:
Susanne Johansson, Statskontoret tel. 08-454 47 79


Statskontoret - Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.