Skip to main content

Statskontoret stärker samarbetet med forskarvärlden

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 08:00 CET

Statskontoret inrättar ett vetenskapligt råd för att utveckla samarbetet med forskarsamhället. Det vetenskapliga rådet ska stärka samverkan mellan förvaltningspolitisk forskning och praktik. Rådet består av några av Sveriges ledande samhällsvetenskapliga forskare.

Statskontoret har i uppdrag att utvärdera och analysera statliga myndigheter och statligt finansierad verksamhet. Därtill har Statskontoret ett förvaltningspolitiskt uppdrag att följa upp och beskriva den offentliga sektorns utveckling utifrån olika aspekter. 

- Vårt uppdrag förutsätter en aktiv dialog med forskarsamhället för att ta del av de senaste forskningsrönen. Det är mycket glädjande att vi nu lyckats samla några av Sveriges ledande samhällsvetenskapliga forskare i ett vetenskapligt råd. De kommer att vara av stor betydelse för utvecklingen av vår verksamhet, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Rådet kommer att bestå av sex forskare, som representerar de vetenskapliga discipliner och inriktningar som utgör förvaltningspolitisk forskning. Dessa personer är:

Thomas Bull, Professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet

Anders Lidström, Professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Ulrika Mörth, Professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet

Henry Ohlsson, Professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Jon Pierre, Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Mats Alvesson, Professor i företagsekonomi vid Lunds universitet

 

För ytterligare information, kontakta:

Petter Kockum, projektledare, 08-454 46 71
Malin Ruthström, funktionsansvarig kommunikation, 08-454 46 26

Statskontoret - Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.